Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Wzornictwo
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 2 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia i edycja obrazu Ćw 60h
o mgr inż. Dariusz Dyr 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Geometria wykreślna i perspektywa Ćw 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury starożytnej W 15h
o dr Zbigniew Brzostowski 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury średniowiecznej W 15h
o dr Roman Nieczyporowski 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Naukowe podstawy projektowania W 30h
o mgr inż. Wojciech Charkin 30 1 W [Z st.]
sylabus
Podstawy Komputerowego Wspomagania Projektowania Ćw 45h
o mgr Patrycja Kruk 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania wzornictwa Prac. proj. 90h
o prof. Wacław Długosz 90 9 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Podstawy Typografii Ćw 60h
o mgr Mirosław Rekowski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Prac. art. 60h
o dr Mikołaj Harmoza 60 1 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
o dr hab. Anna Bem-Borucka 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Techniki prezentacji Ćw 60h
o mgr Paweł Świderski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o kolorze W 30h
o dr hab. Sławomir Lipnicki 30 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 625 31
ROK
I
SEMESTR
2
bez grupy / obowiązkowe
Fotografia i edycja obrazu Ćw 60h
o mgr inż. Dariusz Dyr 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Geometria wykreślna i perspektywa Ćw 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowoczesnej W 15h
o dr Hubert Bilewicz 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowożytnej W 15h
o dr Jacek Friedrich 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Naukowe podstawy projektowania W 30h
o mgr inż. Wojciech Charkin 30 1 W [Z st.]
sylabus
Podstawy Komputerowego Wspomagania Projektowania Ćw 45h
o mgr Patrycja Kruk 45 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania wzornictwa Prac. proj. 90h
o prof. Wacław Długosz 90 9 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Podstawy Typografii Ćw 60h
o mgr Mirosław Rekowski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Prac. art. 60h
o dr Mikołaj Harmoza 60 1 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
o dr hab. Anna Bem-Borucka 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Techniki prezentacji Ćw 60h
o mgr Paweł Świderski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o kolorze W 30h
o mgr Małgorzata Stankiewicz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 2 W [Z]
sylabus
Razem: 625 30
ROK
II
SEMESTR
3
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
o mgr inż. Wojciech Charkin 10 2 W [Z]
sylabus
Fakultet ilość: 1
Historia architektury W 30h
d dr Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z]
sylabus
Historia grafiki W 30h
d dr Zofia Krasnopolska- Wesner 30 1 W [Z]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d dr Łukasz Guzek 30 1 W [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Dokumentacja techniczna Ćw 30h
o dr Bogumił Oświecimski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Ergonomia W 30h
o mgr inż. Wojciech Charkin 30 1 W [E]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
o mgr Marta Kołacz 30 1 W [Z]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Kompozycja i Modelowanie Ćw 60h
o mgr Mirosław Rekowski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania wzornictwa Prac. proj. 60h
o dr hab. Piotr Mikołajczak 60 10 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Prototypowanie 1 Ćw 15h
o mgr Grzegorz Zięcina 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Prototypowanie 2 Ćw 15h
o dr Marta Hryc 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Prototypowanie 3 Ćw 15h
o mgr Jakub Ossendowski 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Stylistyka formy Ćw 60h
o dr Marta Hryc 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Techniki prezentacji Ćw 60h
o mgr Paweł Świderski 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Studium Wychowania Fizycznego 30 1 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 475 36
ROK
II
SEMESTR
4
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 2 W [Z]
sylabus
Fakultet ilość: 1
Historia architektury W 30h
d dr Michał Pszczółkowski 30 1 W [E]
sylabus
Historia grafiki W 30h
d dr Zofia Krasnopolska- Wesner 30 1 W [E]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
d dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [E]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d dr Dorota Grubba-Thiede 30 1 W [E]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia wzornictwa W 30h
o mgr Marta Kołacz 30 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Projektowanie graficzne Prac. proj. 30h
o dr hab. Jacek Miler 30 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Studium Wychowania Fizycznego 30 1 Ćw [Z]
sylabus
Wzornictwo 1 Prac. proj. 30h
o prof. Marek Adamczewski 30 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 2 Prac. proj. 30h
