Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Rzeźby i Intermediów
Kierunek: Rzeźba
Studia stacjonarne Studia Jednolite Magisterskie


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Podstawy Rzeźby ilość (max): 1
Podstawy Rrzeźby Ćw 180h
d prof. Jan Szczypka 180 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Rrzeźby Ćw 180h
d dr hab. Tomasz Sobisz 180 9 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Anatomia W 30h
o prof. Marek Grzybiak 30 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury starożytnej W 15h
o dr Zbigniew Brzostowski 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury średniowiecznej W 15h
o dr Roman Nieczyporowski 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania plastycznego Prac. proj. 60h
o dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz 60 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o dr Sylwia Jakubowska-Szycik 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek anatomiczny Prac. art. 12h
o dr hab. Jacek Kornacki 12 1 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie (drewno) Ćw 60h
o dr Marcin Plichta 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie (sztukatorstwo) Ćw 30h
o dr hab. Tomasz Skórka 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Studium Wychowania Fizycznego 30 1 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 582 30
ROK
I
SEMESTR
2
Podstawy Rzeźby L. ilość (max): 1
Podstawy Rrzeźby Ćw 180h
d prof. Jan Szczypka 180 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Rrzeźby Ćw 180h
d dr hab. Tomasz Sobisz 180 10 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki i kultury nowoczesnej W 15h
o dr Hubert Bilewicz 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowożytnej W 15h
o dr Jacek Friedrich 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania plastycznego Prac. proj. 60h
o dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz 60 5 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o dr Sylwia Jakubowska-Szycik 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie (kamień) Ćw 60h
o dr Marcin Plichta 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Studium Wychowania Fizycznego 30 1 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 510 30
ROK
II
SEMESTR
3
Podstawy rzeźby ilość (max): 1
Podstawy rzeźby Prac. art. 180h
d prof. Jan Szczypka 180 11 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy Rzeźby Prac. art. 180h
d dr hab. Tomasz Sobisz 180 11 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie 1 do wyboru spośród: drewno s.3 lub kamień s.4 ECTS (min): 2
Techniki rzeźbiarskie (drewno) Ćw 60h
d dr Marcin Plichta 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia rysunku ilość: 1
Rysunek eksperymentalny Prac. art. 120h
d dr hab. Tomasz Skórka 120 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Rysunek studyjny i kreacyjny Ćw 120h
d dr hab. Magdalena Góra 120 5 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia rzeźby W 30h
o dr Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania plastycznego Prac. proj. 60h
o dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz 60 5 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie (tworzywa sztuczne) Warsztat 30h
o dr Dariusz Sitek 30 1 Warsztat [Z st.]
sylabus
Technologia ceramiki Prac. proj. 30h
o dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 30 1 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wprowadzenie do techniki komputerowej 3D Ćw 30h
o mgr Przemysław Trześniak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Wstęp do intermediów Prac. proj. 30h
o dr Dorota Nieznalska 30 1 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Razem: 600 32
ROK
II
SEMESTR
4
Podstawy rzeźby ilość (max): 1
Podstawy rzeźby Prac. art. 180h
d dr hab. Tomasz Sobisz 180 11 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy rzeźby Prac. art. 180h
d prof. Jan Szczypka 180 11 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie 1 do wyboru spośród: drewno s.3 lub kamień s.4 ECTS (min): 2
Techniki rzeźbiarskie (drewno) Ćw 60h
d dr Marcin Plichta 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie (kamień) Ćw 60h
d dr Marcin Plichta 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia rysunku ilość: 1
Rysunek eksperymentalny Ćw 120h
d dr hab. Tomasz Skórka 120 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek studyjny i kreacyjny Ćw 120h
d dr hab. Magdalena Góra 120 5 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Elementy geometrii wykreślnej i perspektywy Ćw 30h
o dr Bogumił Oświecimski 30 1 Ćw [E]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
o dr Dorota Grubba-Thiede 30 2 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [E]
sylabus
Plener Plener 30h
o prof. Mariusz Białecki 30 2 Plener [Z]
sylabus
Podstawy projektowania plastycznego Prac. proj. 60h
o dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz 60 5 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Projektowanie rzeźbiarsko - architektoniczne Prac. proj. 30h
o dr hab. Robert Kaja 30 1 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Technologia metalu Prac. proj. 30h
o prof. Jan Szczypka 30 1 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Razem: 660 32
ROK
III
SEMESTR
5
Pracownia rysunku ECTS (max): 6 ilość: 1
Rysunek eksperymentalny Prac. art. 120h
d dr hab. Tomasz Skórka 120 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Rysunek studyjny i kreacyjny Ćw 120h
d dr hab. Magdalena Góra 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Specjalizacja ilość (min): 1
Ceramika Prac. art. 120h
d prof. Teresa Klaman 120 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Moduł: Medalierstwo i małe formy rzeźbiarskie Prac. art. 120h
d prof. Ludmiła Ostrogórska 120 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Projektowanie i organizacja przestrzeni Prac. proj. 120h
d dr hab. Robert Kaja 120 6 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Rzeźba ilość: 1
I Pracownia Rzeźby Ćw 180h
d prof. Mariusz Białecki 180 10 Ćw [Z st.]
