Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Rzeźby i Intermediów
Kierunek: Intermedia
Studia stacjonarne Studia I stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Moduł: Wstęp do Intermediów
Metodologia konstruowania projektów artystycznych Prac. proj. 45h
o dr Dorota Nieznalska 45 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Narracja wizualna Prac. proj. 45h
o dr hab. Bogna Burska 45 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Podstawy audio Ćw 30h
o dr Adam Witkowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztat DTP Ćw 60h
o mgr Maciej Salamon 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Elementy animacji Ćw 30h
o dr Robert Turło 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury starożytnej W 15h
o dr Zbigniew Brzostowski 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury średniowiecznej W 15h
o dr Roman Nieczyporowski 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii cyfrowej Ćw 60h
o mgr Jarosław Bartołowicz 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Prac. art. 30h
o dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy technik fotograficznych - e-learning W 30h
o dr Agnieszka Babińska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Psychofizjologia widzenia W 30h
o dr Anna Burkiewicz 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wprowadzenie do techniki komputerowej 3D Ćw 30h
o mgr Przemysław Trześniak 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Studium Wychowania Fizycznego 30 1 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 510 30
ROK
I
SEMESTR
2
Moduł: Wstęp do Intermediów
Podstawy audio Ćw 30h
o dr Adam Witkowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Problematyka społeczna i percepcja zmysłowa Prac. proj. 60h
o dr hab. Bogna Burska 60 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Warsztat DTP Ćw 60h
o mgr Maciej Salamon 60 5 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Elementy animacji W 30h
o dr Robert Turło 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuk medialnych W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowoczesnej W 15h
o dr Hubert Bilewicz 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowożytnej W 15h
o dr Jacek Friedrich 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Podstawy fotografii cyfrowej Ćw 60h
o mgr Jarosław Bartołowicz 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Prac. art. 30h
o dr hab. Sylwia Jakubowska-Szycik 30 2 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Podstawy rzeźby Ćw 60h
o mgr Przemysław Trześniak 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie rzeźbiarsko - architektoniczne Prac. proj. 20h
o dr hab. Robert Kaja 20 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Studium Wychowania Fizycznego 30 1 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 500 30
ROK
II
SEMESTR
3
Moduł: Wstęp do Intermediów
Podstawy audio Ćw 30h
o dr Adam Witkowski 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Zasoby kultury wizualnej Prac. proj. 60h
o dr hab. Bogna Burska 60 5 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Instytucje kultury W 30h
o dr Marzena Wojciechowska Orszulak 30 2 W [Z st.]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Projektowanie graficzne Prac. proj. 30h
o mgr Maciej Salamon 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Projektowanie i organizacja przestrzeni Prac. proj. 30h
o dr hab. Robert Kaja 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Realizacja obrazu filmowego Ćw 45h
o dr Vahram Mkhitaryan 45 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 30h
o mgr Martyna Jastrzębska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o dr Małgorzata Jankowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Zagadnienia rysunku Ćw 45h
o prof. Janina Rudnicka 45 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 390 30
ROK
II
SEMESTR
4
Moduł: Wstęp do Intermediów
Podstawy audio Ćw 30h
o dr Adam Witkowski 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych Prac. proj. 30h
o prof. Grzegorz Klaman 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Pracownia Przestrzeni Audio i Video Prac. proj. 30h
o prof. Wojciech Zamiara 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Zasoby kultury wizualnej Prac. proj. 45h
o dr hab. Bogna Burska 45 3 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [E]
sylabus
Kultura, media i edukacja W 30h
o mgr Monika Jenowein-Patyczek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Plener Plener 30h
o prof. Grzegorz Klaman 30 2 Plener [Z]
sylabus
Projektowanie graficzne Prac. proj. 30h
o mgr Maciej Salamon 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Projektowanie i organizacja przestrzeni Prac. proj. 30h
o dr hab. Robert Kaja 30 2 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Realizacja obrazu filmowego Ćw 45h
o dr Vahram Mkhitaryan 45 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o dr Małgorzata Jankowska 30 2 W [E]
sylabus
Zagadnienia rysunku Ćw 45h
o prof. Janina Rudnicka 45 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 435 30
ROK
III
SEMESTR
5
Intermedia ilość: 1
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych Prac. proj. 90h
d prof. Grzegorz Klaman 90 14 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Pracownia Przestrzeni Audio i Video Prac. proj. 90h
d prof. Wojciech Zamiara 90 14 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Przedmioty do wyboru z oferty ogólnouczelnianej ECTS (min): 7 ilość (min): 1
Fotografia dokumentalna Ćw 60h
d dr hab. Leszek Krutulski 60 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia projektowa Ćw 60h
d dr hab. Zbigniew Treppa 60 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Prac. proj. 60h
d prof. Tomasz Bogusławski 60 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Projektowanie i organizacja przestrzeni Prac. proj. 60h
d dr hab. Robert Kaja 60 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
d prof. Katarzyna Józefowicz 60 7 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Analiza sztuki współczesnej W 30h
o dr Łukasz Guzek 30 2 W [Z st.]
sylabus
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z]
sylabus
Prawo autorskie W 15h
o mgr Iwona Sirocka 15 1 W [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 285 30
ROK
III
SEMESTR
6
Intermedia l. ECTS: 15 ilość (min): 1
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych Prac. proj. 90h
d prof. Grzegorz Klaman 90 15 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Pracownia Przestrzeni Audio i Video Prac. proj. 90h
d prof. Wojciech Zamiara 90 15 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Przedmioty do wyboru z oferty ogólnouczelnianej ECTS (min): 7 ilość (min): 1
Fotografia dokumentalna Ćw 60h
d dr hab. Leszek Krutulski 60 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia projektowa Ćw 60h
d dr hab. Zbigniew Treppa 60 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania graficznego Prac. proj. 60h
d prof. Tomasz Bogusławski 60 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Projektowanie i organizacja przestrzeni Prac. proj. 60h
d dr hab. Robert Kaja 60 7 Prac. proj. [Z st.]
sylabus
Rzeźba Ćw 60h
d prof. Katarzyna Józefowicz 60 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy licencjackiej ECTS: 2 ilość: 1
Seminarium teoretycznej pracy licencjackiej S 15h
d dr hab. Aleksandra Pawliszyn 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy licencjackiej S 15h
d dr Łukasz Guzek 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy licencjackiej S 15h
d dr Roman Nieczyporowski 15 2 S [Z st.]
sylabus
Seminarium teoretycznej pracy licencjackiej S 15h
d dr Katarzyna Lewandowska 15 2 S [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 2 W [Z st.]
sylabus
Marketing i promocja sztuki W 30h
o mgr Małgorzata Matyka 30 2 W [Z st.]
sylabus
Nowe tendencje w sztuce współczesnej W 30h
o dr Katarzyna Lewandowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Razem: 255 30