Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Malarstwa
Kierunek: Malarstwo
Studia stacjonarne Studia Jednolite Magisterskie


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Podstawy malarstwa ilość: 1
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. Marek Model 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o dr hab. Jacek Kornacki 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. Józef Czerniawski 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku ilość: 1
Podstawy rysunku Ćw 120h
o dr hab. Jacek Kornacki 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. Marek Model 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. Józef Czerniawski 120 8 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia sztuki i kultury starożytnej W 15h
o dr Zbigniew Brzostowski 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury średniowiecznej W 15h
o dr Roman Nieczyporowski 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Podstawy filmu Ćw 30h
o dr Vahram Mkhitaryan 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rzeźby Ćw 60h
o dr Adriana Majdzińska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych Ćw 60h
o dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o 30 1 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 480 30
ROK
I
SEMESTR
2
Podstawy malarstwa ilość: 1
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. Józef Czerniawski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o dr hab. Jacek Kornacki 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. Marek Model 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku ilość: 1
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. Marek Model 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o dr hab. Jacek Kornacki 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. Józef Czerniawski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Elementy geometrii wykreślnej i perspektywy Ćw 30h
o dr Bogumił Oświecimski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowoczesnej W 15h
o dr Hubert Bilewicz 15 1 W [E]
sylabus
Historia sztuki i kultury nowożytnej W 15h
o dr Jacek Friedrich 15 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Podstawy filmu Ćw 30h
o dr Vahram Mkhitaryan 30 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rzeźby Ćw 60h
o dr Adriana Majdzińska 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie informacyjne Ćw 30h
o mgr Monika Jenowein-Patyczek 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wiedza o działaniach i strukturach wizualnych Ćw 60h
o dr hab. Arkadiusz Sylwestrowicz 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Wychowanie fizyczne Ćw 30h
o Studium Wychowania Fizycznego 30 1 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 540 30
ROK
II
SEMESTR
3
Podstawy rysunku ilość: 1
Podstawy rysunku Ćw 120h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. Marek Model 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o dr hab. Jacek Kornacki 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. Józef Czerniawski 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa ilość: 1
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. Marek Model 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o dr hab. Jacek Kornacki 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. Józef Czerniawski 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny ilość: 1
Historia architektury W 30h
d dr Michał Pszczółkowski 30 4 W [Z st.]
sylabus
Historia architektury wnętrz W 30h
d dr Michał Pszczółkowski 30 4 W [Z]
sylabus
Historia grafiki W 30h
d dr Zofia Krasnopolska- Wesner 30 4 W [Z]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d dr Łukasz Guzek 30 4 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuk medialnych W 30h
d dr Katarzyna Lewandowska 30 4 W [Z st.]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 4 W [Z]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 120h
d dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 120 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Scenografia Ćw 60h
d dr Katarzyna Zawistowska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Wstęp do grafiki komputerowej Ćw 30h
d mgr Monika Jenowein-Patyczek 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie artystyczne ilość: 1
Technologia malarstwa ściennego Ćw 60h
o prof. Jacek Zdybel 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki w przestrzeni publicznej Ćw 60h
o prof. Robert Florczak 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Ćw 60h
o prof. Aleksander Widyński 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Anatomia Ćw 30h
o prof. Marek Grzybiak 30 2 Ćw [E]
sylabus
Historia malarstwa W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Podstawy projektowania Ćw 60h
o mgr Mateusz Pęk 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 60h
o mgr Monika Jenowein-Patyczek 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 630 30
ROK
II
SEMESTR
4
Podstawy rysunku ilość: 1
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. Józef Czerniawski 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o dr hab. Jacek Kornacki 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o prof. Marek Model 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy rysunku Ćw 120h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa ilość: 1
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o dr hab. Jacek Kornacki 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o dr hab. Krzysztof Polkowski 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. Józef Czerniawski 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy malarstwa Ćw 120h