sylabus
II Pracownia Rzeźby Ćw 180h
d prof. Katarzyna Józefowicz 180 10 Ćw [Z st.]
sylabus
III Pracownia Rzeźby Ćw 180h
d prof. Wojciech Sęczawa 180 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmioty do wyboru z oferty ogólnouczelnianej ECTS: 2 ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Prac. art. 30h
d prof. Janusz Akermann 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Prac. art. 30h
d prof. Zbigniew Gorlak 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Prac. art. 30h
d prof. Jacek Zdybel 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
d dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Prac. art. 30h
d prof. Aleksander Widyński 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Analiza sztuki współczesnej W 30h
o dr Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o dr Małgorzata Jankowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Razem: 540 30
ROK
III
SEMESTR
6
Pracownia rysunku ECTS (max): 6 ilość: 1
Rysunek eksperymentalny Ćw 120h
d dr hab. Tomasz Skórka 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek studyjny i kreacyjny Ćw 120h
d dr hab. Magdalena Góra 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Specjalizacja ilość (min): 1
Ceramika Prac. art. 120h
d prof. Teresa Klaman 120 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Moduł: Medalierstwo i małe formy rzeźbiarskie Prac. art. 120h
d prof. Ludmiła Ostrogórska 120 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Projektowanie i organizacja przestrzeni Prac. proj. 120h
d dr hab. Robert Kaja 120 6 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Rzeźba ilość: 1
I Pracownia Rzeźby Ćw 180h
d prof. Mariusz Białecki 180 10 Ćw [Z st.]
sylabus
II Pracownia Rzeźby Ćw 180h
d prof. Katarzyna Józefowicz 180 10 Ćw [Z st.]
sylabus
III Pracownia Rzeźby Ćw 180h
d prof. Wojciech Sęczawa 180 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmioty do wyboru z oferty ogólnouczelnianej ECTS: 2 ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Prac. art. 30h
d prof. Zbigniew Gorlak 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Grafika warsztatowa - Pracownia linorytu Prac. art. 30h
d prof. Janusz Akermann 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Prac. art. 30h
d prof. Jacek Zdybel 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
d dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii cyfrowej Ćw 30h
d mgr Jarosław Bartołowicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Prac. art. 30h
d prof. Aleksander Widyński 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Analiza sztuki współczesnej W 30h
o dr Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z st.]
sylabus
Plener Plener 30h
o prof. Mariusz Białecki 30 2 Plener [Z]
sylabus
Razem: 540 30
ROK
IV
SEMESTR
7
Pracownia rysunku ilość: 1
Rysunek eksperymentalny Prac. art. 120h
d dr hab. Tomasz Skórka 120 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Rysunek studyjny i kreacyjny Ćw 120h
d dr hab. Magdalena Góra 120 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Specjalizacja ilość (min): 1
Ceramika Prac. art. 120h
d prof. Teresa Klaman
dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal
120 7 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Intermedia Prac. proj. 120h
d prof. Wojciech Zamiara 120 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Intermedia Prac. proj. 120h
d prof. Grzegorz Klaman 120 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Moduł: Medalierstwo i małe formy rzeźbiarskie Prac. art. 120h
d prof. Ludmiła Ostrogórska 120 7 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Projektowanie i organizacja przestrzeni Prac. proj. 120h
d dr hab. Robert Kaja 120 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Rzeźba ilość: 1
I Pracownia Rzeźby Ćw 180h
d prof. Mariusz Białecki 180 13 Ćw [Z st.]
