Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Malarstwa
Kierunek: Malarstwo
Studia stacjonarne Studia Jednolite Magisterskie


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Podstawy malarstwa ilość: 1
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. dr hab. Marek Model 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. dr hab. Józef Czerniawski 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku ilość: 1
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. dr hab. Józef Czerniawski 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. dr hab. Marek Model 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki i kultury starożytnej W 15h
o dr Zbigniew Brzostowski 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury średniowiecznej W 15h
o dr Roman Nieczyporowski 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Podstawy rzeźby Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Marek Targoński 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 30h
o mgr Agnieszka Sikorska 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 480 30
ROK
I
SEMESTR
2
Podstawy malarstwa ilość: 1
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. dr hab. Marek Model 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. dr hab. Józef Czerniawski 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku ilość: 1
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. dr hab. Józef Czerniawski 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. dr hab. Marek Model 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Elementy geometrii wykreślnej i perspektywy Ćw 30h
o dr Bogumił Oświecimski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowoczesnej W 15h
o dr Dorota Grubba-Thiede 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowożytnej W 15h
o dr Jacek Friedrich 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Podstawy rzeźby Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Marek Targoński 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 30h
o mgr Agnieszka Sikorska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o mgr Monika Jenowein-Patyczek 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 540 31
ROK
II
SEMESTR
3
Podstawy malarstwa ilość: 1
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. dr hab. Marek Model 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. dr hab. Józef Czerniawski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku ilość: 1
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. dr hab. Józef Czerniawski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. dr hab. Marek Model 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny ilość: 1
Ceramika Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia Ćw 30h
d prof. dr hab. Zbigniew Treppa 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia dokumentalna Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Leszek Krutulski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 30h
d dr Łukasz Butowski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia architektury W 30h
d prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia architektury wnętrz W 30h
d prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Artystycznej Ćw 30h
d dr Hubert Bilewicz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Projektowej Warsztat 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuk medialnych W 30h
d dr Katarzyna Lewandowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty - okolice malarstwa W 30h
d prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki 30 1 W [Z st.]
sylabus
Technologie artystyczne ilość: 1
Technologia malarstwa ściennego Ćw 60h
o prof. dr hab. Jacek Zdybel 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki w przestrzeni publicznej Ćw 60h
o prof. dr hab. Robert Florczak 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Ćw 60h
o prof. dr hab. Aleksander Widyński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Anatomia Ćw 30h
o prof. Marek Grzybiak 30 2 Ćw [E]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 30h
o mgr Agnieszka Sikorska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o mgr Monika Jenowein-Patyczek 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne W 14h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 14 1 W [Z]
sylabus
Razem: 554 30
ROK
II
SEMESTR
4
Podstawy malarstwa ilość: 1
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. dr hab. Marek Model 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. dr hab. Józef Czerniawski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku ilość: 1
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. dr hab. Józef Czerniawski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. dr hab. Marek Model 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny ilość: 1
Fotografia Ćw 30h
d prof. dr hab. Zbigniew Treppa 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia architektury W 30h
d prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia architektury wnętrz W 30h
d prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Artystycznej Ćw 30h
d dr Hubert Bilewicz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Projektowej W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 Warsztat [Z st.]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuk medialnych W 30h
d dr Katarzyna Lewandowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Scenografia Ćw 60h
d dr Katarzyna Zawistowska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty - okolice malarstwa W 30h
d prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki 30 1 W [Z st.]
sylabus
Technologie artystyczne ilość: 1
Technologia malarstwa ściennego Ćw 60h
o prof. dr hab. Jacek Zdybel 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki w przestrzeni publicznej Ćw 60h
o prof. dr hab. Robert Florczak 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Ćw 60h
o prof. dr hab. Aleksander Widyński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Ceramika Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia dokumentalna Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Leszek Krutulski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 30h
d dr Łukasz Butowski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [E]
sylabus
Rysunek anatomiczny Ćw 30h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 30 2 Ćw [E]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 30h
o mgr Agnieszka Sikorska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o mgr Monika Jenowein-Patyczek 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne W 14h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 14 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 674 34
ROK
III
SEMESTR
5
Malarstwo ilość: 1
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Maciej Świeszewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Henryk Cześnik 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Jarosław Bauć 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. Teresa Miszkin 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Piotr Józefowicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny praktyczny ilość: 1
Ceramika Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia Ćw 60h
d prof. dr hab. Zbigniew Treppa 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d prof. Cezary Paszkowski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 60h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 60h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo w przestrzeni publicznej Ćw 15h
o prof. dr hab. Jacek Zdybel 15 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Obiekt w przestrzeni publicznej Ćw 15h
o prof. dr hab. Robert Florczak 15 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Scenografia Ćw 60h
d dr Katarzyna Zawistowska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 60h
d prof. dr hab. Robert Florczak 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 60h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 60h
d mgr Agnieszka Sikorska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny teoretyczny ilość: 1
Antropologia kulturowa W 30h
d prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 30 1 W [Z st.]
