Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Architektura Wnętrz
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 2 W [Z]
sylabus
pracownia projektowa A ilość: 1
Projektowanie architektury wnętrz I Prac. proj. 60h
d dr hab. Beata Szymańska 60 8 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz II Prac. proj. 60h
d prof. Remigiusz Grochal 60 8 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz III Prac. proj. 60h
d dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 60 8 Prac. proj. [E]
sylabus
pracownia projektowa B ilość: 1
Projektowanie mebla Prac. proj. 60h
d prof. Halina Kościukiewicz 60 8 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie scenografii Prac. proj. 60h
d dr Katarzyna Zawistowska 60 8 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie wnętrz miejskich Prac. proj. 60h
d dr hab. Jacek Dominiczak 60 8 Prac. proj. [E]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Detal w Architekturze Wnętrz Ćw 30h
o dr Tomasz Zmyślony 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Estetyka W 30h
o dr Nikodem Rachoń 30 1 W [E]
sylabus
komputerowe wspomaganie projektowania (animacje) Ćw 30h
o mgr inż. arch. Paweł Czarzasty 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Materiały i sprzęt wyposażenia wnętrz W 15h
o dr Tomasz Zmyślony 15 1 W [Z]
sylabus
Psychologia społeczna Ćw 30h
o mgr Marta Dopierała 30 1 Ćw [E]
sylabus
Teoria i Krytyka Współczesnej Architektury W 30h
o dr Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z]
sylabus
Warsztaty Projektowo- Badawcze Prac. proj. 60h
o mgr inż. Bogumił Oświecimski 60 2 Prac. proj. [Z]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 385 30
ROK
I
SEMESTR
2
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 2 W [Z]
sylabus
pracownia projektowa A ilość: 1
Projektowanie architektury wnętrz I Prac. proj. 60h
d dr hab. Beata Szymańska 60 8 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz II Prac. proj. 60h
d prof. Remigiusz Grochal 60 8 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz III Prac. proj. 60h
d dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 60 8 Prac. proj. [E]
sylabus
pracownia projektowa B ilość: 1
Projektowanie mebla Prac. proj. 60h
d prof. Halina Kościukiewicz 60 8 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie scenografii Prac. proj. 60h
d dr Katarzyna Zawistowska 60 8 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie wnętrz miejskich Prac. proj. 60h
d dr hab. Jacek Dominiczak 60 8 Prac. proj. [E]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Detal w Architekturze Wnętrz Ćw 30h
o dr Tomasz Zmyślony 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
komputerowe wspomaganie projektowania (animacje) Ćw 30h
o mgr inż. arch. Paweł Czarzasty 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium antropologiczne W 30h
o dr Monika Zawadzka 30 1 W [Z st.]
sylabus
Laboratorium antropologiczne o - 1 sylabus
Marketing W 30h
o mgr inż. Wioleta Kucharska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Marketing o mgr inż. Wioleta Kucharska - 1 sylabus
Materiały i sprzęt wyposażenia wnętrz W 15h
o dr Tomasz Zmyślony 15 1 W [Z]
sylabus
Prawo budowlane W 30h
o mgr inż. Bogumił Oświecimski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Prawo budowlane o - 1 sylabus
Teoria i Krytyka Współczesnej Architektury W 30h
o dr Michał Pszczółkowski 30 1 W [E]
sylabus
Warsztaty Projektowo- Badawcze Prac. proj. 60h
o mgr inż. Bogumił Oświecimski 60 2 Prac. proj. [Z]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 415 33
ROK
II
SEMESTR
3
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 2 W [Z]
sylabus
Pracownia projektowa A ilość: 1
Projektowanie architektury wnętrz I Prac. proj. 60h
d dr hab. Beata Szymańska 60 12 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz II Prac. proj. 60h
d prof. Remigiusz Grochal 60 12 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz III Prac. proj. 60h
d dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 60 12 Prac. proj. [E]
sylabus
Pracownia projektowa B ilość: 1
Projektowanie mebla Prac. proj. 60h
d prof. Halina Kościukiewicz 60 12 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie scenografii Prac. proj. 60h
d dr Katarzyna Zawistowska 60 12 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie wnętrz miejskich Prac. proj. 60h
d dr hab. Jacek Dominiczak 60 12 Prac. proj. [E]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Materiały i sprzęt wyposażenia wnętrz W 15h
o dr Tomasz Zmyślony 15 1 W [Z]
sylabus
Metodologia pracy pisemnej S 15h
o mgr Marta Kołacz 15 1 S [Z]
sylabus
Warsztaty Projektowo- Badawcze Prac. proj. 60h
o mgr inż. Bogumił Oświecimski 60 2 Prac. proj. [Z]
sylabus
Razem: 220 30
ROK
II
SEMESTR
4
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 2 W [Z]
sylabus
Pracownia projektowa ilość: 1
Projektowanie architektury wnętrz I Prac. proj. 60h
d dr hab. Beata Szymańska 60 12 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz II Prac. proj. 60h
d prof. Remigiusz Grochal 60 12 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz III Prac. proj. 60h
d dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 60 12 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Projektowanie mebla Prac. proj. 60h
d prof. Halina Kościukiewicz 60 12 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Projektowanie scenografii Prac. proj. 60h
d dr Katarzyna Zawistowska 60 12 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Projektowanie wnętrz miejskich Prac. proj. 60h
d dr hab. Jacek Dominiczak 60 12 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe ilość: 1
Seminarium dyplomowe S 30h
d dr hab. Beata Szymańska 30 16 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 30h
d dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 30 16 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 30h
d prof. Remigiusz Grochal 30 16 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 30h
d dr hab. Jacek Dominiczak 30 16 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 30h
d prof. Halina Kościukiewicz 30 16 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe o - 16 sylabus
Razem: 100 30