Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie
Kierunek: Studia doktoranckie w dziedzinie sztuki plastyczne
Studia stacjonarne Studia III stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Kurs uzupełniający_Z ECTS: 1 ilość: 1
Architektura Miasta Europejskiego W 30h
o dr Monika Zawadzka 30 1 W [Z st.]
sylabus
Grafika warsztatowa - Pracownia serigrafii Ćw 30h
o dr Katarzyna Łukasik 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Miasto, jako przestrzeń twórcza W 30h
o dr hab. Jacek Dominiczak 30 1 W [Z st.]
sylabus
Pracownia Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej Ćw 30h
o dr hab. Adam Kamiński 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Relacje sztuki i polityki W 30h
o dr Hubert Bilewicz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Rysunek. Koncepcyjny Ćw 30h
o prof. Roman Gajewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Scenografia Ćw 30h
o dr Katarzyna Zawistowska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat pisarski Ćw 30h
o dr Robert Dolewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium kierunkowe_Z ECTS: 0.5 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Marek Średniawa 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Roman Gajewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Magdalena Góra 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Jadwiga Okrassa 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Maciej Świeszewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Sławomir Witkowski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Grzegorz Klaman 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Janusz Górski 8 0.5 S [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Filozofia kultury W 8h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuki W 8h
o dr Łukasz Guzek 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Kultura i tożsamość W 8h
o prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodologia prac badawczych W 8h
o dr hab. Jacek Dominiczak 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 2 W 8h
o prof. Marek Adamczewski 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Psychologia kultury W 16h
o dr Anna Burkiewicz 16 1 W [Z st.]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. dr hab. Maria Mendel 8 0.5 S [Z]
sylabus
Razem: 102 5.5
ROK
I
SEMESTR
2
Kurs uzupełniający_L ECTS: 1 ilość: 1
Historia malarstwa W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Pracownia Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej Ćw 30h
o dr hab. Adam Kamiński 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 30h
d dr hab. Anna Królikiewicz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek. Koncepcyjny Ćw 30h
d prof. Roman Gajewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Scenografia Ćw 30h
d dr Katarzyna Zawistowska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Serigrafia Ćw 30h
d dr Katarzyna Łukasik 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat redaktora tekstu naukowego Ćw 30h
o dr Robert Dolewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Zajmowanie przestrzeni Ćw 30h
d dr hab. Bogna Burska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium kierunkowe_L ECTS: 0.5 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Grzegorz Klaman 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Maciej Świeszewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Marek Średniawa 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Roman Gajewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Magdalena Góra 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Jadwiga Okrassa 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Sławomir Witkowski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 8 0.5 S [Z]
sylabus
Wykłady monograficzne ECTS: 0.5
Wykłady Monograficzne W 20h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 20 1 W [Z]
sylabus
Wykłady z ofert Wydziałów ECTS: 1
Wykłady z ofert przygotowanych przez Wydziały W 10h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 10 0.5 W [Z]
sylabus
Praktyka dydaktyczna ECTS: 2
Praktyka dydaktyczna Pr 80h
o prof. Katarzyna Józefowicz 80 2 Pr [Z]
sylabus
Praktyka dydaktyczna Pr 80h
o prof. Sławomir Witkowski 80 2 Pr [Z]
sylabus
Praktyka dydaktyczna Pr 80h
o dr hab. Jacek Kornacki 80 2 Pr [Z]
sylabus
Praktyka dydaktyczna Pr 80h
o dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 80 2 Pr [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Filozofia kultury W 8h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 8 0.5 W [E]
sylabus
Historia sztuki W 8h
o dr Łukasz Guzek 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Kultura i tożsamość W 8h
o prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodologia prac badawczych W 8h
o dr hab. Jacek Dominiczak 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 2 W 8h
o prof. Marek Adamczewski 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Praktyka Pr 10h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 10 - Pr [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. dr hab. Maria Mendel 8 1 S [Z st.]
