Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Projektowanie w Krajobrazie Kulturowym
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
II
SEMESTR
3
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 2 W [Z]
sylabus
Pracownia do wyboru 1 ilość: 1
Architektura Pasywna Prac. proj. 60h
d dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 60 14 Prac. proj. [E]
sylabus
Architektura Struktur Krajobrazowych Prac. proj. 60h
d prof. Andrzej Pniewski 60 14 Prac. proj. [E]
sylabus
Pracownia do wyboru 2 ilość: 1
Mebel- Sprzęt Ćw 30h
d dr hab. Krzysztof Ludka 30 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Wystawiennictwo i Scenografia Plenerowa Ćw 30h
d prof. Aleksander Widyński 30 7 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Metodologia pracy pisemnej S 15h
o mgr Marta Kołacz 15 1 S [Z]
sylabus
Ochrona Zabytków W 30h
o mgr Marta Saj 30 2 W [Z st.]
sylabus
Organizacja Przestrzeni Publicznej Ćw 30h
o dr Anna Golędzinowska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty Projektowo- Badawcze Ćw 30h
d dr hab. Krzysztof Ludka 30 2 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 205 30
ROK
II
SEMESTR
4
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 2 W [Z]
sylabus
Pracownia do wyboru 1 ilość: 1
Architektura Pasywna Prac. proj. 60h
d dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 60 10 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Architektura Struktur Krajobrazowych Prac. proj. 60h
d prof. Andrzej Pniewski 60 10 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Pracownia do wyboru 2 ilość: 1
Mebel- Sprzęt Prac. proj. 30h
d dr hab. Krzysztof Ludka 30 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wystawiennictwo i Scenografia Plenerowa Ćw 30h
d prof. Aleksander Widyński 30 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe ilość: 1
Seminarium dyplomowe S 30h
d dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 30 10 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 30h
d prof. Andrzej Pniewski 30 10 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe d dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal - 10 sylabus
Seminarium dyplomowe S 30h
d dr hab. Marek Jóźwicki 30 10 S [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Ochrona Zabytków W 30h
o mgr Marta Saj 30 2 W [Z st.]
sylabus
Razem: 160 31