Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Międzywydziałowe Środowiskowe Studia Doktoranckie
Kierunek: Studia doktoranckie w dziedzinie sztuki plastyczne
Studia stacjonarne Studia III stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Seminarium kierunkowe_semestr zimowy ECTS: 0.5 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Katarzyna Józefowicz 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. ASP dr hab. Adam Kamiński 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Grzegorz Klaman 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. ASP dr hab. Jan Sikora 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Janusz Akermann 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Sławomir Witkowski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Remigiusz Grochal 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Piotr Józefowicz 8 0.5 S [Z]
sylabus
Kurs uzupełniający_semestr zimowy ECTS: 1 ilość: 1
Antropologia kulturowa W 30h
d prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 30 1 W [Z st.]
sylabus
Design eksperymentalny Ćw 30h
d prof. dr hab. Sławomir Fijałkowski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika multimedialna Ćw 30h
d dr Adam Witkowski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika warsztatowa - Pracownia serigrafii Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Katarzyna Łukasik 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Przestrzeń Publiczna W 30h
d prof. ASP dr hab. Jan Sikora 30 1 W [Z st.]
sylabus
Rysunek. Koncepcyjny Ćw 30h
d prof. dr hab. Roman Gajewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek. Multimedialny Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Semantyczne aspekty wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Warsztaty - laboratorium ekspresji i koloru Ćw 30h
d dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Filozofia kultury W 8h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 8 0.5 W [Z]
sylabus
Historia Architektury i Dizajnu W 8h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 8 0.5 W [Z]
sylabus
Historia sztuki W 8h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 8 0.5 W [Z]
sylabus
Kultura i tożsamość W 8h
o prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek 8 0.5 W [Z]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 1 W 8h
o prof. dr hab. Jacek Dominiczak 8 0.5 W [Z]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 2 W 8h
o prof. dr hab. Marek Adamczewski 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Psychologia kultury W 16h
o dr Anna Burkiewicz 16 1 W [Z st.]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. dr hab. Maria Mendel 8 0.5 S [Z]
sylabus
Razem: 110 6
ROK
I
SEMESTR
2
Seminarium kierunkowe_semestr letni ECTS: 0.5 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Katarzyna Józefowicz 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. ASP dr hab. Adam Kamiński 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Remigiusz Grochal 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Piotr Józefowicz 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. ASP dr hab. Jan Sikora 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Janusz Akermann 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Sławomir Witkowski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 8 0.5 S [Z]
sylabus
Kurs uzupełniający_semestr letni ECTS: 1 ilość: 1
Grafika multimedialna Ćw 30h
d dr Adam Witkowski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium antropologiczne W 30h
d prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 30 1 W [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 30h
d prof. dr hab. Jacek Zdybel 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia propagandy społecznej Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek. Koncepcyjny Ćw 30h
d prof. dr hab. Roman Gajewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Semantyczne aspekty wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Warsztaty - laboratorium ekspresji i koloru Ćw 30h
d dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Filozofia kultury W 8h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Historia Architektury i Dizajnu W 8h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuki W 8h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Kultura i tożsamość W 8h
o prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 1 W 8h
o prof. dr hab. Jacek Dominiczak 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 2 W 8h
o prof. dr hab. Marek Adamczewski 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Praktyka dydaktyczna Pr 90h
d prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 90 2 Pr [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
d prof. dr hab. Maria Mendel 8 0.5 S [Z st.]
sylabus
Wykłady Monograficzne W 20h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 20 1 W [Z]
sylabus
Wykłady z ofert przygotowanych przez Wydziały W 10h
d prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 10 1 W [Z]
sylabus
Razem: 214 9
ROK
II
SEMESTR
3
Seminarium kierunkowe_semestr zimowy ECTS: 0.5 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Robert Kaja 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Jacek Kornacki 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Marek Adamczewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Janina Rudnicka 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Roman Gajewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Jarosław Bauć 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. ASP dr hab. Bogumiła Jóźwicka 8 0.5 S [Z]
sylabus
Kurs uzupełniający_semestr zimowy ECTS: 1 ilość: 1
Antropologia Miejsca i Rzeczy W 30h
d prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 30 1 W [Z st.]
sylabus
Fotografia Ćw 30h
d prof. dr hab. Zbigniew Treppa 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 30h
d prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii cyfrowej Ćw 30h
d mgr Jarosław Bartołowicz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie i organizacja przestrzeni Ćw 30h
d prof. dr hab. Robert Kaja 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek. Multimedialny Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Przemysław Łopaciński 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 30h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Filozofia kultury W 8h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 8 0.5 W [Z]
sylabus
Historia Architektury i Dizajnu W 8h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 8 0.5 W [Z]
sylabus
Historia sztuki W 8h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 8 0.5 W [Z]
sylabus
Kultura i tożsamość W 8h
o prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek 8 0.5 W [Z]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 1 W 8h
o prof. dr hab. Jacek Dominiczak 8 0.5 W [Z]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 2 W 8h
o prof. dr hab. Marek Adamczewski 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Psychologia kultury W 16h
o dr Anna Burkiewicz 16 1 W [Z st.]
