Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Rzeźby i Intermediów
Kierunek: Intermedia
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Moduł kształcenia ogólnego
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury W 30h
o dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [Z]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Psychofizjologia widzenia W 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Moduł technologiczny
Podstawy audio Ćw 30h
o dr Adam Witkowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii cyfrowej Ćw 60h
o mgr Jarosław Bartołowicz 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat DTP Ćw 30h
o dr Maciej Salamon 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru:Intermedia
Podstawy Animacji Ćw 30h
o dr Robert Turło 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Prac. art. 30h
o dr Anna Leśniak 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Wprowadzenie do techniki komputerowej 3D Ćw 30h
o mgr Przemysław Trześniak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł: Wstęp do Intermediów
Metodologia konstruowania projektów artystycznych Prac. proj. 30h
o dr Anna Leśniak 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Narracja wizualna Prac. proj. 45h
o dr hab. Bogna Burska 45 5 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Razem: 435 30
ROK
I
SEMESTR
2
Moduł kształcenia ogólnego
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia sztuki i kultury W 30h
o dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Centrum Wychowania Fizycznego 30 0 Ćw [Z]
sylabus
Moduł technologiczny
Podstawy audio Ćw 30h
o dr Adam Witkowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii cyfrowej Ćw 60h
o mgr Jarosław Bartołowicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy technologii cyfrowych Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat DTP Ćw 30h
o dr Maciej Salamon 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru:Intermedia
Podstawy Animacji Ćw 30h
o dr Robert Turło 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Prac. art. 30h
o dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy rzeźby Ćw 60h
o dr hab. Marek Targoński 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia projektowania i organizacji przestrzeni Prac. proj. 30h
o dr hab. Marek Targoński 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Moduł: Wstęp do Intermediów
Percepcja zmysłowa Prac. proj. 60h
o dr hab. Bogna Burska 60 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Razem: 480 30
ROK
II
SEMESTR
3
Moduł technologiczny
Podstawy fotografii cyfrowej Ćw 30h
o mgr Jarosław Bartołowicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie graficzne Prac. proj. 30h
o dr Maciej Salamon 30 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Realizacja obrazu filmowego Ćw 60h
o dr Vahram Mkhitaryan 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru:Intermedia
Projektowanie i Organizacja Przestrzeni (In) Prac. proj. 30h
o dr hab. Robert Kaja 30 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 30h
o dr Martyna Jastrzębska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Zagadnienia rysunku Ćw 45h
o prof. Janina Rudnicka 45 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego
Instytucje kultury W 30h
o dr hab. Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Moduł: Wstęp do Intermediów
Obrazy i społeczeństwo Prac. proj. 60h
o dr hab. Bogna Burska 60 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Razem: 405 30
ROK
II
SEMESTR
4
Moduł technologiczny
Projektowanie graficzne Prac. proj. 30h
o dr Maciej Salamon 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Realizacja obrazu filmowego Ćw 60h
o dr Vahram Mkhitaryan 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru:Intermedia
Projektowanie i Organizacja Przestrzeni (In) Prac. proj. 30h
o dr hab. Robert Kaja 30 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wstęp do Działań Transdyscyplinarnych Prac. proj. 30h
o prof. Grzegorz Klaman 30 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wstęp do Przestrzeni Audio i Video Prac. proj. 30h
o prof. Wojciech Zamiara 30 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Zagadnienia rysunku Ćw 45h
o prof. Janina Rudnicka 45 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego
Lektorat B2 lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [E]
lektorat [Z]
sylabus
Plener intermedialny Plener 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Plener [Z]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [E]
W [Z]
sylabus
Moduł: Wstęp do Intermediów
Zasoby kultury wizualnej Prac. proj. 45h
o dr hab. Bogna Burska 45 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Razem: 390 30
ROK
III
SEMESTR
5
Moduł kształcenia ogólnego
Analiza sztuki współczesnej W 30h
o dr hab. Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Elements of Art History W 20h
o dr Roman Nieczyporowski 20 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z]
sylabus
Prawo autorskie W 15h
o mgr Małgorzata Matyka 15 1 W [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego w. ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr hab. Łukasz Guzek 15 3 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 3 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr Zbigniew Mańkowski 15 3 S [Z]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr Roman Nieczyporowski 15 3 S [Z]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany ilość (max): 1
Malarstwo Ćw 60h
d dr hab. Krzysztof Polkowski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Prac. proj. 60h
d prof. Tomasz Bogusławski 60 6 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Projektowanie i organizacja przestrzeni Prac. proj. 60h
d dr hab. Robert Kaja 60 6 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
d prof. Katarzyna Józefowicz 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru: Intermedia ilość (max): 1
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych Prac. proj. 90h
d prof. Grzegorz Klaman 90 11 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Pracownia Przestrzeni Audio i Video Prac. proj. 90h
d prof. Wojciech Zamiara 90 11 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru: Intermedia 2 ilość (max): 1
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 320 30
ROK
III
SEMESTR
6
Moduł kształcenia ogólnego
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z st.]
sylabus
Marketing i promocja sztuki W 30h
o mgr Monika Jenowein-Patyczek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego w. ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 6 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr hab. Łukasz Guzek 15 6 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr Zbigniew Mańkowski 15 6 S [Z st.]
sylabus
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr Roman Nieczyporowski 15 6 S [Z st.]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany ilość (max): 1
Malarstwo Ćw 60h
d dr hab. Krzysztof Polkowski 60 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Prac. proj. 60h
d prof. Tomasz Bogusławski 60 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Projektowanie i organizacja przestrzeni Prac. proj. 60h
d dr hab. Robert Kaja 60 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
d prof. Katarzyna Józefowicz 60 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru: Intermedia ilość (max): 1
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych Prac. proj. 90h
d prof. Grzegorz Klaman 90 11 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Pracownia Przestrzeni Audio i Video Prac. proj. 90h
d prof. Wojciech Zamiara 90 11 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Razem: 255 30