Katalog ECTS

Architektura Pasywna

Pedagog: dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal
Asystent/ci: mgr Marcin Kasprowicz

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia kierunkowa;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

zaliczenie z oceną,
Wymagania podstawowe zaliczenia:
- obecność na zajęciach – minimum 80%,
- poprawne merytorycznie wykonanie projektu – na poziomie minimum 60% obowiązującego zakresu opracowania,

- poprawna jakość pracy zespołowej.
Wymagania rozszerzone zaliczenia:
- wysoki poziom kreacji w wykonanym projekcie – na poziomie minimum 90% obowiązującego zakresu opracowania,
- wysoki poziom graficzny wykonania projektu,

- wysoka jakość pracy zespołowej,

- wysoka jakość prezentacji projektu i umiejętność dyskutowania o proponowanych rozwiązaniach projektowych.
Wymagania zaliczenia:
Oceny Wartości cyfrowe Przybliżony procent wiedzy, umiejętności i kompetencji wymagany dla danej oceny
celujący 5,5 (96-100)
bardzo dobr 5 (90-95)
dobry plus 4,5 (80-89)
dobry 4 (70-79)
dostateczny plus 3,5 (60-69)
dostateczny 3 (50-59)
niedostateczny 2 (0-49)

opis przedmiotu

W drugim semestrze pracy nad projektem badawczym opracowywana jest koncepcja projektowa, przedyskutowana i uzgodniona z partnerami projektu. W każdej fazie projektu uczestniczą partnerzy merytoryczni.

Podstawowe założenie projektu stanowi dążenie do pełnego wpisania projektowanych obiektów w otoczenie, obejmującego nie tylko jego formę i estetykę, ale też warunki funkcjonowania – czyli kształtowanie architektury wysoko energooszczędnej, czerpiącej energię głównie z naturalnych warunków miejsca, w którym powstaje. Z tego powodu, szczególnie interesuje nas architektura pasywna, jako nowoczesny nurt w architekturze, zmierzający do maksymalnego zharmonizowania wszystkich aspektów istnienia budynku ze środowiskiem naturalnym.
Naszym celem jest projektowanie holistyczne, obejmujące problemy od skali urbanistycznej, po projekty obiektów indywidualnych, wnętrz i detali. Wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie o prawidłowym kształtowaniu procesu projektowego we wszystkich jego fazach - od założeń ideowych, projektów koncepcyjnych, poprzez dokumentację techniczną, do realizacji indywidualnego dzieła.
Zakończenie projektu badawczego obejmuje publiczną prezentację rezultatu. Ostateczną weryfikację przyjętych rozwiązań stanowi wdrożenie cyfrowe  realizowane przez jednego z partnerów merytorycznych projektu - Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (Wydział ETI PG).

skrócony opis przedmiotu -brak-
sposób realizacji przedmiotu

wykład z prezentacją multimedialną/ metoda projektów/ dyskusja/ realizacja projektów

zakres tematów

Projekty z zastosowaniem architektury pasywnej

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

Literatura obowiązkowa/ Recommended literature:
"Budynki pasywne mistrzowie oszczędzania energii",KRES ,2006
„Podręcznik Podstawy budownictwa pasywnego – proste, genialne, komfortowe”
Wolfganf Feist/Uwe Münzenberg/Jörg Thumulla, Podstawy budownictwa pasywnego, 2009, ISBN 83-923807-0-3.
Wolfganf Feist/Rainer Pfluger/Berthold Kaufmann/Jürgen Schnieders/Oliver Kah, Pakiet do projektowania budynków pasywnych, 2006.

