Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Grafiki
Kierunek: Grafika
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Podstawy Grafiki Artystycznej
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 120h
o dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 120h
o prof. Waldemar Marszałek 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego (1 z 2 grup) ilość: 1
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
d dr Eurydyka Kata 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
d prof. Tomasz Bogusławski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Blok przedmiotów dla specjalności Animacja
Historia Filmu i Filmu Animowanego W 20h
o dr hab. Paweł Sitkiewicz 20 2 W [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 30h
o prof. Waldemar Marszałek 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Animacji Ćw 30h
o dr Robert Turło 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek dynamiczny Ćw 30h
o prof. Janina Rudnicka 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat Animacji Ćw 30h
o dr Robert Turło 30 2 Ćw [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Podstawy Komunikacji Wizualnej - DTP Ćw 40h
o mgr Mariusz Hoffman 40 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury starożytnej W 15h
o dr Zbigniew Brzostowski 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury średniowiecznej W 15h
o dr Roman Nieczyporowski 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 1 lektorat [Z st.]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 60h
o dr Ada Pawlikowska 60 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rzeźby Ćw 30h
o dr Małgorzata Wiśniewska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat komputerowy i narzędzia cyfrowe Ćw 30h
o mgr Patrycja Podkościelny 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 660 37
ROK
I
SEMESTR
2
Podstawy Grafiki Artystycznej
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 120h
o dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 120h
o prof. Waldemar Marszałek 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego (1 z 2 grup) ilość: 1
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
d dr Eurydyka Kata 60 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Ćw 60h
d prof. Tomasz Bogusławski 60 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Blok przedmiotów dla specjalności Animacja
Język filmowy Ćw 30h
o mgr Sławomir Pultyn 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 30h
o prof. Waldemar Marszałek 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Animacji Ćw 30h
o dr Robert Turło 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek dynamiczny Ćw 30h
o prof. Janina Rudnicka 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat Animacji Ćw 30h
o dr Robert Turło 30 2 Ćw [Z]
sylabus
Plener ilość: 1
Plener Plener 30h
o dr Łukasz Butowski 30 1 Plener [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Podstawy Komunikacji Wizualnej - DTP Ćw 40h
o mgr Mariusz Hoffman 40 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowoczesnej W 15h
o dr Hubert Bilewicz 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowożytnej W 15h
o dr Jacek Friedrich 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 1 lektorat [Z st.]
sylabus
Liternictwo i typografia Ćw 60h
o dr Ada Pawlikowska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat komputerowy i narzędzia cyfrowe Ćw 30h
o mgr Patrycja Podkościelny 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 670 37