Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Międzywydziałowy Instytut Nauk o Sztuce
Kierunek: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Wykład monograficzny ECTS: 2 ilość: 1
Wykład monograficzny W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykład monograficzny W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykład monograficzny W 30h
o dr Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykład monograficzny W 30h
o dr Hubert Bilewicz 30 1 W [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Antropologia kulturowa W 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia filozofii z elementami logiki W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 1 W [Z]
sylabus
Historia sztuki starożytnej W 30h
o dr Zbigniew Brzostowski 30 2 W [E]
sylabus
Informatyczne podstawy grafiki komputerowej Ćw 30h
o mgr Paweł Klimkowski 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Język angielski Ćw 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo i Rysunek Prac. art. 60h
o dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz 60 4 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy realizacji obrazu cyfrowego Ćw 60h
o dr hab. Grzegorz Radecki 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rzeźba Prac. art. 60h
o dr hab. Marek Targoński 60 4 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Struktury wizualne Ćw 60h
o prof. Andrzej Dyakowski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Wprowadzenie do technik wideo Ćw 30h
o mgr Bartosz Żukowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Studium Wychowania Fizycznego 30 1 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 480 31
ROK
I
SEMESTR
2
bez grupy / obowiązkowe
Antropologia kulturowa W 30h
o mgr Artur Kawiński 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia filozofii z elementami logiki W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 3 W [E]
sylabus
Historia sztuki średniowiecznej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [E]
sylabus
Język angielski Ćw 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo i Rysunek Ćw 60h
o mgr Monika Jenowein-Patyczek 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy realizacji obrazu cyfrowego Ćw 60h
o dr hab. Grzegorz Radecki 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Praktyka Pr 60h
o dr Łukasz Guzek 60 3 Pr [Z]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
o dr hab. Marek Targoński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Socjologia kultury artystycznej W 30h
o dr Irena Zakidalska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wprowadzenie do technik fotografii Ćw 30h
o mgr Marek Frankowski 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Studium Wychowania Fizycznego 30 2 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 450 30
ROK
II
SEMESTR
3
Wykład monograficzny ECTS: 1 ilość: 1
Wykład monograficzny W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykład monograficzny W 30h
o dr Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykład monograficzny W 30h
o dr Hubert Bilewicz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykład monograficzny W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 1 W [Z st.]
sylabus
Artystyczna pracownia wyboru_Z ECTS: 7 ilość: 1
Malarstwo i Rysunek -rozszerzenia konceptualne Prac. art. 120h
o dr hab. Maciej Gorczyński 120 7 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Rzeźba w obszarze intermediów Prac. art. 120h
o dr hab. Marek Targoński 120 7 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywy teoretyczny_Z ECTS: 1 ilość: 1
Artysta we współczesnym świecie W 30h
o dr Anna Reinert-Faleńczyk 30 1 W [Z]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z]
sylabus
Relacje sztuki i polityki W 30h
o dr Hubert Bilewicz 30 1 W [Z]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych W 30h
o dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz 30 1 W [Z]
sylabus
Przedmiot fakultatywy -pracowia artystycza_Z ECTS: 3 ilość: 1
Malarstwo Ćw 90h
o prof. Maciej Świeszewski 90 3 Ćw [Z]
sylabus
Podstawy fotografii Ćw 90h
o dr Vahram Mkhitaryan 90 3 Ćw [Z]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 90h
o dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 90 3 Ćw [Z]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 90h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 90 3 Ćw [Z]
sylabus
Podstawy rysunku i malarstwa Ćw 90h
o dr hab. Jacek Kornacki 90 3 Ćw [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Filozofia kultury W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 1 W [Z]
sylabus
Historia sztuki nowożytnej W 30h
o dr hab. Bogna Łakomska 30 2 W [E]
sylabus
Język angielski Ćw 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Metody animacji kultury W 30h
o mgr Anna Laska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania scenografii Ćw 30h
o mgr Anna Włodarska-Zamiara 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Problemy formy i wyobraźni Prac. art. 30h
o dr hab. Maciej Gorczyński 30 3 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Psychofizjologia widzenia W 30h
o dr Anna Burkiewicz 30 2 W [Z st.]
sylabus
Psychologia twórczości W 30h
o dr Anna Burkiewicz 30 2 W [Z st.]
sylabus
Razem: 540 30
ROK
II
SEMESTR
4
Przedmiot fakultatywy -pracowia artystycza_Z ECTS: 3 ilość: 1
Ceramika Ćw 90h
o prof. Teresa Klaman 90 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Artystyczna pracownia wyboru_L ECTS: 6 ilość: 1
Malarstwo i Rysunek -rozszerzenia konceptualne Prac. art. 120h
o dr hab. Maciej Gorczyński 120 6 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Zagadnienia kreacji artystycznej -odniesienia społeczne Ćw 120h
o prof. Andrzej Śramkiewicz 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywy teoretyczny_L ECTS: 1 ilość: 1
Artysta we współczesnym świecie W 30h
o dr Anna Reinert-Faleńczyk 30 1 W [Z st.]