Wojciech Nitka, Szkieletowy dom drewniany, 2013, ISBN: 978-930673-1-2

Dieter Pregizer, Grundlagen und Bau eines Passivhauses, 2002, ISBN 3-7880-7727-1.
Anton Graf, Neue Passivhäuser, 2003, ISBN 3-7667-1568-2.
Grobe Carsten, Passivhäuser planen und umbauen, 2002, ISBN 3-7667-1515-1.
Berthold Kaufmann/Wolfganf Feist/Rainer Pfluger, Passivhäuser erfolgreich planen und bauen, 2004, ISBN 3-930860-78-3.
Eugeniusz Rylewski, Energia własna, ISBN 83-917314-2-1. (dotyczy standardu budownictwa solarno-pasywnego
Literatura uzupełniająca/ Required reading:
A.Bańka, Architektura psychologicznej przestrzeni życia. Behawioralne podstawy projektowania, Poznań 1997.
J.Bogdanowski, M.Łuczyńska-Bruzda, Z.Novak , Architektura krajobrazu, wyd. III, 1981.
J.M.Chmielewski, Teoria urbanistyki w projektowaniu i planowaniu miast, Warszawa 2001.
S.Lindsay, Kultura, modele umysłowe i dobrobyt narodowy, [w:] Kultura ma znaczenie, red. L.E. Harrison, S.P. Huntington, Poznań 2003.
A.Wallis, Socjologia przestrzeni, Warszawa 1990.
J.Kordys, Mózg i znaki. Warszawa 1991.
M.Porębski, Ikonosfera. Warszawa 1972.
M.Porębski, Sztuka a informacja. Kraków 1986.
J. Kmita, O kulturze symbolicznej, Warszawa 1982
M.Buchowski, W.Burszta, O założeniach interpretacji antropologicznej. Warszawa 1992.
Z.Ziobrowski, Gospodarowanie przestrzenią w Polsce w świetle spójności z Unią Europejską – uwarunkowania, kierunki zmian, [w:] Problemy rozwoju miast, Kwartalnik Naukowy 1/2 , Kraków 2007
M.Czerwiński, Przyczynki do antropologii współczesności. Warszawa 1988.
S.Giedion, The Eternal Present, Volume I: The Beginnings of Art. London 1962.
S.Giedion, The Eternal Present, Volume II: The Beginnings of Architecture. London 1964.
S.Giedion, Architecture and the Phenomena of Transition. Cambridge, Ma 1971.
Linki zewnętrzne:
Instytut Budynków Pasywnych w Darmstadt (angielski, niemiecki)
Polski Instytut Budownictwa Pasywnego (polski)
Serwis internetowy – Jak zbudować dom pasywny, teoria, praktyka, projekty, przykłady realizacji.
Pierwszy budynek wielorodzinny w Niemczech (niemiecki)
Pierwszy budynek pasywny w USA (angielski)
Obrotowy dom pasywny
Pierwszy dom pasywny z prefabrykatów w Polsce
Pasywny-Budynek.pl (polski)
Różnica między domem pasywnym energooszczędnym, a tradycyjnym https://www.pasywny-budynek.pl/technologie/jak-jest-roznica-pomiedzy-domem-pasywnym-energooszczednym-a-tradycyjnym
Dom pasywny w pigułce

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Akademia STEICO - studenci pracowni odbywają profesjonalne certyfikowane szkolenia oraz mają możliwość stałych konsultacji technicznych w ramach współpracy z Grupą STEICO.
Grupa STEICO - jest to korporacja o ogólnoświatowym zasięgu, specjalizująca się w produkcji materiałów budowlanych przyjaznych środowisku, której ekologiczne produkty budowlane pozwalają na projektowanie oraz budowę budynków w standardzie energooszczędnym, w tym również w standardzie pasywnym (wysoka jakość produktów STEICO potwierdzana jest przez nadzór ze strony niemieckiego Urzędu Kontroli Materiałów Nordrhein-Westfalen (MPA NRW) Dortmund).

wymagania wstępne
wymagania formalne

Budownictwo, materiałoznawstwo, historia architektury, dokumentacja techniczna, prawo budowlane

założenia wstępne

Umiejętności w zakresie rysunku projektowego, wiedza na temat materiałów i konstrukcji budowlanych oraz historii architektury

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

Student posiada popartą doświadczeniem umiejętność inicjowania i optymalnego organizowania pracy zespołowej. Potrafi kierować pracą zespołową, integrować uczestników zespołu wokół ważnych idei. Prowadzi negocjacje, upraszcza skomplikowane komunikaty.

PK-K07, PK-K08 (A2-K05, A2-K05)
umiejętności
opiskod

Student zdobył umiejętność pracy w zespole i komunikowania się z ekspertami innych dziedzin. Potrafi pełnić rolę kierowniczą w takim zespole. Student posiada umiejętność prezentacji opracowań projektowych z wykorzystaniem technik audiowizualnych oraz poddania ich efektów dyskusji w sposób odpowiedzialny, ze zrozumieniem swojej opiniotwórczej roli.

PK-U09, PK-U11 (A2-U15, A2-U18, A2-U20)
wiedza
opiskod

Student dobiera sposoby edycji projektu zgodnie z technikami modelowania niezbędnymi w dokumentowaniu prac projektowych. Dysponuje rozszerzoną wiedzą na temat współczesnych rozwiązań dotyczących przestrzeni kulturowych.

 

 

PK-W05, PK-W07 (A2-W08, A2-W09)


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Przestrzeni Kulturowych s.2 o 60 4 Ćw 60h
Ćw [E]
Ćw [Z]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9477