Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Grafiki
Kierunek: Grafika
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Pracownia do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 60h
d dr Robert Turło 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d dr hab. Jacek Kornacki 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. Józef Czerniawski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie wnętrz miejskich Ćw 60h
d dr hab. Jacek Dominiczak 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty Animacji Ćw 60h
d dr Robert Turło 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Artystyczna ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. Janusz Akermann 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d prof. Zbigniew Gorlak 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d dr Katarzyna Łukasik 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d prof. Cezary Paszkowski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Projektowa ECTS: 12 ilość: 2
Pracownia Ilustracji Ćw 60h
d prof. Jadwiga Okrassa 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Książki Ćw 60h
d prof. Janusz Górski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania dla Kultury Ćw 60h
d dr Anita Wasik 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Ćw 60h
d prof. Sławomir Witkowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d dr hab. Jacek Staniszewski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej Ćw 60h
d dr hab. Adam Kamiński 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia projektowa Ćw 60h
o dr hab. Grzegorz Protasiuk 60 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia grafiki W 30h
o dr Jacek Friedrich 30 1 W [Z]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o dr hab. Dariusz Syrkowski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o dr hab. Dariusz Syrkowski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o dr Małgorzata Jankowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Warsztat fotografii studyjnej Ćw 30h
o dr hab. Leszek Krutulski
mgr Jarosław Bartołowicz
30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 510 29
ROK
I
SEMESTR
2
Pracownia do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 60h
d dr Robert Turło 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. Józef Czerniawski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d dr hab. Jacek Kornacki 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie wnętrz miejskich Prac. proj. 60h
d dr hab. Jacek Dominiczak 60 5 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Warsztaty Animacji Ćw 60h
d dr Robert Turło 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Artystyczna ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. Janusz Akermann 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d prof. Zbigniew Gorlak 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d dr Katarzyna Łukasik 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d prof. Cezary Paszkowski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Projektowa ECTS: 12 ilość: 2
Pracownia Ilustracji Ćw 60h
d prof. Jadwiga Okrassa 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Książki Ćw 60h
d prof. Janusz Górski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania dla Kultury Ćw 60h
d dr Anita Wasik 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Ćw 60h
d prof. Sławomir Witkowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d dr hab. Jacek Staniszewski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej Ćw 60h
d dr hab. Adam Kamiński 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia projektowa Ćw 60h
o dr hab. Grzegorz Protasiuk 60 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia grafiki W 30h
o dr Jacek Friedrich 30 1 W [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
o dr hab. Dariusz Syrkowski 60 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
o dr hab. Dariusz Syrkowski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o dr Małgorzata Jankowska 30 1 W [E]
sylabus
Warsztat fotografii studyjnej Ćw 30h
o dr hab. Leszek Krutulski
mgr Jarosław Bartołowicz
30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne W 10h
o prof. Sławomir Witkowski 10 1 W [Z]
sylabus
Razem: 520 29
ROK
II
SEMESTR
3
Pracownia do wyboru ECTS: 5 ilość: 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 60h
d dr Robert Turło 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat fotografii studyjnej Ćw 60h
d dr hab. Leszek Krutulski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe ECTS: 10 ilość: 1
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr Roman Nieczyporowski 15 10 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 10 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr Łukasz Guzek 15 10 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr hab. Aleksandra Pawliszyn 15 10 S [Z]
sylabus
Grafika Projektowa ECTS: 12 ilość: 2
Fotografia projektowa Ćw 60h
d dr hab. Grzegorz Protasiuk 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Ilustracji Ćw 60h
d prof. Jadwiga Okrassa 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Książki Ćw 60h
d prof. Janusz Górski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania dla Kultury Ćw 60h
d dr Anita Wasik 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Ćw 60h
d prof. Sławomir Witkowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d dr hab. Jacek Staniszewski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej Ćw 60h
d dr hab. Adam Kamiński 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Grafika edytorska Ćw 60h
d dr hab. Grzegorz Protasiuk 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia grafiki W 30h
o dr Zofia Krasnopolska- Wesner 30 1 W [Z]
sylabus
Historia Kultury W 30h
o dr Robert Dolewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wybrane Zagadnienia Sztuki Współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z]
sylabus
Wykład monograficzny W 15h
o prof. Sławomir Witkowski 15 1 W [Z]
sylabus
Razem: 360 37
ROK
II
SEMESTR
4
Pracownia do wyboru ECTS: 5 ilość: 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 60h
d dr Robert Turło 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat fotografii studyjnej Ćw 60h
d dr hab. Leszek Krutulski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Artystyczna ECTS: 5 ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. Janusz Akermann 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe ECTS: 10 ilość: 1
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr hab. Bogna Łakomska 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr Roman Nieczyporowski 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 10 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr Łukasz Guzek 15 10 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr hab. Aleksandra Pawliszyn 15 10 S [Z st.]
sylabus
Grafika Projektowa ECTS: 12 ilość: 2
Fotografia projektowa Ćw 60h
d dr hab. Grzegorz Protasiuk 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Ilustracji Ćw 60h
d prof. Jadwiga Okrassa 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Książki Ćw 60h
d prof. Janusz Górski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania dla Kultury Ćw 60h
d dr Anita Wasik 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Ćw 60h
d prof. Sławomir Witkowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 60h
d dr hab. Jacek Staniszewski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej Ćw 60h
d dr hab. Adam Kamiński 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Grafika edytorska Ćw 60h
d dr hab. Grzegorz Protasiuk 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia grafiki W 30h
o dr Zofia Krasnopolska- Wesner 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia Kultury W 30h
o dr Robert Dolewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wybrane Zagadnienia Sztuki Współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [E]
sylabus
Wykład monograficzny W 15h
o prof. Sławomir Witkowski 15 1 W [Z]
sylabus
Razem: 420 42