o prof. Marek Model 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny ilość: 1
Grafika artystyczna - Pracownia litografii Ćw 60h
d prof. Zbigniew Gorlak 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Historia architektury W 30h
d dr Michał Pszczółkowski 30 4 W [E]
sylabus
Historia architektury wnętrz W 30h
d dr Michał Pszczółkowski 30 4 W [E]
sylabus
Historia grafiki W 30h
d dr Jacek Friedrich 30 4 W [Z st.]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d dr Dorota Grubba-Thiede 30 4 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuk medialnych W 30h
d dr Katarzyna Lewandowska 30 4 W [Z st.]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 4 W [E]
sylabus
Pracownia Działań Transdyscyplinarnych Ćw 60h
d prof. Grzegorz Klaman 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Scenografia Ćw 60h
d dr Katarzyna Zawistowska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Wstęp do grafiki komputerowej Ćw 30h
d mgr Monika Jenowein-Patyczek 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie artystyczne ilość: 1
Technologia malarstwa ściennego Ćw 60h
o prof. Jacek Zdybel 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki w przestrzeni publicznej Ćw 60h
o prof. Robert Florczak 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Ćw 60h
o prof. Aleksander Widyński 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Historia malarstwa W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [E]
sylabus
Język angielski lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [E]
sylabus
Podstawy projektowania Ćw 30h
d mgr Mateusz Pęk 30 - Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek anatomiczny Ćw 30h
o dr hab. Jacek Kornacki 30 2 Ćw [E]
sylabus
Rysunek projektowy Ćw 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek projektowy Ćw 60h
o dr Bogumił Oświecimski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 30h
d 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologie cyfrowe Ćw 30h
o dr Jarosław Czarnecki 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 660 36
ROK
III
SEMESTR
5
Technologie artystyczne ilość: 1
Technologia malarstwa ściennego Ćw 60h
o prof. Jacek Zdybel 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki w przestrzeni publicznej Ćw 60h
o prof. Robert Florczak 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia sztuki włókna Ćw 60h
o prof. Aleksander Widyński 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ilość: 1
Malarstwo Ćw 120h
o prof. Teresa Miszkin 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. Jarosław Bauć 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. Henryk Cześnik 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. Maciej Świeszewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. Piotr Józefowicz 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny praktyczny ilość: 1
Ceramika Ćw 60h
d dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia Ćw 60h
d dr hab. Zbigniew Treppa 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 60h
d prof. Wojciech Zamiara 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Litografia Ćw 60h
d prof. Zbigniew Gorlak 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 60h
d prof. Jacek Zdybel 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Ćw 120h
o dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 120 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej (Linoryt) Ćw 60h
d prof. Janusz Akermann 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Scenografia Ćw 60h
d dr Katarzyna Zawistowska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Serigrafia Ćw 60h
d dr Katarzyna Łukasik 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 60h
d prof. Robert Florczak 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 60h
d prof. Aleksander Widyński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Techniki cyfrowe Ćw 60h
d prof. Cezary Paszkowski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 60h
d mgr Agnieszka Sikorska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty Animacji Ćw 60h
d dr Robert Turło 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Wklęsłodruk Ćw 60h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Wstęp do grafiki komputerowej Ćw 30h
d mgr Monika Jenowein-Patyczek 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny teoretyczny ilość: 1
Antropologia kulturowa W 30h
d dr Monika Zawadzka 30 4 W [Z st.]
sylabus
Artysta we współczesnym świecie W 30h
d dr Anna Reinert-Faleńczyk 30 4 W [Z st.]
sylabus
Historia architektury W 30h
d dr Michał Pszczółkowski 30 4 W [E]
sylabus
Historia architektury wnętrz W 30h
d dr Michał Pszczółkowski 30 4 W [E]
sylabus
Historia grafiki W 30h
d dr Jacek Friedrich 30 4 W [Z st.]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d dr Łukasz Guzek 30 4 W [Z st.]
sylabus
Historia sztuk medialnych W 30h
d dr Katarzyna Lewandowska 30 4 W [Z st.]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 4 W [E]
sylabus
Rysunek ilość: 1
Rysunek Ćw 120h
o prof. Roman Gajewski 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. Maria Targońska 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o dr hab. Przemysław Łopaciński 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o dr hab. Anna Królikiewicz 120 7 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Analiza sztuki współczesnej W 30h
o dr Łukasz Guzek 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 1 W [E]
sylabus
Miasto, jako przestrzeń Ćw 30h
o dr hab. Jacek Dominiczak 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Miasto, jako przestrzeń twórcza Ćw 30h
o dr Katarzyna Krakowiak 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Teoria mediów W 30h
o dr Małgorzata Jankowska 30 1 W [Z st.]
