Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Architektura Wnętrz
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
III
SEMESTR
5
Do wyboru_sem. Z ilość: 1
Podstawy projektowania mebla Ćw 45h
d mgr Julia Wleklińska 45 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie graficzne w architekturze Ćw 45h
d mgr Magdalena Czechowska 45 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia artystyczna_sem. Z ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. Janusz Akermann 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d dr Katarzyna Łukasik 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
o mgr Vasyl Savchenko 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
d prof. Henryk Cześnik 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 60h
d dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 60h
d prof. Waldemar Marszałek 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d dr Marek Wrzesiński 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. Marek Model 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d dr hab. Jacek Kornacki 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. Józef Czerniawski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 60h
d prof. Józef Czerniawski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 60h
d dr Marek Wrzesiński 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
d prof. Anna Bem-Borucka 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Ćw 60h
d prof. Aleksander Widyński 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia podstaw projektowania A_sem. Z ilość: 1
Podstawy projektowania architektury wnętrz III Ćw 60h
d dr Bogumił Oświecimski 60 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania architektury wnętrz I Ćw 60h
d dr hab. Maciej Świtała 60 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania architektury wnętrz II Ćw 60h
d dr Anna Wejkowska-Lipska 60 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania architektury wnętrz IV Ćw 60h
d dr Tomasz Zmyślony 60 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady_sem. Z
Historia architektury wnętrz W 30h
o dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z]
sylabus
Historia filozofii W 30h
o dr Piotr Czyż 30 1 W [Z]
sylabus
Podstawy prawa budowlanego W 30h
o mgr Piotr Tołkin 30 1 W [Z st.]
sylabus
wybrane aspekty architektury W 30h
o dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
o mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Proseminarium 1 Ćw 30h
o dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Proseminarium 2 Ćw 30h
o dr hab. Jacek Dominiczak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty projektowe Ćw 60h
o dr hab. Krzysztof Ludka 60 4 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 415 30
ROK
III
SEMESTR
6
Do wyboru_sem. L ilość: 1
Podstawy projektowania mebla Ćw 45h
d mgr Julia Wleklińska 45 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie graficzne w architekturze Ćw 45h
d mgr Magdalena Czechowska 45 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia artystyczna_sem. L ilość: 1
Ceramika Ćw 60h
d dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. Janusz Akermann 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d dr Katarzyna Łukasik 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Prac. art. 60h
d prof. Henryk Cześnik 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Prac. art. 60h
d prof. Jacek Zdybel 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Prac. art. 60h
d prof. Waldemar Marszałek 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Prac. art. 60h
d dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d dr Marek Wrzesiński 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. Józef Czerniawski 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Prac. art. 60h
d dr hab. Jacek Kornacki 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 60h
d prof. Marek Model 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Prac. art. 60h
d prof. Józef Czerniawski 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Prac. art. 60h
d dr hab. Krzysztof Polkowski 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Rzeźba Prac. art. 60h
d prof. Anna Bem-Borucka 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Prac. art. 60h
d prof. Aleksander Widyński 60 5 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Pracownia Podstaw Projektowania A_sem. L ilość: 1
Podstawy projektowania architektury wnętrz III Ćw 60h
d dr Bogumił Oświecimski 60 12 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania architektury wnętrz I Ćw 60h
d dr hab. Maciej Świtała 60 12 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania architektury wnętrz II Ćw 60h
d dr Anna Wejkowska-Lipska 60 12 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania architektury wnętrz IV Ćw 60h
d dr Tomasz Zmyślony 60 12 Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady_sem. L
Historia architektury wnętrz W 30h
o dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia filozofii W 30h
o dr Piotr Czyż 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Prawo autorskie W 15h
o mgr Małgorzata Matyka 15 2 W [Z st.]
sylabus
wybrane aspekty architektury W 30h
o dr hab. Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
o mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Warsztaty projektowe Ćw 60h
o dr hab. Krzysztof Ludka 60 4 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 340 30