sylabus
Seminarium doktoranckie W 8h
o prof. dr hab. Maria Mendel 8 0.5 W [Z]
sylabus
Razem: 110 6
ROK
II
SEMESTR
4
Seminarium kierunkowe_semestr letni ECTS: 0.5 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Jacek Kornacki 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Janina Rudnicka 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Marek Adamczewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. ASP dr hab. Bogumiła Jóźwicka 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Roman Gajewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. ASP dr hab. Jacek Staniszewski 8 0.5 S [Z]
sylabus
Kurs uzupełniający_semestr letni ECTS: 1 ilość: 1
Historia wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Laboratorium antropologiczne W 30h
d prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 30 1 W [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 30h
d prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii cyfrowej Ćw 30h
d mgr Jarosław Bartołowicz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania wzornictwa Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Piotr Mikołajczak 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 30h
d prof. dr hab. Anna Królikiewicz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 30h
d prof. dr hab. Aleksander Widyński 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Zajmowanie przestrzeni Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Bogna Burska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Filozofia kultury W 8h
o prof. ASP dr hab. Aleksandra Pawliszyn 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Historia Architektury i Dizajnu W 8h
o prof. ASP dr hab. Michał Pszczółkowski 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuki W 8h
o prof. ASP dr hab. Łukasz Guzek 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Kultura i tożsamość W 8h
o prof. dr hab. Tomasz Szkudlarek 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 1 W 8h
o prof. dr hab. Jacek Dominiczak 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Metodologia prac badawczych /blok 2 W 8h
o prof. dr hab. Marek Adamczewski 8 0.5 W [Z st.]
sylabus
Praktyka dydaktyczna Pr 90h
d prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 90 2 Pr [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
d prof. dr hab. Maria Mendel 8 0.5 S [Z st.]
sylabus
Wykłady Monograficzne W 20h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 20 0.5 W [Z]
sylabus
Wykłady z ofert przygotowanych przez Wydziały W 10h
d prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 10 0.5 W [Z]
sylabus
Razem: 214 8
ROK
III
SEMESTR
5
Seminarium kierunkowe_semestr zimowy ECTS: 1 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Roman Gajewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Maciej Świeszewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Grzegorz Klaman 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. ASP dr hab. Magdalena Góra 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Janina Rudnicka 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
o prof. dr hab. Sławomir Witkowski 8 1 S [Z]
sylabus
seminarium doktoranckie_semestr zimowy ECTS: 1 ilość: 1
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. dr hab. Roman Gajewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. dr hab. Maciej Świeszewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. dr hab. Grzegorz Klaman 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. ASP dr hab. Magdalena Góra 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. dr hab. Janina Rudnicka 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
o prof. dr hab. Sławomir Witkowski 8 1 S [Z]
sylabus
Razem: 16 2
ROK
III
SEMESTR
6
Seminarium kierunkowe_semestr letni ECTS: 1 ilość: 1
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Maciej Świeszewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Sławomir Witkowski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Góra 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Janina Rudnicka 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium kierunkowe S 8h
d prof. dr hab. Roman Gajewski 8 1 S [Z]
sylabus
seminarium doktoranckie_semestr letni ECTS: 1 ilość: 1
Seminarium doktoranckie S 8h
d prof. dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
d prof. ASP dr hab. Krzysztof Polkowski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
d prof. dr hab. Janina Rudnicka 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
d prof. dr hab. Sławomir Witkowski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
d prof. dr hab. Roman Gajewski 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
d prof. ASP dr hab. Magdalena Góra 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
d prof. dr hab. Grzegorz Klaman 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
d prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 8 1 S [Z]
sylabus
Seminarium doktoranckie S 8h
d prof. dr hab. Maciej Świeszewski 8 1 S [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Egzamin doktorski – Dyscyplina dodatkowa ed 1h
d 1 2 ed [Z st.]
sylabus
Egzamin doktorski – Dyscyplina podstawowa ed 1h
d 1 2 ed [Z st.]
sylabus
Egzamin doktorski - Język nowożytny ed 1h
d 1 2 ed [Z st.]
sylabus
Praktyka dydaktyczna Pr 90h
d prof. dr hab. Krzysztof Gliszczyński 90 4 Pr [Z]
sylabus
Razem: 109 12