o prof. Sławomir Fijałkowski 30 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 3 Prac. proj. 30h
o dr Paweł Gełesz 30 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 4 Prac. proj. 30h
o dr hab. Marek Jóźwicki 30 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 5 Prac. proj. 30h
o prof. Jarosław Szymański 30 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 6 Prac. proj. 30h
o dr hab. Marek Średniawa 30 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Razem: 340 34
ROK
III
SEMESTR
5
Fakultet ilość: 1
Warsztaty projektowe Prac. proj. 60h
d dr hab. Krzysztof Ludka 60 2 Prac. proj. [Z]
sylabus
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
o mgr inż. Wojciech Charkin 10 2 W [Z]
sylabus
Pracownia artystyczna ilość: 1
Ceramika Prac. art. 60h
d dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Formy i Struktury Rzeźbiarskie Ćw 60h
d dr hab. Marta Branicka 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Prac. art. 60h
d prof. Janusz Akermann 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Prac. art. 60h
d dr Katarzyna Łukasik 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych Prac. art. 60h
d prof. Cezary Paszkowski 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Prac. art. 60h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Prac. art. 60h
d dr hab. Krzysztof Polkowski 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Prac. art. 60h
d prof. Józef Czerniawski 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy Rzeźby Ćw 60h
d dr hab. Tomasz Sobisz 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Pracownia Przestrzeni Audio i Video Prac. art. 60h
d prof. Wojciech Zamiara 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Prac. art. 60h
d prof. Aleksander Widyński 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Pracownia podstaw projektowania A ilość: 1
Wzornictwo 1 Prac. proj. 60h
d prof. Marek Adamczewski 60 9 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 2 Prac. proj. 60h
d prof. Sławomir Fijałkowski 60 9 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 3 Prac. proj. 60h
d dr Paweł Gełesz 60 9 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Pracownia podstaw projektowania B ilość: 1
Projektowanie graficzne Prac. proj. 60h
d dr hab. Jacek Miler 60 9 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 4 Prac. proj. 60h
d dr hab. Marek Jóźwicki 60 9 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 5 Prac. proj. 60h
d prof. Jarosław Szymański 60 9 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 6 Prac. proj. 60h
d dr hab. Marek Średniawa 60 9 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Antropologia kulturowa W 30h
o dr Monika Zawadzka 30 1 W [Z st.]
sylabus
Semantyczne aspekty wzornictwa W 30h
o mgr Marta Kołacz 30 1 W [Z]
sylabus
Razem: 310 30
ROK
III
SEMESTR
6
Wykłady ilość: 1
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr inż. Wojciech Charkin 10 2 W [Z]
sylabus
Pracownia artystyczna ilość: 1
Ceramika Prac. art. 60h
d dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Formy i Struktury Rzeźbiarskie Ćw 60h
d dr hab. Marta Branicka 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia linorytu Ćw 60h
o prof. Janusz Akermann 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia serigrafii Ćw 60h
o dr Katarzyna Łukasik 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia Technik Cyfrowych d - 6 sylabus
Grafika artystyczna - Pracownia wklęsłodruku Ćw 60h
o prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Prac. art. 60h
d prof. Józef Czerniawski 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Prac. art. 60h
d dr hab. Krzysztof Polkowski 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Pracownia Przestrzeni Audio i Video Prac. art. 60h
d prof. Wojciech Zamiara 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Prac. art. 60h
d prof. Aleksander Widyński 60 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Pracownia podstaw projektowania A ilość: 1
Wzornictwo 1 Prac. proj. 60h
d prof. Marek Adamczewski 60 9 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 2 Prac. proj. 60h
d prof. Sławomir Fijałkowski 60 9 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 3 Prac. proj. 60h
d dr Paweł Gełesz 60 9 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Pracownia podstaw projektowania B ilość: 1
Projektowanie graficzne Prac. proj. 60h
d dr hab. Jacek Miler 60 9 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 4 Prac. proj. 60h
d dr hab. Marek Jóźwicki 60 9 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 5 Prac. proj. 60h
d prof. Jarosław Szymański 60 9 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Wzornictwo 6 Prac. proj. 60h
d dr hab. Marek Średniawa 60 9 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Antropologia Miejsca i Rzeczy W 30h
o dr Monika Zawadzka 30 1 W [Z st.]
sylabus
Prawo autorskie W 15h
o mgr Małgorzata Matyka 15 1 W [Z st.]
sylabus
Semantyczne aspekty wzornictwa W 30h
o mgr Marta Kołacz 30 1 W [E]
sylabus
Warsztaty projektowe Ćw 60h
o dr hab. Krzysztof Ludka 60 2 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 325 31