sylabus
Artysta we współczesnym świecie W 30h
d prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia architektury W 30h
d prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia architektury wnętrz W 30h
d prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Artystycznej W 30h
d dr Hubert Bilewicz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Projektowej W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuk medialnych W 30h
d dr Katarzyna Lewandowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Warsztaty - okolice malarstwa W 30h
d prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki 30 1 W [Z st.]
sylabus
Rysunek ilość: 1
Rysunek Ćw 60h
o prof. dr hab. Anna Królikiewicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Maciej Gorczyński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. dr hab. Roman Gajewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Specjalizacja artystyczna ilość: 1
Malarstwo Ćw 120h
d prof. dr hab. Henryk Cześnik 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. Teresa Miszkin 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. dr hab. Maciej Świeszewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. dr hab. Jarosław Bauć 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. dr hab. Piotr Józefowicz 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
d prof. ASP dr hab. Maciej Gorczyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
d prof. dr hab. Roman Gajewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
d prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
d prof. dr hab. Anna Królikiewicz 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie artystyczne ilość: 1
Technologia malarstwa ściennego Ćw 60h
o prof. dr hab. Jacek Zdybel 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki w przestrzeni publicznej Ćw 60h
o prof. dr hab. Robert Florczak 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Ćw 60h
o prof. dr hab. Aleksander Widyński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Analiza sztuki współczesnej W 30h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z]
sylabus
Miasto, jako przestrzeń Ćw 30h
o prof. dr hab. Jacek Dominiczak 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Miasto, jako przestrzeń twórcza Ćw 30h
o dr Katarzyna Krakowiak 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne W 14h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 14 1 W [Z]
sylabus
Razem: 554 32
ROK
III
SEMESTR
6
Malarstwo ilość: 1
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Maciej Świeszewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Henryk Cześnik 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Jarosław Bauć 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. Teresa Miszkin 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Piotr Józefowicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny praktyczny ilość: 1
Ceramika Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia Ćw 60h
d prof. dr hab. Zbigniew Treppa 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d prof. Cezary Paszkowski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 60h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 60h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo w przestrzeni publicznej Ćw 15h
o prof. dr hab. Jacek Zdybel 15 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Obiekt w przestrzeni publicznej Ćw 15h
o prof. dr hab. Robert Florczak 15 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Scenografia Ćw 60h
d dr Katarzyna Zawistowska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 60h
d prof. dr hab. Robert Florczak 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 60h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 60h
d mgr Agnieszka Sikorska 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny teoretyczny ilość: 1
Antropologia kulturowa W 30h
d prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 30 1 W [Z st.]
sylabus
Artysta we współczesnym świecie W 30h
d prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia architektury W 30h
d prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia architektury wnętrz W 30h
d prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Artystycznej W 60h
d dr Hubert Bilewicz 60 1 W [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Projektowej W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuk medialnych W 30h
d dr Katarzyna Lewandowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Warsztaty - okolice malarstwa W 30h
d prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki 30 1 W [Z st.]
sylabus
Rysunek ilość: 1
Rysunek Ćw 60h
o prof. dr hab. Anna Królikiewicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Maciej Gorczyński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. dr hab. Roman Gajewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Specjalizacja artystyczna ilość: 1
Malarstwo Ćw 120h
d prof. dr hab. Henryk Cześnik 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. Teresa Miszkin 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. dr hab. Maciej Świeszewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. dr hab. Jarosław Bauć 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. dr hab. Piotr Józefowicz 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
d prof. ASP dr hab. Maciej Gorczyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
d prof. dr hab. Roman Gajewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
d prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
d prof. dr hab. Anna Królikiewicz 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie artystyczne ilość: 1
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 120h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 120 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 120h
d prof. dr hab. Robert Florczak 120 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 120h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 120 9 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [E]
sylabus
Wykłady suplementarne W 14h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 14 1 W [Z]
sylabus
Razem: 524 31
ROK
IV
SEMESTR
7
Malarstwo ilość: 1
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Henryk Cześnik 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. Teresa Miszkin 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Maciej Świeszewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Jarosław Bauć 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Piotr Józefowicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny praktyczny ilość: 1
Ceramika Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia Ćw 60h
d prof. dr hab. Zbigniew Treppa 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Geometria wykreślna i perspektywa Ćw 60h
d dr Bogumił Oświecimski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d prof. Cezary Paszkowski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 60h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 60h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 60 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 60h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo w przestrzeni publicznej Ćw 15h
o prof. dr hab. Jacek Zdybel 15 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Obiekt w przestrzeni publicznej Ćw 15h
o prof. dr hab. Robert Florczak 15 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie i organizacja przestrzeni Ćw 60h
d prof. dr hab. Robert Kaja 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Scenografia Ćw 60h
d dr Katarzyna Zawistowska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 60h
d prof. dr hab. Robert Florczak 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 60h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 60h
d mgr Agnieszka Sikorska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny teoretyczny ilość: 1
Antropologia kulturowa W 30h
d prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 30 1 W [Z st.]
