Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Design w przestrzeni społecznej
Studia niestacjonarne Studia podyplomowe


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
II
SEMESTR
2
bez grupy / obowiązkowe
Historia designu W 15h
o dr Jacek Friedrich 15 1 W [Z st.]
sylabus
Podstawy CAD-CAM Ćw 30h
o dr Marta Hryc 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania przedmiotu Ćw 20h
o prof. Sławomir Fijałkowski 20 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania przestrzeni Ćw 20h
o prof. Andrzej Pniewski 20 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium podsumowujące S 5h
o mgr Natalia Hatalska 5 1 S [Z]
sylabus
Trendy społeczne W 30h
o dr Bogna Dowgiałło 30 2 W [Z st.]
sylabus
Razem: 120 10