Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Rzeźby i Intermediów
Kierunek: Intermedia
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
III
SEMESTR
5
Moduł kształcenia ogólnego
Analiza sztuki współczesnej W 30h
o dr hab. Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Elements of Art History W 20h
o dr Roman Nieczyporowski 20 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z]
sylabus
Prawo autorskie W 15h
o mgr Małgorzata Matyka 15 1 W [Z st.]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany ilość (max): 1
Podstawy projektowania graficznego Prac. proj. 30h
d dr Jarosław Bujny 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego w. ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 15 3 S [Z]
sylabus
Moduł wyboru: Intermedia/specjalność Animacja
Podstawy projektowania i animacji cyfrowej 3D Ćw 30h
o mgr Mateusz Kozłowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Postprodukcja obrazu filmowego - korekcja barwna Ćw 30h
o Andrzej Tomczak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Realizacja Filmu Animowanego Ćw 60h
o prof. Piotr Dumała 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru: Intermedia/specjalność Animacja w. ilość (max): 1
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych Ćw 90h
d prof. Grzegorz Klaman 90 9 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 380 30
ROK
III
SEMESTR
6
Moduł kształcenia ogólnego
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z st.]
sylabus
Marketing i promocja sztuki W 30h
o mgr Monika Jenowein-Patyczek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Moduł ogólnouczelniany ilość (max): 1
Podstawy projektowania graficznego Prac. proj. 30h
d dr Jarosław Bujny 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru: Intermedia/specjalność Animacja w. ilość (max): 1
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych Prac. proj. 90h
d prof. Grzegorz Klaman 90 10 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Moduł kształcenia ogólnego w. ilość: 1
Seminarium pisemnej pracy licencjackiej S 15h
d dr hab. Aleksandra Pawliszyn 15 6 S [Z st.]
sylabus
Moduł wyboru: Intermedia/Specjalność Animacja
Podstawy projektowania i animacji cyfrowej 3D Ćw 30h
o mgr Mateusz Kozłowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Realizacja Filmu Animowanego Ćw 60h
o prof. Piotr Dumała 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 315 30