Sign in
Student Staff Exchange (Erasmus+, etc.) Exchange Staff

Online Recruiting System for Candidate


Apply for study. Register now!

If you already have an student account in the system,
log in to your account to take a part in recruitment.


Kandydat zobowiązany jest podczas procesu rekrutacji ( rejestracja w IRK, wysyłka zadań, teczek/portfolio, rozmowa kwalifikacyjna) do korzystania z konta Gmail, które zapewni poprawne funkcjonowanie.

Oficjalnym narzędziem do przeprowadzania rekrutacji zdalnej na Akademii jest platforma Google Workspace.

[Both passwords have to be the same.]
*