Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Architektura Wnętrz
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
II
SEMESTR
3
pracownia projektowa A_sem. Z ilość: 1
Projektowanie architektury wnętrz I Ćw 120h
d dr hab. Beata Szymańska 120 13 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz II Ćw 120h
d prof. Remigiusz Grochal 120 13 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz III Ćw 120h
d dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 120 13 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
pracownia projektowa B_sem. Z ilość: 1
Architektura spektaklu i scenografia Ćw 120h
d dr Katarzyna Zawistowska 120 13 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie mebla Ćw 120h
d prof. Halina Kościukiewicz 120 13 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie wnętrz miejskich Ćw 120h
d dr hab. Jacek Dominiczak 120 13 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe ilość: 1
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr hab. Jacek Dominiczak 30 1 Ćw [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. Remigiusz Grochal 30 1 Ćw [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 30 1 Ćw [Z]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr hab. Beata Szymańska 30 1 Ćw [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Metodologia pracy pisemnej W 15h
o dr Zbigniew Brzostowski 15 1 W [Z]
sylabus
Warsztaty Projektowo- Badawcze Ćw 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 2 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 355 31
ROK
II
SEMESTR
4
Pracownia projektowa_sem. L ilość: 1
Architektura spektaklu i scenografia Ćw 120h
d dr Katarzyna Zawistowska 120 28 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz I Ćw 120h
d dr hab. Beata Szymańska 120 28 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz II Ćw 120h
d prof. Remigiusz Grochal 120 28 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie architektury wnętrz III Ćw 120h
d dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 120 28 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie mebla Ćw 120h
d prof. Halina Kościukiewicz 120 28 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie wnętrz miejskich Ćw 120h
d dr hab. Jacek Dominiczak 120 28 Ćw [Z]
Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe _sem. L ilość: 1
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. Remigiusz Grochal 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr hab. Beata Szymańska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr hab. Tadeusz Pietrzkiewicz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr hab. Jacek Dominiczak 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d dr Katarzyna Zawistowska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. Halina Kościukiewicz 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 1 W [Z]
sylabus
Razem: 160 30