Katalog ECTS

Projektowanie wnętrz miejskich

Pedagog: dr hab. Jacek Dominiczak
Asystent/ci: dr Katarzyna Krakowiak

Pole Opis
forma/typ zajęć pracownia specjalizacji i specjalności;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Klarowne zaprezentowanie sekwencji procesu projektowego:
umiejętności zebrania danych,
umiejętności interpretacji danych do postaci informacji przydatnej do projektowania,
umiejętności przedstawiania rozwiązań projektowych opartych na tej informacji.

opis przedmiotu

Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
zaawansowane interpretacje przestrzeni publicznych miasta jako systemów wnętrz
zaawansowane dialogiczne relacje pomiędzy architekturą i obrazem przestrzeni kulturowej

Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
zaawansowana umiejętność posługiwania się metodą projektowania dialogicznego

Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
zaawansowana umiejętność prowadzenia dialogicznego procesu projektowego i zespołów projektowych.

skrócony opis przedmiotu

Kurs zaawansowany dialogicznej architektury przestrzeni publicznej miasta oraz dialogicznej metody projektowej.
Słowa kluczowe: wnętrze miejskie (wnętrze urbanistyczne, wnętrze architektoniczne); przestrzeń publiczna; miasto dialogiczne, architektura dialogiczna, projektowanie dialogiczne

sposób realizacji przedmiotu

seminaria projektowe, debaty, wykłady, prezentacje, wizyty i prace w terenie, prace artystyczne, prace projektowe.
Metoda dydaktyczna powiązana jest z autorską teorią dialogiczną i jest stosowaną w interpretacji przestrzeni i metodzie projektowej.

zakres tematów

Cechy przestrzeni publicznej miasta przed-nowoczesnego.
Cechy przestrzeni publicznej miasta nowoczesnego.
Cechy przestrzeni miasta po-nowoczesnego.
oraz
Publiczne vs prywatne w mieście. Mapa Nolliego.
Miejskie siatki uliczne.
Deformacja jako nośnik tożsamości.
Projektowanie prototypów przestrzennych.
Projektowanie deformacji przestrzennych.

sposób zaliczenia egzamin;
literatura

Literatura wymagana ze względu na specyfikę metodologii:

Dominiczak, Jacek: Miasto dialogiczne. Cykl 12 esejów w miesięczniku Architektura-murator, numery od 10/2002 do 09/2003.

Dominiczak, Jacek; Wielebska, Kamila; Szynwelska, Anna (redaktorzy): Sztuka i przestrzeń publiczna. centrum Sztuki Współczesnej ŁAŹNIA, 2012

Literatura podstawowa:

Augé, Marc: Nie-miejsca. Wprowadzenie do antropologii hipernowoczesności. PWN 2010 (pierwsze wydanie: 1992)

Koolhaas, Rem: Deliryczny Nowy Jork, Karakter 2013 (pierwsze wydanie: 1978, nowe wydanie: 1994)

Le Corbusier: W stronę architektury. Fundacja Centrum Architektury, 2012 (pierwsze wydanie: 1923)

Norberg-Schulz, Chrisitian: Genius Loci. Towards a Phenomenology of Architecture. Rizzoli 1980 (pierwsze wydanie: 1979)

Literatura uzupełniająca:

Budak, Adam (red.) Co to jest architektura? tom 1. Bunkier Sztuki, 2002

Budak, Adam (red.) Co to jest architektura? tom 2. Manggha, 2008

Rewers, Ewa: Miasto - twórczość. Wykłady krakowskie. Wydział Architektury Wnętrz ASP w Krakowie, 2010

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery -brak-
wymagania wstępne
wymagania formalne

Ukończone studia licencjackie.

założenia wstępne -brak-
efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod

posiada umiejętność świadomego kształtowania własnego poglądu. 

AW2-K02 / A2-K02

posiada umiejętność wyrażania rzeczowych, wyważonych sądów w krytycznej ocenie rzeczy i zjawisk. 

AW2-K06 / A2-K04

posiada umiejętność przedstawiania złożonych zagadnień w prostej formie. 

AW2-K08 / A2-K05

oraz
w ramach pracy pracowni projektowej, ma do czynienia z praktycznym stosowaniem niemal całego wymaganego zakresu kompetencji społecznych.

od AW2-K01 do AW2-K09
umiejętności
opiskod

Absolwentka / absolwent kursu

posiada umiejętność wypracowania idei projektowych w oparciu o lokalną tożsamość miejsc. 

AW2-U06 / A2-U16

posiada umiejętność definiowania i rozwiązywania złożonych problemów projektowych 

AW2-U10 / A2-U16 oraz AW2-U12 / A2-U16

posiada umiejętność pracy w zespole 

AW2-U15 / A2-U15

posiada umiejętności werbalne i w zakresie publicznych prezentacji 

AW2-U16 / A2-U18 oraz AW2-U17 / A2-U18, A2-U20

oraz
w ramach pracy pracowni projektowej, ma do czynienia z praktycznym stosowaniem niemal całego wymaganego zakresu umiejętności.

od AW2-U01 do AW2-U18
wiedza
opiskod

ma zaawansowaną wiedzę o pracach wybranych autorów teorii architektury. 

AW2-W02 / A2-W08 oraz AW2-W23 / A2-W12

ma zaawansowaną wiedzę na temat współczesnych strategii projektowania krajobrazu kulturowego. 

AW2-W04 / A2-W08 oraz AW2-W05 / A2-W08 oraz AW2-W16 / A2-W11

oraz
w ramach pracy pracowni projektowej, ma do czynienia z praktycznym stosowaniem niemal całego wymaganego zakresu wiedzy.

od AW2-W01 do AW2-W23


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Architektura Wnętrz s.4 d 120 28 Ćw 120h
Ćw [Z]
Ćw [Z st.]


Semestr 2018/19-L (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9683