Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
II
SEMESTR
3
Pracownia projektu artystycznego/seminarium dyplomowe ECTS: 13 ilość: 1
Pracownia projektu artystycznego S 120h
d dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz 120 13 S [Z st.]
sylabus
Pracownia projektu artystycznego S 120h
d prof. Anna Bem-Borucka 120 13 S [Z st.]
sylabus
Pracownia projektu artystycznego S 120h
d dr hab. Grzegorz Radecki 120 13 S [Z st.]
sylabus
Pracownia projektu artystycznego S 120h
d prof. Andrzej Śramkiewicz 120 13 S [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny_teoretyczny_sem_z ECTS: 2 ilość: 1
Analiza dzieła sztuki W 30h
d dr Zbigniew Mańkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia architektury wnętrz W 30h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
d dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z st.]
sylabus
Teoria mediów W 30h
d dr hab. Małgorzata Jankowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie sem.zimowy ECTS: 6 ilość: 1
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
d dr hab. Bogna Łakomska 30 6 S [Z]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 6 S [Z]
sylabus
Wykład monograficzny ECTS: 2 ilość: 1
Wykład monograficzny W 30h
d dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wykład monograficzny W 30h
d dr Zbigniew Mańkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wykład monograficzny W 30h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Antropologia kulturowa W 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Elementy teatru, filmu i tv Ćw 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 30h
o prof. Grzegorz Klaman 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Metody animacji kultury W 30h
o mgr Anna Laska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Zarządzanie projektami i instytucjami kultury W 30h
o dr Jacek Kołtan 30 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 360 30
ROK
II
SEMESTR
4
Pracownia projektu artystycznego/seminarium dyplomowe_semL ECTS: 11 ilość: 1
Pracownia projektu artystycznego S 120h
d dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz 120 11 S [Z st.]
sylabus
Pracownia projektu artystycznego S 120h
d prof. Andrzej Śramkiewicz 120 11 S [Z st.]
sylabus
Pracownia projektu artystycznego S 120h
d prof. Anna Bem-Borucka 120 11 S [Z st.]
sylabus
Pracownia projektu artystycznego S 120h
d dr hab. Grzegorz Radecki 120 11 S [Z st.]
sylabus
Pracownia projektu artystycznego S 120h
d prof. Anna Bem-Borucka 120 11 S [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny-teoretyczny_sem.L ECTS: 2 ilość: 1
Analiza dzieła sztuki W 30h
d dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia filmu W 30h
d dr Zbigniew Brzostowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d dr hab. Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuki średniowiecznej W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 30h
d prof. Wojciech Zamiara 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium antropologiczne W 30h
d dr Bogna Dowgiałło 30 2 W [Z st.]
sylabus
Teoria i Krytyka Współczesnej Architektury W 30h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wprowadzenie do wystawiennictwa W 30h
d mgr Emilia Orzechowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
wybrane aspekty architektury W 30h
d dr hab. Michał Pszczółkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie_L ECTS: 8 ilość: 1
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
d dr hab. Bogna Łakomska 30 8 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 8 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
d dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 8 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretyczne magisterskie S 30h
d dr hab. Łukasz Guzek 30 8 S [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Intermedia Ćw 30h
o prof. Grzegorz Klaman 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Interwencja artystyczna W 30h
o dr Jacek Kołtan 30 2 W [Z st.]
sylabus
Koncepcje edukacji artystycznej Ćw 30h
o mgr Emilia Orzechowska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Marketing i promocja sztuki W 30h
o mgr Monika Jenowein-Patyczek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Praktyka dyplomowa Pr 30h
d dr hab. Łukasz Guzek 30 2 Pr [Z]
sylabus
Sztuki wizualne Ćw 30h
o prof. Jerzy Ostrogórski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 360 32