ECTS Catalogue

Technology of Painting and Drawing

Pedagogue: mgr Tomasz Kucharski

Field Description
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocena zajęć jest wystawiana na podstawie wykonanych prac zgodnie z wytyczonymi ramami technologicznymi przez prowadzącego.

Pod uwagę brane są następujące kryteria:

Zgodność z zadanym tematem.
Prawidłowe zastosowanie wybranej techniki.
Staranność wykonania.
Obecność na zajęciach.

subject description

Zajęcia skierowane są do studentów pracowni dyplomowych III, IV i V roku. Dostosowywane są do indywidualnych potrzeb dyplomantów. Rozwiązywane są problemy przy samodzielnej pracy twórczej. Student poszukuje rozwiązania i dostosowania techniki do zamierzonego efektu.
Często pogłębiana jest wiedza o konkretnych technikach omówionych na I i II roku studiów.
Prowadzone są poszukiwania nowych rozwiązań i nowych technologii ze współczesnymi materiałami.

short subject description

Indywidualne zajęcia z technologii dla studentów III, IV i V roku.

form of classes
  1. Zajęcia z indywidualnymi problemami studentów
  2. Rozwijanie wiedzy o aktualnych materiałach i technikach
  3. Pomoc w opracowywaniu własnej techniki tworzenia pracy
subject area coverage
  1. Szeroki zakres technologii elastycznie dopasowywany o potrzeb studentów.
  2. Tradycyjne oraz nowe media.
  3. Naprawianie uszkodzonych prac.
evaluation form credit with grading;
literature

Rysunek:

„Techniki rysunku” Karel Teissig, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1982

„HISTORIA RYSUNKU od Altamiry do Picassa”, Terisio Pignatti wyd. Arkady, Warszawa 2006

„Anatomia dla artysty”, Jeno Barcsay, wyd. Ossolineum, 1988

„DRAWING COURSE” Charles Bargue and Jean-Léon Gérôme, ACR Edition, 2017

“Ocнoвы yчeбного академического рисунка” Николан Ли, ЭКСМО, Москва 2010

Malarstwo:

„Materiały malarskie i ich zastosowanie” Max Doerner, Wyd. Arkady, Warszawa 2017

„Rzecz o malarstwie” Cennini Cenini”, Wyd. Ossolineum, Wrocław 1955

„Techniki malarskie, Władysław Ślesiński, spoiwa organiczne”, Wyd. Arkady, 1984

„Techniki malarskie”, Ludvik Losos, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1991

„Średniowieczny zbiór przepisów o sztukach rozmaitych” Teofil Prezbiter, Wydawnictwo Benedyktynów TYNIEC, Kraków 1998

„IKONA Podręcznik malarstwa ikonowego i ściennego”, Adrian Hart, Wyd. Jedność, Kielce 2015

“PRACTICAL TREATISE on PAINTING in OIL-COLOURS”, Thomas Bardwell, London 1795, darmowy PDF

lub reprint papierowy 2018

Uzupełnienie:

„KOLOR Kurs dla artystów I projektantów”, David Hornung, Wyd. Universitas, Kraków 2009

„Sztuka barwy”, Johannes Itten, Wyd. d2d, Kraków 2015

„Ikonologia”, Cesare Ripa, wyd. Universitas, Kraków 1998

„HERMENEIA czyki objaśnienie sztuki malarskiej” Dionizjusz z Furny, Wyd. UJ, Kraków 2011

„Słownik symboli” Juan Eduardo Cirlot Wyd. Znak, Krakw 2006

„LEONARDO DA VINCI TRAKTAT O MALARSTWIE”, Maria Rzepińska, Wyd. Ossolineum, 1984

„Człowiek i sztuka”, Henryk Kiereś, Pol. Tow. Tomasza z Akwinu, Lublin 2006

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Zdany egzamin wstępny

preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode


Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

MJ_K01

Posiada zdolność w komunikowaniu się w społeczeństwie poprzez zdobyte doświadczenie A2_K05

MJ_K10
skills
descriptioncode


Umie świadomie posługiwać się warsztatem oraz wybraną techniką i technologią w realizacji prac artystycznych A1_U15
A1_U16

MJ_U03

Posiada zakres umiejętności formalnych do realizacji własnych koncepcji artystycznych oraz posługuje się efektywnymi technikami ćwiczenia umiejętności warsztatowych A1_U19
A1_U20

MJ_U09
knowledge
descriptioncode


Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10

MJ_W01

Zna określony zakres technologiczny związany z dyscypliną artystyczną oraz umie wykorzystać tę wiedzę do dalszego rozwoju artystycznego A1_W13

MJ_W07


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.5 (en)d 30 2 Exercises 30h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9916