ECTS Catalogue

Plein-air

Pedagogue: prof. Marek Model

Field Description
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Obecność na plenerze i przeglądach plenerowych, realizacja zadań plenerowych, udział w wystawie poplenerowej.

subject description


Z założenia plener kontynuuje procesy kształcenia podstawowego. W oparciu o 3 zadania plenerowe studenci poszerzają swoje doświadczenia malarskie nabyte w pracowni. W naturalnych warunkach muszą dokonać szeregu decyzji dotyczących wyboru tematu, kompozycji, przestrzeni obrazu i zaobserwować zmienne warunki rzeczywistości determinowane zmianą światła i co za tym idzie koloru, uwzględnić zasady perspektywy, szukać środków wyrazu budujących nastrój. Nauczyć się zmagania z czasem, w którym może powstać jednorodny plastycznie obraz. Kompozycje poprzedzone są malarskimi szkicami koncepcyjnymi, na podstawie których na wspólnych przeglądach i korektach wybierane są propozycje do realizacji. Inne tematy mają za zadanie poszerzenie przestrzeni myślenia malarskiego, dotyczą idei miejsca i czasu. Poprzedzone są projektami, a środki wyrazu, którymi mogą być realizowane obejmują instalacje i działania w terenie (z użyciem koloru, form malarskich, itp.), obiekty malarskie (z wykorzystaniem artefaktów, form własnych i rzeczy zastanych), koncepcje i projekty dotyczące konkretnych miejsc (np. malarstwo i kompozycje ścienne), projekty znakowo-znaczeniowe (budowane plastycznie opisy i interpretacje przestrzeni).

W godzinach wieczornych odbywają się pokazy dokumentacji artystycznej oraz slajdów obrazujących historyczny i współczesny stosunek artystów do „pejzażu”. Należy podkreślić również integracyjny aspekt jedynego obowiązującego pleneru dla wszystkich studentów. Ma on duże znaczenie dla przyszłych wzajemnych relacji studentów zarówno w sferze osobistej jak i artystycznej.

 

short subject description

Tradycyjny obowiązkowy plener malarski dla I roku Malarstwa, którego głównym założeniem jest kontynuacja kształcenia podstawowego. Plener zaczyna się ok.11 czerwca i kończy się ok.23 czerwca .

form of classes

Podstawowym zadaniem studentów biorących udział w plenerze jest zmierzenie się z tematem natury, pejzażu. Zmiana miejsca pracy, wyjście z zamkniętej przestrzeni i możliwość pracy w terenie wzbogaca wrażliwość malarską o nowe doświadczenia i ułatwia zmianę postrzegania rzeczywistości. Zasadniczym tematem pleneru jest obserwacja natury, szkice i próby oddania w malarstwie olejnym przestrzeni, krajobrazu, pejzażu.

 

Drugim podstawowym zadaniem studentów będzie realizacja własnej koncepcji kreacji przestrzeni. Prace miałyby formę jednorazowych, krótkotrwałych ingerencji w pejzaż i utrwalone byłyby w formie dokumentacji fotograficznej lub filmowej. Realizacje takie mogą mieć charakter pracy indywidualnej lub zbiorowej. Oczywiście nie chodzi o niszczenie natury, a tylko o transfigurację pejzażu, podjęcie własnej interpretacji przestrzeni, wpisanie się swoim pomysłem w strukturę, mikroklimat pejzażu.

 

 

subject area coverage

Przykłady oraz propozycje tematów pleneru malarskiego w Chmielnie:


1. Przestrzeń otwarta – przestrzeń zamknięta.
2. Zawłaszczanie przestrzeni
3. Cztery żywioły
4. Woda / ziemia
5. Suche – mokre
6. Czerwone gra w zielone
7. Woda – lustro
8. Przestrzeń – lustro
9. Symetria – asymetria
10. Duże – małe – mniejsze
11. Plamy i kropki
12. Pion – poziom – skos
13. Wertykalnie – horyzontalnie
14. Struktura – powierzchnia – przekrój
15. Żywe i martwe
16. Kultura – natura
17. Architektura pejzażu
18. Blisko – daleko – pomiędzy
19. Światło – cień – powidok
20. Kolor a dźwięk
21. Noce i dnie

 

evaluation form credit with grading;
literature lack of data
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.9 r 60 4 Exercises 60h
Exercises [Z]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10132