Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Architektura Przestrzeni Kulturowych
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
II
SEMESTR
3
Pracownia do wyboru 1 ilość: 1
Architektura Pasywna Prac. proj. 60h
d dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 60 11 Prac. proj. [E]
sylabus
Architektura Struktur Krajobrazowych Prac. proj. 60h
d prof. Andrzej Pniewski 60 11 Prac. proj. [E]
sylabus
Wystawiennictwo i Scenografia Plenerowa Ćw 60h
d dr hab. Jan Sikora 60 11 Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Metodologia pracy pisemnej S 15h
o mgr Marta Kołacz 15 1 S [Z]
sylabus
Miasto i Architektura: Projektowanie Miejsc Ćw 60h
o dr Monika Zawadzka 60 11 Ćw [Z st.]
sylabus
Ochrona Zabytków W 30h
o drinz Marek Barański 30 2 W [Z st.]
sylabus
Organizacja Przestrzeni Publicznej Ćw 30h
o dr Hanna Klementowska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty Projektowo- Badawcze Ćw 30h
d dr hab. Krzysztof Ludka 30 2 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 235 30
ROK
II
SEMESTR
4
Pracownia do wyboru 1 ilość: 1
Architektura Pasywna Prac. proj. 60h
d dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 60 27 Prac. proj. [Z]
Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Architektura Struktur Krajobrazowych Prac. proj. 60h
d prof. Andrzej Pniewski 60 27 Prac. proj. [Z]
Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Miasto i Architektura: Projektowanie Miejsc Prac. proj. 60h
d dr Monika Zawadzka 60 27 Prac. proj. [Z]
Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wystawiennictwo i Scenografia Plenerowa Prac. proj. 60h
d dr hab. Jan Sikora 60 27 Prac. proj. [Z]
Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Ochrona Zabytków W 30h
o drinz Marek Barański 30 2 W [Z st.]
sylabus
Razem: 100 30