ECTS Catalogue

Artist in contemporary world

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Anna Reinert-Faleńczyk

Field Description
type of classes konwersatorium;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Ocenę wystawia się po przygotowaniu przez studenta prezentacji własnego dorobku artystycznego, przygotowaniu własnego portfolio oraz artist statement. Do uzyskania zaliczenia możliwe są maksymalnie 3 nieobecności w semestrze.

subject description

Celem zajęć jest przekazanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z praktycznymi (marketingowymi, finansowymi i prawnymi) aspektami wykonywania zawodu artysty malarza.


-Artist statement, portfolio, CV, strona internetowa- czyli niezbędnik malarza

-Networking i inne narzędzia marketingowe w sztuce.
-media.
-Jak szukać galerii prowadzącej.
- Finansowanie projektórw artystycznych
-Postmodernizm
-Globalizacja
-Networking
-Portfolio
-Artist statement
-CV
-Strona internetowa, media społecznościowe i inne narzędzia promocji sztuki

short subject description

Przedmiot ma na celu przekazanie wiedzy i doskonalenie umiejętności związanych z praktycznymi (marketingowymi, finansowymi i prawnymi) aspektami wykonywania zawodu artysty malarza.

form of classes

Przedmiot realizowany jest w formie wykładów konwersatoryjnych w sali wykładowej

subject area coverage


Narzędzia wspomagające profesjonalny rozwój kariery artystycznej

-Networking
-Portfolio
-Artist statement
-CV
-Strona internetowa, media społecznościowe i inne narzędzia promocji sztuki

evaluation form credit with grading;
literature lack of data
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

pozytywne zaliczenie poprzedniego semestru 

preliminary assumptions

Podstawowa wiedza z historii sztuki i kultury

learning outcomes
social competences
descriptioncode


Rozumie potrzebę uczenia się przez całe życie A1_K01

 

MJ_K01
skills
descriptioncode

Posiada umiejętność i świadomość wykorzystywania wszelkich wzorców leżących u podstaw niezależnych kreacji artystycznych A2_U17

Posiada umiejętności korzystania z rożnych źródeł teoretycznych oraz przygotowania prac pisemnych i wystąpień ustnych A1_U22

Zna formy zachowań związane z publicznymi prezentacjami własnych dokonań A1_U24

MJ_U12 MJ_U13 MJ_U17
knowledge
descriptioncode


Ma podstawową wiedzę w obszarze sztuki, nauki i kultury do formułowania i rozwiązywania zagadnień związanych z dyscypliną artystyczną malarstwo, oraz umiejętności warsztatowo pokrewnych dyscyplin artystycznych A1_W10

Posiada świadomość wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami procesu twórczego oraz jego oddziaływania w dziele sztuki na odbiorcę A2_W1

MJ_W01 MJ_W08


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Painting s.7 (en)d 30 2 L 30h
L [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10013