ECTS Catalogue

Art in Public Space

Pedagogue: prof. Robert Florczak
Assistant(s): dr Robert Sochacki

Field Description
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Ocenę wystawia się na podstawie realizacji programu semestralnego indywidualnego dla każdego studenta. Zadania mogą być semestralne , roczne lun rozłożone na kilka lat.  Każdy semestr kończy się zaliczeniem i oceną realizacji wyznaczonego etapu.  

subject description

.Zajęcia są prowadzone w formie pracowni artystycznej. Zajęcia z sasady są prowadzone indywidualnie z każdym stunentem z osobna ale możliwe sa działania grupowe w których każdy ze studentów ma swoje indywidualne zadanie do wykonania.   Przedmiot ma otworzyć studenta na wszelkie możliwe interwencje i działania w sferze sztuk wizualnych w szeroko pojętej  domenie publicznej.  Każdy student ma prawo do indywidualnego programu ustalonego wspólnie z prowadzącym. Istota działań mogą  być   interwencje malarskie, rze xbiarskie, performatywne i wizualne, realizacje przestrzenne w domenie publicznej, interwencje scenograficzne  , wielkoformatowe projekcje , projekcje wykorzystujące video mapping, działania wykorzystujące interaktywny udział publiczności, odbiorców, przechodniów, wykorzystanie światła jako kreatywnego narzędzia, wykorzystanie technik filmowych w realizacjach przestrzennych i scenograficznych, projekcje na obiekty przestrzenne , mobilne , mapping w czasie rzeczywistym, wykorzystanie obiektów kinetycznych oraz wszelkie działania streetartowe .  Wszystkie działania efemeryczną powinny być dokumentowane i dokumentacja jest traktowana jako autonomiczne zjawisko artystyczne. Ważnym elementem jest proces projekowania zdarzenia ale najważniejsza jest realizacja końcowa. Każdy semestr kończy się zaliczeniem i oceną.

short subject description lack of data
form of classes

 Przedmiot realizowany jest w formie zajęć w pracowni i bieżących konsultacji z prowadzącym zajęcia oraz pracy i realizacji w terenie. Każdy projekt jest ustalany indywidualnie i rozłożony na określone fazy. Możliwe jest realizowanie jednego lub więcej projektów w semestrze lub jednego projektu na cały rok lub cykl dydaktyczny doprowadzający do dyplomu.

subject area coverage

Tematy są indywidualne i mogą dotykać wszystkich kwestii związanych z sztukami wizualnymi w domenie publicznej.

evaluation form credit with grading;
literature lack of data
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements lack of data
preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode

absolwent musi  być w stanie podjąć się złożonego zadania artystycznego, scenograficznego czy performatywnego, istotnej interwencji w przestrzeń publiczną.  Musi w sposób profesjonalny i na najwyższym możliwym  poziomie, zachowując zasady etyki i bezpieczeństwa  spełnić postawione sobie lub umówione ze zleceniodawcą zadanie.

knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.6 (en)d 120 7 Exercises 120h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.9970