sylabus
Artysta we współczesnym świecie W 30h
d prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk 30 1 W [Z st.]
sylabus
Instytucje kultury W 30h
d prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Warsztaty - okolice malarstwa W 30h
d prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki 30 1 W [Z st.]
sylabus
Rysunek ilość: 1
Rysunek Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Maciej Gorczyński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. dr hab. Roman Gajewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. dr hab. Anna Królikiewicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Specjalizacja artystyczna ilość: 1
Malarstwo Ćw 120h
d prof. dr hab. Henryk Cześnik 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. Teresa Miszkin 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. dr hab. Maciej Świeszewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. dr hab. Jarosław Bauć 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. dr hab. Piotr Józefowicz 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
d prof. ASP dr hab. Maciej Gorczyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
d prof. dr hab. Roman Gajewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
d prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
d prof. dr hab. Anna Królikiewicz 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie artystyczne ilość: 1
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 120h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 120h
d prof. dr hab. Robert Florczak 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 120h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Podstawy filmu Ćw 30h
o dr Filip Ignatowicz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Teoria i filozofia sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 1 W [Z]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z]
sylabus
Wykłady suplementarne W 14h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 14 1 W [Z]
sylabus
Razem: 554 30
ROK
IV
SEMESTR
8
Malarstwo ilość: 1
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Henryk Cześnik 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Maciej Świeszewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. Teresa Miszkin 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Jarosław Bauć 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o prof. dr hab. Piotr Józefowicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny praktyczny ilość: 1
Ceramika Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Geometria wykreślna i perspektywa Ćw 60h
d dr Bogumił Oświecimski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d prof. Cezary Paszkowski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 60h
d prof. dr hab. Wojciech Zamiara 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 60h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo w przestrzeni publicznej Ćw 15h
o prof. dr hab. Jacek Zdybel 15 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Obiekt w przestrzeni publicznej Ćw 15h
o prof. dr hab. Robert Florczak 15 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie i organizacja przestrzeni Ćw 60h
d prof. dr hab. Robert Kaja 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Scenografia Ćw 60h
d dr Katarzyna Zawistowska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 60h
d prof. dr hab. Robert Florczak 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 60h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 60h
d mgr Agnieszka Sikorska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny teoretyczny ilość: 1
Artysta we współczesnym świecie W 30h
d prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk 30 1 W [Z st.]
sylabus
Instytucje kultury W 30h
d prof. ASP dr hab. Małgorzata Jankowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Krytyka artystyczna W 30h
d dr Zbigniew Mańkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
d dr Katarzyna Lewandowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Warsztaty - okolice malarstwa W 30h
d prof. ASP dr hab. Sławomir Lipnicki 30 1 W [Z st.]
sylabus
Rysunek ilość: 1
Rysunek Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Maciej Gorczyński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. dr hab. Roman Gajewski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o prof. dr hab. Anna Królikiewicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Specjalizacja artystyczna ilość: 1
Malarstwo Ćw 120h
d prof. dr hab. Henryk Cześnik 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. Teresa Miszkin 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. dr hab. Jarosław Bauć 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
d prof. dr hab. Maciej Świeszewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
d prof. ASP dr hab. Maciej Gorczyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
d prof. dr hab. Roman Gajewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
d prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
d prof. dr hab. Anna Królikiewicz 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie artystyczne ilość: 1
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 120h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 120h
d prof. dr hab. Robert Florczak 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 120h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia Ćw 60h
o prof. dr hab. Zbigniew Treppa 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy filmu Ćw 30h
o dr Filip Ignatowicz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Teoria i filozofia sztuki W 30h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 1 W [E]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki w przestrzeni publicznej W 30h
o prof. dr hab. Robert Florczak 30 1 W [E]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [E]
sylabus
Wykłady suplementarne W 14h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 14 1 W [Z]
sylabus
Razem: 644 33