Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
2
Seminarium teoretyczne magisterskie_L ECTS: 8 ilość: 1
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
o dr hab. Bogna Łakomska 30 1 S [Z]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 S [Z]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 1 S [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Animacja środowiskowa W 30h
o dr Dorota Grubba-Thiede 30 1 W [Z st.]
sylabus
Antropologia kulturowa W 30h
o mgr Artur Kawiński 30 1 W [Z st.]
sylabus
Krytyka Artystyczna W 30h
o dr Małgorzata Jankowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Kultura, media i edukacja W 30h
o mgr Monika Jenowein-Patyczek 30 1 W [Z st.]
sylabus
Malarstwo i Rysunek Ćw 60h
o prof. Andrzej Śramkiewicz 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Metody animacji kultury W 30h
o mgr Anna Laska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Praktyka Pr 30h
o dr Łukasz Guzek 30 1 Pr [Z]
sylabus
Realizacja obrazu cyfrowego Ćw 60h
o dr hab. Grzegorz Radecki 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
o dr hab. Anna Bem-Borucka 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Teoria i filozofia sztuki W 30h
o dr hab. Piotr Kawiecki 30 2 W [E]
sylabus
Warsztat redaktora tekstu naukowego Ćw 30h
o dr Robert Dolewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wprowadzenie do projektowania stron internetowych Ćw 30h
o mgr Bartosz Żukowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [E]
sylabus
Razem: 510 37
ROK
II
SEMESTR
3
Wykład monograficzny ECTS: 2 ilość: 1
Wykład monograficzny W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wykład monograficzny W 30h
o dr Michał Pszczółkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wykład monograficzny W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wykład monograficzny W 30h
o dr Hubert Bilewicz 30 2 W [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie_Z ECTS: 6 ilość: 1
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 6 S [Z]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
o dr Łukasz Guzek 30 6 S [Z]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
o dr hab. Bogna Łakomska 30 6 S [Z]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 6 S [Z]
sylabus
Przedmiot fakultatywny-teoretyczny_z ECTS: 2 ilość: 1
Analiza sztuki współczesnej W 30h
o dr Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Psychologia twórczości W 30h
o dr Anna Burkiewicz 30 2 W [Z st.]
sylabus
Pracownia projektu artystycznego/seminarium dyplomowe ECTS: 13 ilość: 1
Pracownia projektu artystycznego S 120h
o dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz 120 13 S [Z st.]
sylabus
Pracownia projektu artystycznego S 120h
o prof. Andrzej Śramkiewicz 120 13 S [Z st.]
sylabus
Pracownia projektu artystycznego S 120h
o dr hab. Anna Bem-Borucka 120 13 S [Z st.]
sylabus
Pracownia projektu artystycznego S 120h
o dr hab. Grzegorz Radecki 120 13 S [Z st.]
sylabus
Pracownia projektu artystycznego S 120h
o dr hab. Marek Targoński 120 13 S [Z st.]
sylabus
Pracownia projektu artystycznego S 120h
o dr hab. Maciej Gorczyński 120 13 S [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Antropologia kulturowa W 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Elementy teatru, filmu i tv W 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Intermedia Prac. art. 30h
o prof. Grzegorz Klaman 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Metody animacji kultury W 30h
o mgr Anna Włodarska-Zamiara 30 1 W [Z st.]
sylabus
Zarządzanie projektami i instytucjami kultury W 30h
o dr Jacek Kołtan 30 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 360 30
ROK
II
SEMESTR
4
Seminarium teoretyczne magisterskie_L ECTS: 8 ilość: 1
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
o dr hab. Bogna Łakomska 30 8 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 8 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
o dr Łukasz Guzek 30 8 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 8 S [Z st.]
sylabus
Pracownia projektu artystycznego/seminarium dyplomowe_L ECTS: 11 ilość: 1
Pracownia projektu artystycznego S 120h
o dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz 120 11 S [Z st.]
sylabus
Pracownia projektu artystycznego S 120h
o prof. Andrzej Śramkiewicz 120 11 S [Z st.]
sylabus
Pracownia projektu artystycznego S 120h
o dr hab. Anna Bem-Borucka 120 11 S [Z st.]
sylabus
Pracownia projektu artystycznego S 120h
o dr hab. Marek Targoński 120 11 S [Z st.]
sylabus
Pracownia projektu artystycznego S 120h
o dr hab. Grzegorz Radecki 120 11 S [Z st.]
sylabus
Pracownia projektu artystycznego S 120h
o dr hab. Maciej Gorczyński 120 11 S [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny _teoretyczny_L ECTS: 2 ilość: 1
Analiza sztuki współczesnej W 30h
o dr Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuki średniowiecznej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wprowadzenie do wystawiennictwa W 30h
o mgr Emilia Orzechowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Interwencja artystyczna W 30h
o dr Jacek Kołtan 30 2 W [Z st.]
sylabus
Koncepcje edukacji artystycznej W 30h
o mgr Emilia Orzechowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Marketing i promocja sztuki W 30h
o mgr Małgorzata Matyka 30 2 W [Z st.]
sylabus
Praktyka dyplomowa Pr 30h
o dr Łukasz Guzek 30 2 Pr [Z]
sylabus
Sztuki wizualne Ćw 30h
o prof. Jerzy Ostrogórski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 330 30