Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Rzeźby i Intermediów
Kierunek: Intermedia
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Przedmioty do wyboru z oferty ogólnouczelnianej ilość (max): 1
Fotografia dokumentalna Ćw 60h
d dr hab. Leszek Krutulski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia projektowa Ćw 60h
d dr hab. Zbigniew Treppa 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Prac. proj. 60h
d prof. Sławomir Witkowski 60 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d dr hab. Jacek Staniszewski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
d prof. Katarzyna Józefowicz 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia ilość (max): 1
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych Prac. art. 90h
d prof. Grzegorz Klaman 90 10 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Pracownia Przestrzeni Audio i Video Prac. proj. 90h
d prof. Wojciech Zamiara 90 10 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Grafika multimedialna Prac. proj. 30h
o dr Adam Witkowski 30 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Pracownia otwarta Ćw 30h
o dr Katarzyna Krakowiak 30 2 Ćw [Z]
sylabus
Realizacja obrazu video Prac. art. 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Relacje sztuki i polityki W 30h
o dr Hubert Bilewicz 30 2 W [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o dr Małgorzata Jankowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Zarządzanie projektami i instytucjami kultury W 30h
o dr Jacek Kołtan 30 2 W [Z st.]
sylabus
Razem: 390 30
ROK
I
SEMESTR
2
Przedmioty do wyboru z oferty ogólnouczelnianej Ir. L. ECTS (min): 3 ilość (max): 1
Fotografia dokumentalna Ćw 60h
d dr hab. Leszek Krutulski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia projektowa Ćw 60h
d dr hab. Zbigniew Treppa 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Ćw 60h
d prof. Sławomir Witkowski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d dr hab. Jacek Staniszewski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie i organizacja przestrzeni Prac. proj. 60h
d dr hab. Robert Kaja 60 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
d prof. Katarzyna Józefowicz 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia l. ilość (max): 1
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych Prac. proj. 90h
d prof. Grzegorz Klaman 90 8 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Pracownia Przestrzeni Audio i Video Prac. proj. 90h
d prof. Wojciech Zamiara 90 8 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia kreacyjna Ćw 60h
o mgr Michał Szlaga 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika multimedialna Prac. proj. 30h
o dr Adam Witkowski 30 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [E]
sylabus
Krytyczna praktyka artystyczna w przestrzeni społecznej W 60h
o dr Dorota Nieznalska 60 2 W [Z st.]
sylabus
Krytyka artystyczna W 30h
o dr Małgorzata Jankowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Plener Plener 30h
o prof. Grzegorz Klaman 30 2 Plener [Z]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o dr Małgorzata Jankowska 30 2 W [E]
sylabus
Zajmowanie przestrzeni W 30h
o dr hab. Bogna Burska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Razem: 510 30
ROK
II
SEMESTR
3
Intermedia ECTS: 13 ilość: 1
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych Prac. proj. 90h
d prof. Grzegorz Klaman 90 13 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Pracownia Przestrzeni Audio i Video Prac. proj. 90h
d prof. Wojciech Zamiara 90 13 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej ECTS: 2 ilość: 1
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 2 S [Z]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej S 15h
d dr Łukasz Guzek 15 2 S [Z]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej S 15h
d dr Małgorzata Jankowska 15 2 S [Z]
sylabus
Przedmioty do wyboru z oferty ogólnouczelnianej II st,. ECTS: 7 ilość (min): 1
Fotografia dokumentalna Ćw 60h
d dr hab. Leszek Krutulski 60 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia projektowa Ćw 60h
d dr hab. Zbigniew Treppa 60 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie i organizacja przestrzeni Prac. proj. 60h
d dr hab. Robert Kaja 60 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
d prof. Katarzyna Józefowicz 60 7 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Kształtowanie otoczenia Ćw 30h
o dr hab. Robert Kaja 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek intermedialny Ćw 45h
o prof. Janina Rudnicka 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Teoria i filozofia sztuki W 30h
o dr hab. Piotr Kawiecki 30 2 W [E]
sylabus
Razem: 300 30
ROK
II
SEMESTR
4
Seminarium artystycznej pracy magisterskiej ECTS: 18 ilość: 1
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
d dr hab. Robert Kaja 60 18 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy magisterskiej S 60h
d dr Katarzyna Krakowiak 60 18 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy magisterskiej S 60h
d prof. Grzegorz Klaman 60 18 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy magisterskiej S 60h
d prof. Wojciech Zamiara 60 18 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy magisterskiej S 60h
d dr Dorota Nieznalska 60 18 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy magisterskiej S 60h
d dr Jarosław Czarnecki 60 18 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej L. ECTS: 7 ilość: 1
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej S 15h
d dr Łukasz Guzek 15 7 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 7 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej S 15h
d dr hab. Aleksandra Pawliszyn 15 7 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej S 15h
d dr Małgorzata Jankowska 15 7 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy magisterskiej S 15h
o dr Zbigniew Mańkowski 15 7 S [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Analiza sztuki współczesnej W 30h
o dr Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Interwencja artystyczna W 30h
o dr Jacek Kołtan 30 2 W [Z st.]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 1 W [Z]
sylabus
Razem: 165 30