ECTS Catalogue

Digital Technologies

Pedagogue: dr hab. Grzegorz Radecki

Field Description
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Metoda ewaluacji.

Oceniany jest poziom zaawansowania wykonanego utworu, a także poziom i złożoność myślenia o projekcie.
Na końcową ocenę składają się:
- wykonane prace w semestrze (60% oceny
końcowej),
- aktywność w semestrze (20% oceny końcowej),
- postępy w procesie kształcenia (10%),
- autoprezentacja (10%)

subject description

- Cel poznawczy:
Zdobycie wiedzy w zakresie niezbędnym do budowania komunikatu wizualnego realizowanego przy pomocy technologii cyfrowych

- Cel kształcący:
Wypracowanie umiejętności biegłego budowania komunikatu wizualnego realizowanego przy pomocy technologii cyfrowych

- Cel praktyczny:
Uzyskanie swobody w komunikowaniu się z odbiorcą przy pomocy obrazowania realizowanego technikami cyfrowymi, a także przygotowanie do pracy w zespołach realizujących projekty przy pomocy technik cyfrowych.

short subject description

Zapoznanie z możliwościami kreacji przy pomocy mediów elektronicznych. Studenci realizując postawione zadania poznają zagadnienia związane z pozyskaniem materiału cyfrowego a także jego przetwarzaniem przy pomocy odpowiednich aplikacji komputerowych. Mając na uwadze zasady operowania przedstawieniem wizualnym poznają teoretycznie i praktycznie problemy związane z przygotowaniem materiału do prezentacji własnych koncepcji artystycznych jak również zagadnienia związane z kształtowaniem świadomego wizerunku w swojej profesjonalnej praktyce.

form of classes

Kontakty ze studentami mają formę ćwiczeń, których celem jest ustalenie formy i wykonanie postawionego zadania. Metoda realizacji polega na konsultowaniu i przeglądach wykonywanych prac, dodatkowo wzbogacona jest o prezentacje i ćwiczenia praktyczne doświadczania wyszczególnionych problemów.

subject area coverage

W semestrze studenci realizują zadanie polegające na opracowaniu wizualnym ekspozycji dowolnego zestawu prac malarskich w wyszukanej dla niego przestrzeni wystawienniczej.

Na zaliczenie przygotowują trzy wirtualne wizualizacje ekspozycji, plakat i zaproszenie.

W trakcie zajęć studenci otrzymują cząstkowe zadania, których celem jest stopniowe wprowadzanie w zagadnienia technologii cyfrowych niezbędne do realizacji zadania semestralnego.

Poruszane zagadnienia dotyczą wykorzystania specyfiki programów wektorowych i programów do obróbki bitmap ze wskazaniem na ich wzajemne przenikanie.

evaluation form credit with grading;
literature

pod redakcją Przemysława Dębowskiego, Jacka Mrowczyka Widzieć/Wiedzieć, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2011

Block, Bruce Opowiadanie Obrazem, Wydawnictwo Wojciech Marzec, Warszawa 2010

Griffin, Em Podstawy Komunikacji Społecznej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2003

Moor, Rodnej J. Design Secrets: Layout, Rockport Publisher, Inc. 2004

Adobe Creative Team Adobe Photoshop CS5/CS5 PL. Oficjalny podręcznik, wyd. Helion, Gliwice 2011

Zimek Ronald ABC Corel Draw X6 PL, wyd. Helion, Gliwice 2012

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Wpis na listę studentów.

preliminary assumptions

Podstawowa umiejętność obsługi komputera, a także świadomość znaczenia technologii cyfrowych we współczesnej praktyce artystycznej.

learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode
lack of data
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.4 r 30 1 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9842