Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Malarstwa
Kierunek: Malarstwo
Studia stacjonarne Studia Jednolite Magisterskie


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
III
SEMESTR
5
Malarstwo ilość: 1
Malarstwo Ćw 60h
o prof. Maciej Świeszewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. Henryk Cześnik 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. Jarosław Bauć 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. Teresa Miszkin 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. Piotr Józefowicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny praktyczny ilość: 1
Ceramika Ćw 60h
d dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia Ćw 60h
d dr hab. Zbigniew Treppa 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. Janusz Akermann 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d dr Katarzyna Łukasik 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d prof. Cezary Paszkowski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 60h
d prof. Wojciech Zamiara 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 60h
d prof. Jacek Zdybel 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo w przestrzeni publicznej Ćw 15h
o prof. Jacek Zdybel 15 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Obiekt w przestrzeni publicznej Ćw 15h
o prof. Robert Florczak 15 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 60h
d dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Scenografia Ćw 60h
d dr Katarzyna Zawistowska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 60h
d prof. Robert Florczak 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 60h
d prof. Aleksander Widyński 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 60h
d mgr Agnieszka Sikorska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny teoretyczny ilość: 1
Antropologia kulturowa W 30h
d dr Monika Zawadzka 30 1 W [Z st.]
sylabus
Artysta we współczesnym świecie W 30h
d dr Anna Reinert-Faleńczyk 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia architektury W 30h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia architektury wnętrz W 30h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Artystycznej W 30h
d dr Hubert Bilewicz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Projektowej W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d dr hab. Łukasz Guzek 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuk medialnych W 30h
d dr Katarzyna Lewandowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Warsztaty - okolice malarstwa W 30h
d dr hab. Sławomir Lipnicki 30 1 W [Z st.]
sylabus
Rysunek ilość: 1
Rysunek Ćw 60h
o prof. Anna Królikiewicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o dr hab. Przemysław Łopaciński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o dr hab. Maciej Gorczyński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. Roman Gajewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Specjalizacja artystyczna ilość: 1
Malarstwo Ćw 120h
d prof. Henryk Cześnik 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. Teresa Miszkin 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. Krzysztof Gliszczyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. Maciej Świeszewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. Jarosław Bauć 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. Piotr Józefowicz 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
d dr hab. Maciej Gorczyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
d prof. Roman Gajewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
d dr hab. Przemysław Łopaciński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
d prof. Anna Królikiewicz 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie artystyczne ilość: 1
Technologia malarstwa ściennego Ćw 60h
o prof. Jacek Zdybel 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki w przestrzeni publicznej Ćw 60h
o prof. Robert Florczak 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Ćw 60h
o prof. Aleksander Widyński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Analiza sztuki współczesnej W 30h
o dr hab. Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z]
sylabus
Miasto, jako przestrzeń Ćw 30h
o dr hab. Jacek Dominiczak 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Miasto, jako przestrzeń twórcza Ćw 30h
o dr Katarzyna Krakowiak 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o dr Małgorzata Jankowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne W 14h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 14 1 W [Z]
sylabus
Razem: 554 32
ROK
III
SEMESTR
6
Malarstwo ilość: 1
Malarstwo Ćw 60h
o prof. Maciej Świeszewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. Henryk Cześnik 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. Jarosław Bauć 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. Teresa Miszkin 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. Piotr Józefowicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny praktyczny ilość: 1
Ceramika Ćw 60h
d dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia Ćw 60h
d dr hab. Zbigniew Treppa 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. Janusz Akermann 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d dr Katarzyna Łukasik 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d prof. Cezary Paszkowski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 60h
d prof. Wojciech Zamiara 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 60h
d prof. Jacek Zdybel 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo w przestrzeni publicznej Ćw 15h
o prof. Jacek Zdybel 15 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Obiekt w przestrzeni publicznej Ćw 15h
o prof. Robert Florczak 15 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 60h
d dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Scenografia Ćw 60h
d dr Katarzyna Zawistowska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 60h
d prof. Robert Florczak 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 60h
d prof. Aleksander Widyński 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 60h
d mgr Agnieszka Sikorska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny teoretyczny ilość: 1
Antropologia kulturowa W 30h
d dr Monika Zawadzka 30 1 W [Z st.]
sylabus
Artysta we współczesnym świecie W 30h
d dr Anna Reinert-Faleńczyk 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia architektury W 30h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia architektury wnętrz W 30h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Artystycznej W 60h
d dr Hubert Bilewicz 60 1 W [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Projektowej W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d dr hab. Łukasz Guzek 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuk medialnych W 30h
d dr Katarzyna Lewandowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Warsztaty - okolice malarstwa W 30h
d dr hab. Sławomir Lipnicki 30 1 W [Z st.]
sylabus
Rysunek ilość: 1
Rysunek Ćw 60h
o prof. Anna Królikiewicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o dr hab. Przemysław Łopaciński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o dr hab. Maciej Gorczyński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. Roman Gajewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Specjalizacja artystyczna ilość: 1
Malarstwo Ćw 120h
d prof. Henryk Cześnik 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. Teresa Miszkin 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. Krzysztof Gliszczyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. Maciej Świeszewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. Jarosław Bauć 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. Piotr Józefowicz 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
d dr hab. Maciej Gorczyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
d prof. Roman Gajewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
d dr hab. Przemysław Łopaciński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
d prof. Anna Królikiewicz 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie artystyczne ilość: 1
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 120h
d prof. Jacek Zdybel 120 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 120h
d prof. Robert Florczak 120 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 120h
d prof. Aleksander Widyński 120 9 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [E]
sylabus
Wykłady suplementarne W 14h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 14 1 W [Z]
sylabus
Razem: 524 31