Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Architektura Wnętrz
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
pracownia projektowa A_sem. Z ilość: 1
Projektowanie architektury wnętrz I Prac. proj. 60h
d dr hab. Beata Szymańska 60 5 Prac. proj. [E]
Prac. proj. [Z]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz II Prac. proj. 60h
d prof. Remigiusz Grochal 60 5 Prac. proj. [E]
Prac. proj. [Z]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz III Prac. proj. 60h
d dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 60 5 Prac. proj. [E]
Prac. proj. [Z]
sylabus
pracownia projektowa B_sem. Z ilość: 1
Projektowanie scenografii Prac. proj. 60h
d dr Katarzyna Zawistowska 60 5 Prac. proj. [E]
Prac. proj. [Z]
sylabus
Projektowanie wnętrz miejskich Prac. proj. 60h
d dr hab. Jacek Dominiczak 60 5 Prac. proj. [E]
Prac. proj. [Z]
sylabus
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Antropologia Miejsca i Rzeczy W 30h
o dr Monika Zawadzka 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Detal w Architekturze Wnętrz Ćw 30h
o dr Tomasz Zmyślony 30 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Estetyka W 30h
o dr Nikodem Rachoń 30 1 W [E]
sylabus
Projektowanie mebla Prac. proj. 60h
d prof. Halina Kościukiewicz 60 5 Prac. proj. [E]
Prac. proj. [Z]
sylabus
Psychologia społeczna Ćw 30h
o mgr Marta Dopierała 30 2 Ćw [E]
sylabus
Teoria i Krytyka Współczesnej Architektury W 30h
o dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z]
sylabus
Warsztaty Projektowo- Badawcze Prac. proj. 60h
d dr Bogumił Oświecimski 60 2 Prac. proj. [Z]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 430 30
ROK
I
SEMESTR
2
pracownia projektowa A_sem. Z ilość: 1
Projektowanie architektury wnętrz I Prac. proj. 60h
d dr hab. Beata Szymańska 60 5 Prac. proj. [E]
Prac. proj. [Z]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz II Prac. proj. 60h
d prof. Remigiusz Grochal 60 5 Prac. proj. [E]
Prac. proj. [Z]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz III Prac. proj. 60h
d dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 60 5 Prac. proj. [E]
Prac. proj. [Z]
sylabus
pracownia projektowa B_sem. Z ilość: 1
Projektowanie scenografii Prac. proj. 60h
d dr Katarzyna Zawistowska 60 5 Prac. proj. [E]
Prac. proj. [Z]
sylabus
Projektowanie wnętrz miejskich Prac. proj. 60h
d dr hab. Jacek Dominiczak 60 5 Prac. proj. [E]
Prac. proj. [Z]
sylabus
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Detal w Architekturze Wnętrz Ćw 30h
o dr Tomasz Zmyślony 30 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium antropologiczne W 30h
o dr Monika Zawadzka 30 2 W [Z st.]
sylabus
Marketing W 30h
o drinz Wioleta Kucharska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Prawo budowlane Ćw 30h
o dr Bogumił Oświecimski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie mebla Prac. proj. 60h
d prof. Halina Kościukiewicz 60 5 Prac. proj. [E]
Prac. proj. [Z]
sylabus
Teoria i Krytyka Współczesnej Architektury W 30h
o dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Warsztaty Projektowo- Badawcze Prac. proj. 60h
d dr Bogumił Oświecimski 60 2 Prac. proj. [Z]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 430 30
ROK
II
SEMESTR
3
Pracownia projektowa A ilość: 1
Projektowanie architektury wnętrz I Prac. proj. 60h
d dr hab. Beata Szymańska 60 13 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz II Prac. proj. 60h
d prof. Remigiusz Grochal 60 13 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz III Prac. proj. 60h
d dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 60 13 Prac. proj. [E]
sylabus
Pracownia projektowa B ilość: 1
Projektowanie mebla Prac. proj. 60h
d prof. Halina Kościukiewicz 60 13 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie scenografii Prac. proj. 60h
d dr Katarzyna Zawistowska 60 13 Prac. proj. [E]
sylabus
Projektowanie wnętrz miejskich Prac. proj. 60h
d dr hab. Jacek Dominiczak 60 13 Prac. proj. [E]
sylabus
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Metodologia pracy pisemnej S 15h
o mgr Marta Kołacz 15 1 S [Z]
sylabus
Warsztaty Projektowo- Badawcze Prac. proj. 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 2 Prac. proj. [Z]
sylabus
Razem: 205 30
ROK
II
SEMESTR
4
Pracownia projektowa ilość: 1
Projektowanie architektury wnętrz I Prac. proj. 60h
d dr hab. Beata Szymańska 60 29 Prac. proj. [Z]
Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz II Prac. proj. 60h
d prof. Remigiusz Grochal 60 29 Prac. proj. [Z]
Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz III Prac. proj. 60h
d dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 60 29 Prac. proj. [Z]
Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Projektowanie mebla Prac. proj. 60h
d prof. Halina Kościukiewicz 60 29 Prac. proj. [Z]
Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Projektowanie scenografii Prac. proj. 60h
d dr Katarzyna Zawistowska 60 29 Prac. proj. [Z]
Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Projektowanie wnętrz miejskich Prac. proj. 60h
d dr hab. Jacek Dominiczak 60 29 Prac. proj. [Z]
Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
Razem: 70 30