sylabus
II Pracownia Rzeźby Ćw 180h
d prof. Katarzyna Józefowicz 180 13 Ćw [Z st.]
sylabus
III Pracownia Rzeźby Ćw 180h
d prof. Wojciech Sęczawa 180 13 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Prawo autorskie W 15h
o mgr Iwona Sirocka 15 1 W [Z st.]
sylabus
Teoria i filozofia sztuki W 30h
o dr hab. Piotr Kawiecki 30 2 W [Z]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [Z]
sylabus
Razem: 495 30
ROK
IV
SEMESTR
8
Pracownia rysunku ilość: 1
Rysunek eksperymentalny Ćw 60h
d dr hab. Tomasz Skórka 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek studyjny i kreacyjny Ćw 60h
d dr hab. Magdalena Góra 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Specjalizacja ilość (min): 1
Ceramika Prac. art. 120h
d prof. Teresa Klaman 120 7 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Intermedia Prac. proj. 120h
d prof. Wojciech Zamiara 120 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Intermedia Prac. proj. 120h
d prof. Grzegorz Klaman 120 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Moduł: Medalierstwo i małe formy rzeźbiarskie Prac. art. 120h
d prof. Ludmiła Ostrogórska 120 7 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Projektowanie i organizacja przestrzeni Prac. proj. 120h
d dr hab. Robert Kaja 120 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Rzeźba l. ilość: 1
I Pracownia Rzeźby Ćw 180h
d prof. Mariusz Białecki 180 14 Ćw [Z st.]
sylabus
II Pracownia Rzeźby Ćw 180h
d prof. Katarzyna Józefowicz 180 14 Ćw [Z st.]
sylabus
III Pracownia Rzeźby Ćw 180h
d prof. Wojciech Sęczawa 180 14 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Teoria i filozofia sztuki W 30h
o dr hab. Piotr Kawiecki 30 2 W [E]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [E]
sylabus
Razem: 420 30
ROK
V
SEMESTR
9
Rzeźba ECTS: 10 ilość: 1
I Pracownia Rzeźby Ćw 180h
d prof. Mariusz Białecki 180 10 Ćw [Z st.]
sylabus
II Pracownia Rzeźby Ćw 180h
d prof. Katarzyna Józefowicz 180 10 Ćw [Z st.]
sylabus
III Pracownia Rzeźby Ćw 180h
d prof. Wojciech Sęczawa 180 10 Ćw [Z st.]
sylabus
Specjalizacja ECTS: 8 ilość (min): 1
Ceramika Prac. art. 60h
d prof. Teresa Klaman
dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal
60 8 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Medalierstwo i Małe Formy Rzeźbiarskie Prac. art. 60h
d prof. Ludmiła Ostrogórska 60 8 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Projektowanie i organizacja przestrzeni Prac. proj. 60h
d dr hab. Robert Kaja 60 8 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Rysunek ECTS: 5 ilość: 1
Rysunek eksperymentalny Prac. art. 60h
d dr hab. Tomasz Skórka 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Rysunek studyjny i kreacyjny Prac. art. 60h
d dr hab. Magdalena Góra 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej ECTS: 7 ilość: 1
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej S 15h
d dr Roman Nieczyporowski 15 7 S [Z]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej S 15h
d dr Łukasz Guzek 15 7 S [Z]
sylabus
Razem: 315 30
ROK
V
SEMESTR
10
Seminarium artystycznej pracy magisterskiej ECTS: 20 ilość: 1
Seminarium artystycznej pracy magisterskiej S 60h
d prof. Katarzyna Józefowicz 60 20 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy magisterskiej S 60h
d prof. Wojciech Sęczawa 60 20 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy magisterskiej S 60h
d prof. Mariusz Białecki 60 20 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej l. ECTS: 10 ilość: 1
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej S 15h
d dr Roman Nieczyporowski 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej S 15h
d dr Łukasz Guzek 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej S 15h
d dr hab. Aleksandra Pawliszyn 15 10 S [Z st.]
sylabus
Razem: 75 30