sylabus
Geometria wykreślna i perspektywa W 30h
o dr Bogumił Oświecimski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywy -pracowia artystycza_L ECTS: 3 ilość: 1
Malarstwo Ćw 90h
o prof. Maciej Świeszewski 90 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Prac. art. 90h
o prof. Jacek Zdybel 90 3 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii Ćw 90h
o dr Vahram Mkhitaryan 90 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 90h
o dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 90 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Prac. art. 90h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 90 3 Prac. art. [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Analiza dzieła sztuki W 30h
o dr hab. Bogna Łakomska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Animacja kultur lokalnych Ćw 30h
o mgr Anna Włodarska-Zamiara 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Antropologia kulturowa W 60h
o mgr Artur Kawiński 60 4 W [Z st.]
sylabus
Historia filmu W 30h
o dr Zbigniew Brzostowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuki nowoczesnej W 30h
o dr Łukasz Guzek 30 2 W [E]
sylabus
Język angielski Ćw 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 Ćw [E]
sylabus
Organizacja i techniczne aspekty działań animacyjnych Ćw 30h
o dr Anna Leśniak 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Praktyka Pr 60h
o dr Łukasz Guzek 60 2 Pr [Z]
sylabus
Problemy formy i wyobraźni Ćw 30h
o dr hab. Maciej Gorczyński 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Socjologia kultury artystycznej W 30h
o dr Irena Zakidalska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wprowadzenie do animacji obrazu Ćw 30h
o dr Julia Kurek 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wprowadzenie do projektowania graficznego i typografii Ćw 30h
o mgr Paweł Klimkowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Wprowadzenie do scenografii Ćw 30h
o dr Marzena Wojciechowska Orszulak 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 2 W [E]
sylabus
Razem: 840 38
ROK
III
SEMESTR
5
Wykład monograficzny ECTS: 1 ilość: 1
Wykład monograficzny W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykład monograficzny W 30h
o dr Michał Pszczółkowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykład monograficzny W 30h
o dr Hubert Bilewicz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykład monograficzny W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 1 W [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretyczne ECTS: 8 ilość: 1
Seminarium teoretyczne S 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 8 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretyczne S 30h
o dr Łukasz Guzek 30 8 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej_Z ECTS: 12 ilość: 1
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
o dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz 60 12 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
o dr hab. Grzegorz Radecki 60 12 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
o prof. Andrzej Śramkiewicz 60 12 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
o dr hab. Marek Targoński 60 12 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
o dr hab. Maciej Gorczyński 60 12 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
o dr hab. Anna Bem-Borucka 60 12 S [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia teatru W 30h
o mgr Anna Włodarska-Zamiara 30 1 W [Z st.]
sylabus
Krytyka artystyczna W 30h
o dr Zbigniew Brzostowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Marketing i promocja sztuki W 30h
o dr Dorota Grubba-Thiede 30 1 W [Z st.]
sylabus
Prawo autorskie W 15h
o mgr Iwona Sirocka 15 1 W [Z st.]
sylabus
Uczestnictwo w kulturze: media i edukacja Ćw 30h
o mgr Anna Włodarska-Zamiara 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat pisarski Ćw 30h
o dr Robert Dolewski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 285 30
ROK
III
SEMESTR
6
Seminarium teoretyczne ECTS: 8 ilość: 1
Seminarium teoretyczne S 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 8 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretyczne S 30h
o dr Łukasz Guzek 30 8 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej_L ECTS: 13 ilość: 1
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
o dr hab. Dora Hara-Antoszkiewicz 60 13 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
o prof. Andrzej Śramkiewicz 60 13 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
o dr hab. Anna Bem-Borucka 60 13 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
o dr hab. Grzegorz Radecki 60 13 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
o dr hab. Marek Targoński 60 13 S [Z st.]
sylabus
Seminarium artystycznej pracy dyplomowej S 60h
o dr hab. Maciej Gorczyński 60 13 S [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia teatru W 30h
o mgr Anna Włodarska-Zamiara 30 1 W [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 30h
o dr Iwona Zając 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Krytyka Artystyczna W 30h
o dr Zbigniew Mańkowski 30 2 W [Z st.]
sylabus
Warsztat pisarski Ćw 15h
o dr Zbigniew Brzostowski 15 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wprowadzenie do wystawiennictwa Ćw 30h
o mgr Emilia Orzechowska 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wybrane zagadnienia z estetyki W 30h
o dr Andrzej C. Leszczyński 30 1 W [Z st.]
sylabus
Zarządzanie projektami i instytucjami kultury W 30h
o dr Jacek Kołtan 30 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 285 31