Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Wykład monograficzny ECTS: 1 ilość: 1
Wykład monograficzny W 30h
o dr Hubert Bilewicz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykład monograficzny W 30h
o dr Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykład monograficzny W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 1 W [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Instytucje kultury W 30h
o dr Marzena Wojciechowska Orszulak 30 1 W [Z st.]
sylabus
Malarstwo i Rysunek Prac. art. 60h
o prof. Andrzej Śramkiewicz 60 8 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Prawo autorskie W 15h
o mgr Iwona Sirocka 15 1 W [Z st.]
sylabus
Realizacja obrazu cyfrowego Prac. proj. 60h
o dr hab. Grzegorz Radecki 60 6 W [Z st.]
sylabus
Relacje sztuki i polityki W 30h
o dr Hubert Bilewicz 30 2 W [Z st.]
sylabus
Rzeźba Prac. art. 60h
o dr hab. Anna Bem-Borucka 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Teoria i filozofia sztuki W 30h
o dr hab. Piotr Kawiecki 30 2 W [Z]
sylabus
Warsztat pisarski Ćw 30h
o dr Robert Dolewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wybrane Zagadnienia Sztuki Współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [Z]
sylabus
Razem: 375 30