Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie
Kierunek: Studia doktoranckie w dziedzinie sztuki plastyczne
Studia stacjonarne Studia III stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Kurs uzupełniający_semestr zimowy ECTS: 1 ilość: 1
Design eksperymentalny Ćw 30h
d prof. Sławomir Fijałkowski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia dokumentalna Warsztat 30h
d dr hab. Leszek Krutulski 30 1 Warsztat [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Projektowej W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania wnętrz miejskich W 30h
d dr hab. Jacek Dominiczak 30 1 W [Z st.]
sylabus
Pracownia Kreacji Wizualnej Ćw 30h
d dr hab. Grzegorz Radecki 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 30h
d prof. Roman Gajewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 30h
d prof. Robert Florczak 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
wybrane aspekty architektury W 30h
d dr Hubert Bilewicz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Seminarium kierunkowe ECTS: 0.5 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Maciej Świeszewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Maciej Gorczyński 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Jacek Staniszewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Bogumiła Jóźwicka 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Marek Adamczewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Janina Rudnicka 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Roman Gajewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Jarosław Bauć 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Grzegorz Klaman 8 0.5 S [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Filozofia kultury W 8h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 8 0.5 W [Z]
sylabus
Historia Architektury i Dizajnu W 8h
o dr hab. Michał Pszczółkowski 8 0.5 W [Z]
sylabus
Historia sztuki W 8h
o dr Łukasz Guzek 8 0.5 W [Z]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 1 W 8h
o prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek 8 0.5 W [Z]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 2 W 8h
o prof. dr hab. Maria Mendel 8 0.5 W [Z]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 3 W 8h
o prof. Marek Adamczewski 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodyka zajęć dydaktycznych W 16h
o dr Anna Burkiewicz 16 1 W [Z st.]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Jacek Dominiczak 8 0.5 S [Z]
sylabus
Razem: 110 6
ROK
I
SEMESTR
2
Kurs uzupełniający_semestr letni ECTS: 1 ilość: 1
Design eksperymentalny Ćw 30h
d prof. Sławomir Fijałkowski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia W 30h
d dr hab. Zbigniew Treppa 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Projektowej W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania wnętrz miejskich W 30h
d dr hab. Jacek Dominiczak 30 1 W [Z st.]
sylabus
Pracownia Kreacji Wizualnej Ćw 30h
d dr hab. Grzegorz Radecki 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 30h
d prof. Roman Gajewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek. Multimedialny Ćw 30h
d dr hab. Przemysław Łopaciński 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 30h
d prof. Robert Florczak 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Teoria i Krytyka Współczesnej Architektury W 30h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Seminarium kierunkowe ECTS: 0.5 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. Janina Rudnicka 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. Grzegorz Klaman 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. Marek Adamczewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d dr hab. Maciej Gorczyński 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d dr hab. Jacek Staniszewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. Roman Gajewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. Jarosław Bauć 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d dr hab. Bogumiła Jóźwicka 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. Maciej Świeszewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d dr hab. Jacek Kornacki 8 0.5 S [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Filozofia kultury W 8h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Historia Architektury i Dizajnu W 8h
o dr hab. Michał Pszczółkowski 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuki W 8h
o dr Łukasz Guzek 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 1 W 8h
o prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 2 W 8h
o prof. dr hab. Maria Mendel 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 3 W 8h
o prof. Marek Adamczewski 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Praktyka dydaktyczna Pr 90h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 90 2 Pr [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Jacek Dominiczak 8 0.5 S [Z st.]
