Katalog ECTS

ROCZNY PROGRAM KSZTAŁCENIA

Wydział: Wydział Architektury i Wzornictwa
Kierunek: Architektura Przestrzeni Kulturowych
Studia stacjonarne Studia II stopnia


Przedmiot Rodzaj zajęć
dydaktycznych
Obowiązkowe/
Wybór
Prowadzący Czas
[h]
ECTS
[pkt.]
Zaliczenie Sylabus
ROK
I
SEMESTR
1
Wykłady_sem. Z
Antropologia Miejsca i Rzeczy W 30h
o prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 30 2 W [Z st.]
sylabus
Estetyka W 30h
o dr Robert Dolewski 30 1 W [E]
W [Z]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
Pracownie do wyboru_sem. Z ilość: 1
Interdyscyplinarna pracownia architektury Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 60 6 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Pracownia projektowania przestrzeni publicznych Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jan Sikora 60 6 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Laboratorium do wyboru_sem. Z ilość: 1
Laboratorium architektury miasta Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 60 3 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Laboratorium struktur krajobrazowych Ćw 60h
o prof. dr hab. Andrzej Pniewski 60 3 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Architektura Krajobrazu W 30h
o dr inż. Dominika Kwiatkowska 30 2 W [Z st.]
sylabus
Detal architektoniczny Ćw 60h
o dr Arkadiusz Staniszewski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Formy Rzeźbiarsko-Architektoniczne Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Marta Branicka 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium rysunku artystycznego Ćw 60h
o dr Mikołaj Harmoza 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium technik prezentacji Ćw 30h
o mgr Michał Pecko 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Lektorat B2+ lektorat 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 lektorat [Z st.]
sylabus
Rewitalizacja Ćw 30h
o dr inż. Marek Barański 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Razem: 520 30
ROK
I
SEMESTR
2
Wykłady_sem. L
Laboratorium antropologiczne W 30h
o prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 30 2 W [Z st.]
sylabus
Prawo budowlane W 30h
o mgr Piotr Tołkin 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wybrane zagadnienia sztuki współczesnej W 30h
o dr Roman Nieczyporowski 30 1 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
o mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
Pracownia do wyboru_sem. L ilość: 1
Pracownia architektury miasta Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 60 6 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Pracownia struktur krajobrazowych Ćw 60h
o prof. dr hab. Andrzej Pniewski 60 6 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Laboratorium do wyboru_sem. L ilość: 1
Interdyscyplinarne laboratorium architektury Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 60 3 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Laboratorium projektowania przestrzeni publicznych Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jan Sikora 60 3 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Do wyboru MP_sem. L ilość: 1
Detal architektoniczny Ćw 60h
o dr Arkadiusz Staniszewski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Formy Rzeźbiarsko-Architektoniczne Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Marta Branicka 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Do wyboru DP_sem. L ilość: 1
Architektura Krajobrazu Ćw 60h
o dr inż. Dominika Kwiatkowska 60 4 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Rewitalizacja Ćw 60h
o dr inż. Marek Barański 60 4 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Laboratorium rysunku architektonicznego Ćw 60h
o prof. dr hab. Andrzej Pniewski 60 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Lektorat B2+ Ćw 30h
o Oxford Language Centre Szkoła języków obcych 30 2 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Warsztaty Projektowo- Badawcze Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Krzysztof Ludka 60 4 Ćw [Z]
sylabus
Razem: 490 30
ROK
II
SEMESTR
3
Seminarium dyplomowe ilość: 1
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. dr hab. Andrzej Pniewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Jan Sikora 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady_sem. Z
Ochrona Zabytków W 30h
o dr inż. Marek Barański 30 2 W [Z st.]
sylabus
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
Pracownia do wyboru _sem. Z ilość: 1
Interdyscyplinarna pracownia architektury Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 60 15 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Pracownia architektury miasta Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 60 15 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Pracownia projektowania przestrzeni publicznych Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jan Sikora 60 15 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Pracownia struktur krajobrazowych Ćw 60h
d prof. dr hab. Andrzej Pniewski 60 15 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
laboratorium_sem. Z ilość: 1
Interdyscyplinarne laboratorium architektury Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 60 3 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Laboratorium architektury miasta Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 60 3 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Laboratorium projektowania przestrzeni publicznych Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jan Sikora 60 3 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
Laboratorium struktur krajobrazowych Ćw 60h
d prof. dr hab. Andrzej Pniewski 60 3 Ćw [E]
Ćw [Z]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Metodologia pracy pisemnej Ćw 15h
o dr Zbigniew Brzostowski 15 1 Ćw [Z]
sylabus
Projektowanie zieleni Ćw 30h
o mgr inż. Agnieszka Hubeny-Żukowska 30 2 Ćw [Z st.]
sylabus
Warsztaty Projektowo- Badawcze Ćw 60h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Ludka 60 3 Ćw [Z]
sylabus
Wykłady specjalistyczne W 60h
o prof. ASP dr hab. Jan Sikora 60 2 W [Z]
sylabus
Razem: 355 30
ROK
II
SEMESTR
4
Seminarium dyplomowe ilość: 1
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. dr hab. Andrzej Pniewski 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Jan Sikora 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Seminarium dyplomowe Ćw 30h
d prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 30 1 Ćw [Z st.]
sylabus
Wykłady_sem. L
Wykłady suplementarne/ Wykłady monograficzne W 10h
d mgr Adrian Leszczuk 10 1 W [Z]
sylabus
Pracownia do wyboru _sem. L ilość: 1
Interdyscyplinarna pracownia architektury Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 60 21 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia architektury miasta Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 60 21 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia projektowania przestrzeni publicznych Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jan Sikora 60 21 Ćw [Z st.]
sylabus
Pracownia struktur krajobrazowych Ćw 60h
d prof. dr hab. Andrzej Pniewski 60 21 Ćw [Z st.]
sylabus
laboratorium_sem. L ilość: 1
Interdyscyplinarne laboratorium architektury Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Iwona Dzierżko-Bukal 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium architektury miasta Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Monika Zawadzka 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium projektowania przestrzeni publicznych Ćw 60h
d prof. ASP dr hab. Jan Sikora 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
Laboratorium struktur krajobrazowych Ćw 60h
d prof. dr hab. Andrzej Pniewski 60 3 Ćw [Z st.]
sylabus
bez grupy / obowiązkowe
Warsztaty Projektowo- Badawcze Ćw 30h
o prof. ASP dr hab. Krzysztof Ludka 30 2 Ćw [Z]
sylabus
Wykłady specjalistyczne W 60h
o prof. ASP dr hab. Jan Sikora 60 2 W [Z]
sylabus
Razem: 250 30