sylabus
Razem: 446 8.5
ROK
II
SEMESTR
3
Seminarium kierunkowe_Z ECTS: 0.5 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Jadwiga Okrassa 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Grzegorz Protasiuk 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Maciej Świtała 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Marek Jóźwicki 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Mariusz Białecki 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Janina Rudnicka 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Maciej Świeszewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Bogumiła Jóźwicka 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz 8 0.5 S [Z]
sylabus
Kurs uzupełniający_Z ECTS: 1 ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 30h
o dr Katarzyna Łukasik 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 30h
o prof. Maciej Świeszewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 30h
o prof. Jacek Zdybel 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Miasto i Architektura: Projektowanie Miejsc W 30h
o dr Monika Zawadzka 30 1 W [Z st.]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 30h
o dr Eurydyka Kata 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Psychologia twórczości W 30h
o dr Anna Burkiewicz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Relacje sztuki i polityki W 30h
o dr Hubert Bilewicz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie (kamień) Ćw 30h
o dr Marcin Plichta 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 3 Ćw 30h
o dr Paweł Gełesz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Filozofia kultury W 8h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuki W 8h
o dr Łukasz Guzek 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Kultura i tożsamość W 8h
o prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodologia prac badawczych W 8h
o dr hab. Jacek Dominiczak 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 2 W 8h
o prof. Marek Adamczewski 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Psychologia kultury W 16h
o dr Anna Burkiewicz 16 1 W [Z st.]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. dr hab. Maria Mendel 8 0.5 S [Z]
sylabus
Razem: 102 5.5
ROK
II
SEMESTR
4
Praktyka dydaktyczna ECTS: 2 ilość: 1
Praktyka dydaktyczna Pr 80h
o dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 80 2 Pr [Z]
sylabus
Praktyka dydaktyczna Pr 80h
o prof. Katarzyna Józefowicz 80 2 Pr [Z]
sylabus
Praktyka dydaktyczna Pr 80h
o dr hab. Jacek Kornacki 80 2 Pr [Z]
sylabus
Praktyka dydaktyczna Pr 80h
o prof. Sławomir Witkowski 80 2 Pr [Z]
sylabus
Kurs uzupełniający_L ECTS: 1 ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 30h
o dr Katarzyna Łukasik 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Prac. art. 30h
o prof. Maciej Świeszewski 30 1 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 30h
o prof. Jacek Zdybel 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Miasto i Architektura: Projektowanie Miejsc W 30h
o dr Monika Zawadzka 30 1 W [Z st.]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii cyfrowej Ćw 30h
o mgr Jarosław Bartołowicz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 30h
d dr Eurydyka Kata 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Szkoła Sopocka W 15h
o dr Hubert Bilewicz 15 0.5 W [Z st.]
sylabus
Szkoła Sopocka W 15h
o prof. Andrzej Dyakowski 15 0.5 W [Z st.]
sylabus
Techniki rzeźbiarskie (kamień) Ćw 30h
o dr Marcin Plichta 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 3 Prac. proj. 30h
o dr Paweł Gełesz 30 1 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Seminarium kierunkowe_L ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Grzegorz Protasiuk 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Bogumiła Jóźwicka 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Marek Jóźwicki 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Jadwiga Okrassa 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Maciej Świeszewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Maciej Świtała 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Mariusz Białecki 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Marek Adamczewski 8 1 S [Z]
sylabus
Wykłady monograficzne ECTS: 1 ilość: 10
Wykłady Monograficzne W 20h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 20 1 W [Z]
sylabus
Wykłady z ofert Wydziałów ECTS: 0.5 ilość: 10
Wykłady z ofert przygotowanych przez Wydziały W 10h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 10 0.5 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Filozofia kultury W 8h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 8 0.5 W [E]
sylabus
Historia sztuki W 8h
o dr Łukasz Guzek 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Kultura i tożsamość W 8h
o prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodologia prac badawczych W 8h
o dr hab. Jacek Dominiczak 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 2 W 8h
o prof. Marek Adamczewski 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Praktyka Pr 10h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 10 - Pr [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. dr hab. Maria Mendel 8 1 S [Z st.]
sylabus
Razem: 206 9
ROK
III
SEMESTR
5
Seminarium kierunkowe_Z ECTS: 1 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Jacek Staniszewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Grzegorz Klaman 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Robert Florczak 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Mariusz Białecki 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Sławomir Fijałkowski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Jacek Dominiczak 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Marek Średniawa 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie_Z ECTS: 1 ilość: 1
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Jacek Staniszewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Grzegorz Klaman 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Robert Florczak 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Mariusz Białecki 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Sławomir Fijałkowski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Jacek Dominiczak 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Marek Średniawa 8 1 S [Z]
sylabus
Razem: 16 2
ROK
III
SEMESTR
6
Praktyka dydaktyczna ECTS: 1 ilość: 10
Praktyka dydaktyczna Pr 90h
o prof. Katarzyna Józefowicz 90 4 Pr [Z]
sylabus
Praktyka dydaktyczna Pr 90h
o dr hab. Jacek Kornacki 90 4 Pr [Z]
sylabus
Praktyka dydaktyczna o prof. Sławomir Witkowski - 4 sylabus
Praktyka dydaktyczna Pr 90h
o dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 90 4 Pr [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie_L ilość: 1
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Grzegorz Klaman 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Mariusz Białecki 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Robert Florczak 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Jacek Staniszewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Sławomir Fijałkowski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Jacek Dominiczak 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Marek Średniawa 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe_L ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Jacek Staniszewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Mariusz Białecki 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Grzegorz Klaman 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Robert Florczak 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 8 1 sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Sławomir Fijałkowski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe W 8h
o dr hab. Jacek Dominiczak 8 1 W [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Marek Średniawa 8 1 S [Z]
sylabus
Razem: 286 3