Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Grafiki
Kierunek: Grafika
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Grafika Artystyczna (wybór 2 pracowni) ECTS: 12 ilość: 2
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 60h
d dr Robert Turło 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. Janusz Akermann 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d dr hab. Katarzyna Łukasik 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d prof. Cezary Paszkowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Projektowa - 1 pracownia do wyboru ECTS: 6 ilość: 1
Pracownia Ilustracji Ćw 90h
d prof. Jadwiga Okrassa 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Książki Ćw 90h
d prof. Janusz Górski 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania dla Kultury Ćw 90h
d dr Anita Wasik 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Ćw 90h
d prof. Sławomir Witkowski 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 90h
d dr hab. Jacek Staniszewski 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej Ćw 90h
d dr hab. Adam Kamiński 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Rysunku oraz Pracownia Malarstwa do wyboru ECTS (min): 4 ECTS (max): 5 ilość: 2
Malarstwo Ćw 90h
d dr hab. Grażyna Kręczkowska 90 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 90h
d dr hab. Dariusz Syrkowski 90 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 90h
d dr hab. Grażyna Kręczkowska 90 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 90h
d dr hab. Dariusz Syrkowski 90 3 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia artystyczna Ćw 30h
o mgr Michał Szlaga 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Artystycznej W 30h
o dr Hubert Bilewicz 30 1 W [Z]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o dr hab. Małgorzata Jankowska 30 1 W [Z]
sylabus
Warsztat fotografii studyjnej Ćw 30h
o dr hab. Leszek Krutulski
mgr Jarosław Bartołowicz
30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 510 30
ROK
I
SEMESTR
2
Grafika Artystyczna (wybór 2 pracowni) ECTS: 12 ilość: 2
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 60h
d dr Robert Turło 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. Janusz Akermann 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d dr hab. Katarzyna Łukasik 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d prof. Cezary Paszkowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika Projektowa - 1 pracownia do wyboru ECTS: 6 ilość: 1
Pracownia Ilustracji Ćw 90h
d prof. Jadwiga Okrassa 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Książki Ćw 90h
d prof. Janusz Górski 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Projektowania dla Kultury Ćw 90h
d dr Anita Wasik 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania plakatu i form reklamowych Ćw 90h
d prof. Sławomir Witkowski 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 90h
d dr hab. Jacek Staniszewski 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Sygnału Graficznego w Przestrzeni Publicznej Ćw 90h
d dr hab. Adam Kamiński 90 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Rysunku oraz Pracownia Malarstwa do wyboru sem. letni ECTS: 4 ilość: 2
Malarstwo Ćw 60h
d dr hab. Grażyna Kręczkowska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
d dr hab. Dariusz Syrkowski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
d dr hab. Grażyna Kręczkowska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
d dr hab. Dariusz Syrkowski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia artystyczna Ćw 30h
o mgr Michał Szlaga 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia Grafiki Artystycznej W 30h
o dr Hubert Bilewicz 30 1 W [E]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o dr hab. Małgorzata Jankowska 30 1 W [E]
sylabus
Warsztat fotografii studyjnej Ćw 30h
o dr hab. Leszek Krutulski
mgr Jarosław Bartołowicz
30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne W 10h
o prof. Sławomir Witkowski 10 1 W [Z]
sylabus
Razem: 460 30
ROK
II
SEMESTR
3
Grafika Artystyczna (wybór 2 pracowni) ECTS: 12 ilość: 2
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. Janusz Akermann 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d dr hab. Katarzyna Łukasik 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d prof. Cezary Paszkowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 90h
d dr Robert Turło 90 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia artystyczna Ćw 90h
d dr Agnieszka Babińska 90 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 90h
d dr hab. Grażyna Kręczkowska 90 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 90h
d dr hab. Dariusz Syrkowski 90 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 90h
d dr hab. Grażyna Kręczkowska 90 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 90h
d dr hab. Dariusz Syrkowski 90 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe ECTS: 10 ilość: 1
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr hab. Aleksandra Pawliszyn 15 10 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 10 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr Zbigniew Mańkowski 15 10 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr hab. Łukasz Guzek 15 10 S [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 15 10 S [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia Grafiki Artystycznej W 30h
o dr Hubert Bilewicz 30 1 W [Z]
sylabus
Historia Kultury W 30h
o dr Zbigniew Brzostowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z]
sylabus
Wykład monograficzny W 15h
o prof. Sławomir Witkowski 15 1 W [Z]
sylabus
Razem: 330 30
ROK
II
SEMESTR
4
Grafika Artystyczna (wybór 2 pracowni) ECTS: 12 ilość: 2
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
d prof. Janusz Akermann 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d dr Łukasz Butowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
d dr hab. Katarzyna Łukasik 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Ćw 60h
d prof. Cezary Paszkowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia do wyboru ECTS: 4 ilość: 1
Animacja i działania wizualizacyjne Ćw 60h
d dr Robert Turło 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia artystyczna Ćw 60h
d dr Agnieszka Babińska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
d dr hab. Grażyna Kręczkowska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 60h
d dr hab. Dariusz Syrkowski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
d dr hab. Grażyna Kręczkowska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 60h
d dr hab. Dariusz Syrkowski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe ECTS: 10 ilość: 1
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr hab. Łukasz Guzek 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr Zbigniew Mańkowski 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 10 S [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe S 15h
d dr hab. Aleksandra Pawliszyn 15 10 S [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia Grafiki Artystycznej W 30h
o dr Dorota Grubba-Thiede 30 1 W [E]
sylabus
Historia Kultury W 30h
o dr Zbigniew Brzostowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wybrane Zagadnienia Sztuki Współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [E]
sylabus
Wykład monograficzny W 15h
o prof. Sławomir Witkowski 15 1 W [Z]
sylabus
Razem: 300 30