Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Design w przestrzeni społecznej
Studia niestacjonarne Studia podyplomowe


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
bez grupy / obowiązkowe
Analiza dzieła wizualnego W 20h
o dr Anna Sobecka 20 2 W [Z st.]
sylabus
Historia designu W 20h
o dr Jacek Friedrich 20 1 W [Z]
sylabus
Podstawy CAD-CAM Ćw 30h
o dr Marta Hryc 30 2 Ćw [Z]
sylabus
Seminarium podsumowujące S 5h
o prof. dr hab. Małgorzata Omilanowska 5 1 S [Z]
sylabus
Trendy społeczne W 30h
o dr Lesław Michałowski 30 2 W [Z]
sylabus
Wiedza o projektowaniu W 20h
o prof. Sławomir Fijałkowski 20 2 W [Z]
sylabus
Razem: 125 10