Katalog ECTS

Warsztaty - okolice malarstwa

Pedagog: dr hab. Sławomir Lipnicki

Pole Opis
forma/typ zajęć ćwiczenia;
język wykładowy polski;
metody i kryteria oceniania

Pokaz, wykład, dyskusja.

opis przedmiotu

Kierując się myślą prof. Ryszarda Nycza, jak i zasadą wpływów i zależności, warsztaty „Okolice malarstwa” są aktywnością, jak i procesem poznawczym.

Dzięki zaznajomieniu się na warsztatach z proponowanymi dziełami sztuki (z obszaru malarstwa, filmu, performansu...), student uczy się rozpoznawać i badać w nich zachodzące relacje intertekstualne łączące się z intermedialnymi.

Rozważane media sztuki - ich związki z malarstwem i jego technikami, mają na celu uświadomienie złożonego procesu komunikowania się człowieka ze światem artefaktów i manifestujących się poprzez doświadczenie „dzieła” kategorii z zakresu historii sztuki, kultury i cywilizacji ludzkiej.

skrócony opis przedmiotu

"Powstaje nowy spór o obrazy, w którym walkę toczą ze sobą monopole definicyjne. Nie tylko mówimy w ten sam sposób o zupełnie odmiennych obrazach. Stosujemy również różne dyskursy wobec obrazów tego samego rodzaju".

Hans Belting, Antropologia obrazu, Universitas, Kraków 2007, s.12

sposób realizacji przedmiotu

warsztat

 

zakres tematów

Warsztat odnosi się do "obrazu" jako wyniku osobowej lub kolektywnej symbolizacji, i jako taki, kieruje się na dyskurs i aktywność uczestników.

sposób zaliczenia zaliczenie z oceną;
literatura

proponowana literatura:

Rudolf Arnheim, Myślenie wzrokowe, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2011

Hans Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, Universitas, Kraków 2007

Gilles Deleuze, Kino. I. Obraz-ruch. II. Obraz-czas, słowo / obraz terytoria, Gdańsk 2008

Richard Schechner, Performatyka: Wstęp, Wydawnictwo Instytutu im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2006

Hanna Segal, Marzenie senne, wyobraźnia i sztuka, Universitas, Kraków 2003

Richard Shusterman, Myślenie ciała. Eseje z zakresu somaestetyki, Wydawnictwo Książka i Prasa, Warszawa 2016

Scott Walden (red.), Fotografia i filozofia. Szkice o pędzlu natury, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2013

 

praktyki zawodowe (w ramach kierunku/przedmiotu), plenery

Brak

wymagania wstępne
wymagania formalne

Brak formalnych wymagań wstępnych.

założenia wstępne

Brak założeń wstępnych.

efekty uczenia się
kompetencje społeczne
opiskod
-brak-
umiejętności
opiskod
-brak-
wiedza
opiskod
-brak-


Lista studiów

studia status Czas
[h]
ECTS forma zaliczenie
Malarstwo / Sztuka W Przestrzeni Publicznej s.3 d 30 2 W 30h
W [Z st.]


Semestr 2018/19-Z (Z-zimowy,L-letni)
Kod kursu: #35.9872