Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie
Kierunek: Studia doktoranckie w dziedzinie sztuki plastyczne
Studia stacjonarne Studia III stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Seminarium kierunkowe ECTS: 0.5 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Maciej Świeszewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Maciej Gorczyński 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Jacek Staniszewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Bogumiła Jóźwicka 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Marek Adamczewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Janina Rudnicka 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Roman Gajewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Jarosław Bauć 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Grzegorz Klaman 8 0.5 S [Z]
sylabus
Kurs uzupełniający_semestr zimowy ECTS: 1 ilość: 1
Design eksperymentalny Ćw 30h
d prof. Sławomir Fijałkowski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia dokumentalna Warsztat 30h
d dr hab. Leszek Krutulski 30 1 Warsztat [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Artystycznej W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
podstawy projektowania wnętrz miejskich W 30h
d dr hab. Jacek Dominiczak 30 1 W [Z st.]
sylabus
Pracownia Kreacji Wizualnej Ćw 30h
d dr hab. Grzegorz Radecki 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 30h
d prof. Roman Gajewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 30h
d dr hab. Robert Florczak 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
wybrane aspekty architektury W 30h
d dr Hubert Bilewicz 30 1 W [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Filozofia kultury W 8h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 8 0.5 W [Z]
sylabus
Historia Architektury i Dizajnu W 8h
o dr Michał Pszczółkowski 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuki W 8h
o dr Łukasz Guzek 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 1 W 8h
o prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek 8 0.5 W [Z]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 2 W 8h
o prof. dr hab. Maria Mendel 8 0.5 W [Z]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 3 W 8h
o prof. Marek Adamczewski 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodyka zajęć dydaktycznych W 16h
o dr Anna Burkiewicz 16 1 W [Z st.]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Jacek Dominiczak 8 0.5 S [Z]
sylabus
Razem: 110 6
ROK
II
SEMESTR
3
Kurs uzupełniający_Z ECTS: 1 ilość: 1
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
d dr Katarzyna Lewandowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 30h
d dr Przemysław Łopaciński 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 30h
d prof. Roman Gajewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek. Figuracja/Obiekt Ćw 30h
d dr hab. Anna Królikiewicz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia ceramiki d dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal - 1 sylabus
Teoria mediów W 30h
d dr Małgorzata Jankowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Seminarium kierunkowe_Z ECTS: 0.5 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Sławomir Witkowski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Maciej Świeszewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Grzegorz Klaman 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Jadwiga Okrassa 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Roman Gajewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Marek Średniawa 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Magdalena Góra 8 0.5 S [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Filozofia kultury W 8h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 8 0.5 W [Z]
sylabus
Historia Architektury i Dizajnu W 8h
o dr Michał Pszczółkowski 8 0.5 W [Z]
sylabus
Historia sztuki W 8h
o dr Łukasz Guzek 8 0.5 W [Z]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 1 W 8h
o prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek 8 0.5 W [Z]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 2 W 8h
o prof. dr hab. Maria Mendel 8 0.5 W [Z]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 3 W 8h
o prof. Marek Adamczewski 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodyka zajęć dydaktycznych W 16h
o dr Anna Burkiewicz 16 1 W [Z st.]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Jacek Dominiczak 8 0.5 S [Z st.]
sylabus
Razem: 110 6
ROK
III
SEMESTR
5
Seminarium kierunkowe_Z ECTS: 0.5 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Grzegorz Protasiuk 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Bogumiła Jóźwicka 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Marek Adamczewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Mariusz Białecki 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Maciej Świeszewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. Jadwiga Okrassa 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Maciej Świtała 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie_Z ECTS: 1 ilość: 1
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Grzegorz Protasiuk 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Bogumiła Jóźwicka 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Marek Adamczewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Mariusz Białecki 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Maciej Świeszewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. Jadwiga Okrassa 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Maciej Świtała 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o dr hab. Małgorzata Kręcka-Rozenkranz 8 1 S [Z]
sylabus
Razem: 16 1.5