sylabus
Wykłady Monograficzne W 20h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 20 1 W [Z]
sylabus
Wykłady z ofert przygotowanych przez Wydziały W 10h
d prof. Krzysztof Gliszczyński 10 1 W [Z]
sylabus
Razem: 214 9
ROK
II
SEMESTR
3
Kurs uzupełniający_Z ECTS: 1 ilość: 1
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
d dr Katarzyna Lewandowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 30h
d dr hab. Przemysław Łopaciński 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 30h
d prof. Roman Gajewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek. Figuracja/Obiekt Ćw 30h
d prof. Anna Królikiewicz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia ceramiki d dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal - 1 sylabus
Teoria mediów W 30h
d dr Małgorzata Jankowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Seminarium kierunkowe_Z ECTS: 0.5 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Sławomir Witkowski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Maciej Świeszewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Grzegorz Klaman 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Jadwiga Okrassa 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Roman Gajewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Marek Średniawa 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Magdalena Góra 8 0.5 S [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Filozofia kultury W 8h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 8 0.5 W [Z]
sylabus
Historia Architektury i Dizajnu W 8h
o dr hab. Michał Pszczółkowski 8 0.5 W [Z]
sylabus
Historia sztuki W 8h
o dr Łukasz Guzek 8 0.5 W [Z]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 1 W 8h
o prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek 8 0.5 W [Z]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 2 W 8h
o prof. dr hab. Maria Mendel 8 0.5 W [Z]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 3 W 8h
o prof. Marek Adamczewski 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodyka zajęć dydaktycznych W 16h
o dr Anna Burkiewicz 16 1 W [Z st.]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Jacek Dominiczak 8 0.5 S [Z st.]
sylabus
Razem: 110 6
ROK
II
SEMESTR
4
Kurs uzupełniający_L ECTS: 1 ilość: 1
Historia Grafiki Projektowej W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 30h
d prof. Roman Gajewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek. Multimedialny Ćw 30h
d dr hab. Przemysław Łopaciński 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Teoria i Krytyka Współczesnej Architektury W 30h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Teoria mediów W 30h
d dr Małgorzata Jankowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Seminarium kierunkowe_L ECTS: 0.5 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
d dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. Janina Rudnicka 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. Grzegorz Klaman 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d dr hab. Krzysztof Polkowski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d dr hab. Magdalena Góra 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. Roman Gajewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. Krzysztof Gliszczyński 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. Maciej Świeszewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. Sławomir Witkowski 8 0.5 S [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Filozofia kultury W 8h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Historia Architektury i Dizajnu W 8h
o dr hab. Michał Pszczółkowski 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuki W 8h
o dr Łukasz Guzek 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 1 W 8h
o prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 2 W 8h
o prof. dr hab. Maria Mendel 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 3 W 8h
o prof. Marek Adamczewski 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Praktyka dydaktyczna Pr 90h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 90 2 Pr [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie W 8h
o dr hab. Jacek Dominiczak 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Wykłady Monograficzne W 20h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 20 1 W [Z]
sylabus
Wykłady z ofert przygotowanych przez Wydziały W 10h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 10 1 W [Z]
sylabus
Razem: 214 9
ROK
III
SEMESTR
5
Seminarium doktoranckie_Z ECTS: 1 ilość: 1
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Grzegorz Protasiuk 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Bogumiła Jóźwicka 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Marek Adamczewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Mariusz Białecki 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Maciej Świeszewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Jadwiga Okrassa 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Maciej Świtała 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe_Z ECTS: 0.5 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Bogumiła Jóźwicka 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Marek Adamczewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Mariusz Białecki 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Maciej Świeszewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Jadwiga Okrassa 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Maciej Świtała 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz 8 1 S [Z]
sylabus
Razem: 16 1.5
ROK
III
SEMESTR
6
Seminarium doktoranckie_L ECTS: 1 ilość: 1
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Marek Adamczewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Bogumiła Jóźwicka 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Mariusz Białecki 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Maciej Świeszewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Jadwiga Okrassa 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Maciej Świtała 8 1 S [Z st.]
sylabus
Seminarium doktoranckie Prac. art. 8h
o dr hab. Marek Średniawa 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe_L ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Bogumiła Jóźwicka 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Mariusz Białecki 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Maciej Świeszewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Maciej Świtała 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Jadwiga Okrassa 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Marek Adamczewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Marek Średniawa 8 1 S [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Egzamin doktorski – Dyscyplina dodatkowa ed 1h
o 1 2 ed [Z st.]
sylabus
Egzamin doktorski - dyscyplina podstawowa ed 1h
o 1 2 ed [Z st.]
sylabus
Egzamin doktorski - Język nowożytny ed 1h
o 1 2 ed [Z st.]
sylabus
Praktyka dydaktyczna Pr 90h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 90 4 Pr [Z]
sylabus
Razem: 109 12