Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Rzeźby i Intermediów
Kierunek: Intermedia
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
II
SEMESTR
3
Moduł: Wstęp do Intermediów
Obrazy i społeczeństwo Prac. proj. 60h
o dr hab. Bogna Burska 60 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego
Instytucje kultury W 30h
o dr Małgorzata Jankowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o dr Małgorzata Jankowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Moduł technologiczny
Podstawy fotografii cyfrowej Ćw 30h
o mgr Jarosław Bartołowicz 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie graficzne Prac. proj. 30h
o mgr Maciej Salamon 30 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Realizacja obrazu filmowego Ćw 60h
o dr Vahram Mkhitaryan 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru: Intermedia/specjalność Animacja
Kompozycja Kadru Filmowego Ćw 30h
o mgr Sławomir Pultyn 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy Animacji Ćw 45h
o dr Robert Turło 45 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Realizacja Filmu Animowanego Ćw 45h
o prof. Piotr Dumała 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Scenografia Filmu Animowanego Ćw 20h
o prof. Jadwiga Okrassa 20 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat Animacji Ćw 45h
o dr Robert Turło 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 485 32
ROK
II
SEMESTR
4
Moduł: Wstęp do Intermediów
Zasoby kultury wizualnej Prac. proj. 45h
o dr hab. Bogna Burska 45 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Plener intermedialny Plener 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Plener [Z]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o dr Małgorzata Jankowska 30 2 W [E]
sylabus
Moduł technologiczny
Projektowanie graficzne Prac. proj. 30h
o mgr Maciej Salamon 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Realizacja obrazu filmowego Ćw 60h
o dr Vahram Mkhitaryan 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru: Intermedia/specjalność Animacja
Kompozycja Kadru Filmowego Ćw 30h
o mgr Sławomir Pultyn 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Realizacja Filmu Animowanego Ćw 45h
o prof. Piotr Dumała 45 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Scenografia Filmu Animowanego Ćw 20h
o prof. Jadwiga Okrassa 20 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat Animacji Ćw 45h
o dr Robert Turło 45 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 395 30