Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
2
Seminarium teoretyczne magisterskie ECTS: 2 ilość: 1
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 2 S [Z]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
o dr hab. Bogna Łakomska 30 2 S [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Analiza dzieła sztuki W 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Fotografia dokumentalna Ćw 30h
o mgr Marek Frankowski 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia krytyki artystycznej W 30h
o dr Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia myśli o sztuce W 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Kultura wizualna W 30h
o dr Hubert Bilewicz 30 2 W [Z st.]
sylabus
Metodologia nauk humanistycznych W 30h
o dr Michał Pszczółkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Praktyka Pr 30h
o dr Łukasz Guzek 30 3 Pr [Z]
sylabus
Szkoła Sopocka W 15h
o prof. Andrzej Dyakowski 15 1 W [Z st.]
sylabus
Szkoła Sopocka W 15h
o dr Hubert Bilewicz 15 1 W [Z st.]
sylabus
Teoria i filozofia sztuki W 30h
o dr hab. Piotr Kawiecki 30 2 W [E]
sylabus
Warsztat redaktora tekstu naukowego Ćw 30h
o dr Robert Dolewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wprowadzenie do projektowania stron internetowych Ćw 30h
o mgr Bartosz Żukowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Wstęp do krytyki artystycznej W 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [E]
sylabus
Razem: 420 30
ROK
II
SEMESTR
3
Seminarium pracy magisterskiej_Z ECTS: 1 ilość: 1
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
o dr Łukasz Guzek 30 1 S [Z]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 1 S [Z]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
o dr hab. Bogna Łakomska 30 1 S [Z]
sylabus
projekt kuratorski/projekt artystyczny ECTS: 10 ilość: 1
Projekt kuratorski/projekt artystyczny S 120h
o prof. Andrzej Śramkiewicz 120 10 S [Z st.]
sylabus
Projekt kuratorski/projekt artystyczny S 120h
o dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz 120 10 S [Z st.]
sylabus
Projekt kuratorski/projekt artystyczny S 120h
o dr hab. Marek Targoński 120 10 S [Z st.]
sylabus
Projekt kuratorski/projekt artystyczny o dr hab. Maciej Gorczyński - 10 sylabus
Projekt kuratorski/projekt artystyczny S 120h
o dr hab. Grzegorz Radecki 120 10 S [Z st.]
sylabus
Wykład monograficzny ECTS: 1 ilość: 1
Wykład monograficzny W 30h
o dr Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykład monograficzny W 30h
o dr Hubert Bilewicz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny-teoretyczny_Z ECTS: 2 ilość: 1
Historia sztuki i kultury starożytnej W 15h
o dr Zbigniew Brzostowski 15 1 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury średniowiecznej W 15h
o dr Roman Nieczyporowski 15 1 W [Z st.]
sylabus
Marketing i promocja sztuki W 30h
o dr Dorota Grubba-Thiede 30 2 W [Z st.]
sylabus
Psychologia twórczości W 30h
o dr Anna Burkiewicz 30 2 W [Z st.]
sylabus
Realizacja obrazu filmowego Ćw 30h
o dr Vahram Mkhitaryan 30 2 Ćw [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Analiza dzieła sztuki W 30h
o dr hab. Bogna Łakomska 30 1 W [E]
sylabus
Fotografia Ćw 30h
o mgr Marek Frankowski 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Prac. art. 30h
o prof. Grzegorz Klaman 30 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Kultura wizualna W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Modele kuratorskie W 30h
o dr Dorota Grubba-Thiede 30 1 W [Z st.]
sylabus
Organizacja projektów artystycznych i naukowych Ćw 30h
o dr Anna Leśniak 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Teoria krytyki artystycznej W 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Warsztat krytyka sztuki Ćw 30h
o dr Dorota Grubba-Thiede 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza z zakresu źródeł finansowania działań artystycznych, promocji sztuki i pisania wniosków o granty Ćw 30h
o dr Anna Leśniak 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 480 30
ROK
II
SEMESTR
4
Seminarium pracy magisterskiej_L ECTS: 4 ilość: 1
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 4 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
o dr hab. Bogna Łakomska 30 4 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 4 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
o dr Łukasz Guzek 30 4 S [Z st.]
sylabus
Projekt kuratorski/projekt artystyczny_L ECTS: 13 ilość: 1
Projekt kuratorski/projekt artystyczny S 120h
o dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz 120 13 S [Z st.]
sylabus
Projekt kuratorski/projekt artystyczny S 120h
o prof. Andrzej Śramkiewicz 120 13 S [Z st.]
sylabus
Projekt kuratorski/projekt artystyczny S 120h
o dr hab. Marek Targoński 120 13 S [Z st.]
sylabus
Projekt kuratorski/projekt artystyczny S 120h
o dr hab. Maciej Gorczyński 120 13 S [Z st.]
sylabus
Projekt kuratorski/projekt artystyczny S 120h
o prof. Andrzej Śramkiewicz 120 13 S [Z st.]
sylabus
Projekt kuratorski/projekt artystyczny S 120h
o dr hab. Grzegorz Radecki 120 13 S [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny-teoretyczny_L ECTS: 2 ilość: 1
Analiza sztuki współczesnej W 30h
o dr Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia filmu W 30h
o dr Zbigniew Brzostowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Realizacja obrazu filmowego Ćw 30h
o dr Vahram Mkhitaryan 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Staż w muzeum, galerii lub pracowni artysty Pr 30h
o dr Łukasz Guzek 30 3 S [Z]
sylabus
Sztuki wizualne Ćw 30h
o prof. Jerzy Ostrogórski 30 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Teoria krytyki artystycznej W 30h
o dr hab. Piotr Kawiecki 30 2 W [E]
sylabus
Warsztat krytyka sztuki W 30h
o dr Dorota Grubba-Thiede 30 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 300 30