Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Rzeźby i Intermediów
Kierunek: Intermedia
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Moduł: Wstęp do Intermediów
Metodologia konstruowania projektów artystycznych Prac. proj. 30h
o dr Dorota Nieznalska 30 1 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Narracja wizualna Prac. proj. 30h
o dr hab. Bogna Burska 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Podstawy audio Ćw 30h
o dr Adam Witkowski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat DTP Ćw 60h
o mgr Maciej Salamon 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Elementy animacji W 30h
o dr Robert Turło 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia fotografii W 30h
o mgr Jarosław Bartołowicz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury starożytnej W 15h
o dr Zbigniew Brzostowski 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury średniowiecznej W 15h
o dr Roman Nieczyporowski 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii Ćw 90h
o dr Vahram Mkhitaryan 90 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii cyfrowej Ćw 60h
o mgr Jarosław Bartołowicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Prac. art. 30h
o dr Sylwia Jakubowska-Szycik 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy technik fotograficznych - e-learning W 30h
o dr Agnieszka Babińska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Psychofizjologia widzenia W 30h
o dr Anna Burkiewicz 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Studium Wychowania Fizycznego 30 1 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 570 30
ROK
I
SEMESTR
2
Moduł: Wstęp do Intermediów F.l
Podstawy audio Ćw 30h
o dr Adam Witkowski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Problematyka społeczna i percepcja zmysłowa Prac. proj. 30h
o dr hab. Bogna Burska 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Warsztat DTP Ćw 60h
o mgr Maciej Salamon 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Elementy animacji W 30h
o dr Robert Turło 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia fotografii W 30h
o mgr Jarosław Bartołowicz 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowoczesnej W 15h
o dr Hubert Bilewicz 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowożytnej W 15h
o dr Jacek Friedrich 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii Ćw 90h
o dr Vahram Mkhitaryan 90 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii cyfrowej Ćw 60h
o mgr Jarosław Bartołowicz 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Prac. art. 30h
o dr Sylwia Jakubowska-Szycik 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Studium Wychowania Fizycznego 30 1 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 510 30
ROK
II
SEMESTR
3
Moduł: Wstęp do Intermediów
Zasoby kultury wizualnej Ćw 60h
o dr hab. Bogna Burska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Elementy animacji W 30h
o dr Robert Turło 30 3 W [Z st.]
sylabus
Fotografia dokumentalna Warsztat 60h
o dr hab. Leszek Krutulski 60 4 Warsztat [Z st.]
sylabus
Fotografia projektowa Prac. proj. 60h
o dr hab. Zbigniew Treppa 60 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Instytucje kultury W 30h
o dr Marzena Wojciechowska Orszulak 30 2 W [Z st.]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 1 lektorat [Z st.]
sylabus
Projektowanie graficzne Prac. proj. 30h
o mgr Maciej Salamon 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Realizacja obrazu filmowego Ćw 45h
o dr Vahram Mkhitaryan 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Semiotyka obrazu fotograficznego W 30h
o dr hab. Zbigniew Treppa 30 1 W [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o dr Małgorzata Jankowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Zagadnienia rysunku Ćw 45h
o prof. Janina Rudnicka 45 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 480 30
ROK
II
SEMESTR
4
Moduł: Wstęp do Intermediów F.L.II r. ilość (max): 2
Podstawy audio Ćw 30h
o dr Adam Witkowski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Zasoby kultury wizualnej Prac. proj. 45h
o dr hab. Bogna Burska 45 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Elementy animacji W 30h
o dr Robert Turło 30 2 W [Z st.]
sylabus
Fotografia dokumentalna Warsztat 60h
o dr hab. Leszek Krutulski 60 4 Warsztat [Z st.]
sylabus
Fotografia projektowa Prac. proj. 60h
o dr hab. Zbigniew Treppa 60 4 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 1 lektorat [E]
sylabus
Kultura, media i edukacja W 30h
o mgr Monika Jenowein-Patyczek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Plener Plener 30h
o dr Adriana Majdzińska 30 2 Plener [Z]
sylabus
Projektowanie graficzne Prac. proj. 30h
o mgr Maciej Salamon 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Realizacja obrazu filmowego Ćw 45h
o dr Vahram Mkhitaryan 45 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o dr Małgorzata Jankowska 30 1 W [E]
sylabus
Zagadnienia rysunku Ćw 45h
o prof. Janina Rudnicka 45 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 495 30
ROK
III
SEMESTR
5
Przedmioty do wyboru z oferty ogólnouczelnianej ilość (max): 1
Podstawy fotografii cyfrowej Ćw 60h
d mgr Jarosław Bartołowicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rzeźba Prac. art. 60h
d prof. Katarzyna Józefowicz 60 4 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Pracownia fotografii ilość: 1
Fotografia dokumentalna Warsztat 60h
d dr hab. Leszek Krutulski 60 9 Warsztat [Z st.]
sylabus
Fotografia projektowa Prac. proj. 60h
d dr hab. Zbigniew Treppa 60 9 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Intermedia ilość: 1
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych Prac. proj. 60h
d prof. Grzegorz Klaman 60 8 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Pracownia Przestrzeni Audio i Video Prac. proj. 60h
d prof. Wojciech Zamiara 60 8 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Analiza sztuki współczesnej W 30h
o dr Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z]
sylabus
Prawo autorskie W 15h
o mgr Iwona Sirocka 15 1 W [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 315 30
ROK
III
SEMESTR
6
Seminarium teoretycznej pracy licencjackiej ilość (max): 1
Seminarium teoretycznej pracy licencjackiej S 15h
d dr hab. Aleksandra Pawliszyn 15 1 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy licencjackiej S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 1 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy licencjackiej S 15h
d dr Łukasz Guzek 15 1 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy licencjackiej S 15h
d dr Roman Nieczyporowski 15 1 S [Z]
sylabus
Intermedia l. ilość (max): 1
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych Prac. proj. 60h
d prof. Grzegorz Klaman 60 11 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Pracownia Przestrzeni Audio i Video Prac. proj. 60h
d prof. Wojciech Zamiara 60 11 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Pracownia fotografii l. ilość (max): 1
Fotografia dokumentalna Warsztat 60h
d dr hab. Leszek Krutulski 60 12 Warsztat [Z st.]
sylabus
Fotografia projektowa Prac. proj. 60h
d dr hab. Zbigniew Treppa 60 12 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z st.]
sylabus
Marketing i promocja sztuki W 30h
o mgr Małgorzata Matyka 30 2 W [Z st.]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Razem: 225 30