sylabus
Razem: 600 30
ROK
III
SEMESTR
6
Malarstwo ilość: 1
Malarstwo Ćw 120h
o prof. Teresa Miszkin 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. Jarosław Bauć 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. Henryk Cześnik 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. Krzysztof Gliszczyński 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. Maciej Świeszewski 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo Ćw 120h
o prof. Piotr Józefowicz 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny praktyczny ilość: 1
Ceramika Ćw 60h
d dr hab. Katarzyna Jóźwiak-Moskal 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia Ćw 60h
d dr hab. Zbigniew Treppa 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Fotografia Ćw 60h
d dr hab. Zbigniew Treppa 60 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Intermedia Ćw 60h
d prof. Wojciech Zamiara 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Litografia Ćw 60h
d prof. Zbigniew Gorlak 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 60h
d prof. Jacek Zdybel 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej (Linoryt) Ćw 60h
d prof. Janusz Akermann 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Projektowanie wnętrz miejskich Ćw 60h
d dr hab. Jacek Dominiczak 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Scenografia Ćw 60h
d dr Katarzyna Zawistowska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Serigrafia Ćw 60h
d dr Katarzyna Łukasik 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 60h
d prof. Robert Florczak 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 60h
d prof. Aleksander Widyński 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Techniki cyfrowe Ćw 60h
d prof. Cezary Paszkowski 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Technologia malarstwa i rysunku Ćw 60h
d mgr Agnieszka Sikorska 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty Animacji Ćw 60h
d dr Robert Turło 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Wklęsłodruk Ćw 60h
d prof. Alina Jackiewicz-Kaczmarek 60 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Wstęp do grafiki komputerowej Ćw 30h
d mgr Monika Jenowein-Patyczek 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Przedmiot fakultatywny teoretyczny ilość: 1
Antropologia Miejsca i Rzeczy W 30h
d dr Monika Zawadzka 30 4 W [Z st.]
sylabus
Artysta we współczesnym świecie W 30h
d dr Anna Reinert-Faleńczyk 30 4 W [Z st.]
sylabus
Historia architektury W 30h
d dr Michał Pszczółkowski 30 4 W [E]
sylabus
Historia architektury wnętrz W 30h
d dr Michał Pszczółkowski 30 4 W [E]
sylabus
Historia grafiki W 30h
d dr Jacek Friedrich 30 4 W [Z st.]
sylabus
Historia rzeźby W 30h
d dr Dorota Grubba-Thiede 30 4 W [Z st.]
sylabus
Historia wzornictwa W 30h
d mgr Marta Kołacz 30 4 W [E]
sylabus
Miasto, jako przestrzeń Ćw 30h
d dr hab. Jacek Dominiczak 30 4 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek ilość: 1
Rysunek Ćw 120h
o prof. Roman Gajewski 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o prof. Maria Targońska 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o dr hab. Przemysław Łopaciński 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Rysunek Ćw 120h
o dr hab. Anna Królikiewicz 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Specjalizacja artystyczna ilość: 1
Malarstwo ścienne i witraż Ćw 120h
o prof. Jacek Zdybel 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Podstawy grafiki artystycznej Prac. art. 60h
o dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska 60 4 Prac. art. [Z st.]
sylabus
Sztuka w przestrzeni publicznej Ćw 120h
o prof. Robert Florczak 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
Sztuka włókna Ćw 120h
o prof. Aleksander Widyński 120 6 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Analiza sztuki współczesnej W 30h
o dr Łukasz Guzek 30 1 W [Z st.]
sylabus
Historia filozofii z elementami etyki i socjologii sztuki W 30h
o dr hab. Aleksandra Pawliszyn 30 1 W [E]
sylabus
Obiekt w przestrzeni publicznej Ćw 60h
o prof. Robert Florczak 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 570 32