ECTS Catalogue

Multimedia graphics

Pedagogue: mgr Rafał Kołsut

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Design studio;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Realizowane  przez  studentów  zadania oceniane są  w czterech poziomach.

 1. Koncepcja – gotowa praca musi zawierać idee, zamysł przedstawiony na etapie preprodukcji (projektowym) aby była wykonana w sposób świadomy i zgodny z zamierzeniem.
 2. Plastycznym – Student dba o estetykę i detale wykonania, praca nie zawiera przypadkowych i niezamierzonych elementów i jest wynikiem świadomego działania i umiejętnego posługiwania się narzędziem.
 3. Technicznym – Praca jest wykonana zgodnie z przedstawionymi wymaganiami m.in. Format pliku, proporcje obrazu.
 4. Zaangażowanie i progres. Na ocenę końcową również wpływa obecność na zajęciach, ilość korekt oraz rozwój studenta.

Każdy z poziomów oceniany jest osobno, aby zapewnić  maksymalnie czytelną  informację  zwrotną  dla studenta.

 Ocena końcowa jest średnią ocen z powyższych podpunktów.

subject description
 • Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)

Wykład ma za zadanie przybliżyć pojęcie multimediów wraz z wiedzą teoretyczną dotyczącą obsługi urządzeń rejestrujących oraz zaznajomić studenta z oprogramowaniem wykorzystywanym w grafice multimedialnej. Omawiane są techniczne i technologiczne aspekty tej dziedziny sztuki, dzięki czemu w procesie produkcji student świadomie wybiera i korzysta z urządzeń by uzyskać zamierzony efekt. Zna właściwości danego urządzenia, jego specyfikacje i możliwości techniczne.

Przekazywane są trendy, tendencje, specyfikacja techniczna, charakterystyka obrazu i zasady panujące w ruchomym obrazie. Wprowadzana jest podstawowa terminologia i znaczenie poszczególnych parametrów pliku/obrazu. Podczas wykładów poznają również możliwości multimediów, ich narzędzia, zastosowanie, sposoby tworzenia i wykorzystania plików/prac multimedialnych. Poznają sposoby łączenia ze sobą różnych technik pochodzących z różnego rodzaju dziedziny sztuki. Zdobywają wiedze techniczną dotyczącą wykorzystywanych urządzeń (aparat, kamera, skaner, projektor, oświetlenie, stabilizatory, filtry, rekordery, mikrofony) i oprogramowania (Adobe Premiere, AfterEffects, Encoder, Encor, Photoshop Illustrator, Lightroom oraz cały szereg dodatkowych pluginów wspomagających prace z programem). Poznają złożony proces projektowania pracy multimedialnej - etapy od preprodukcji do postprodukcji. Uczą się projektować pod wybrane nośniki / ekrany. Poznają zasady montażu, edycji i eksportu pliku cyfrowego w zależności od przeznaczenia. Podczas wykładów przekazywane są umiejętności praktyczne oraz wartości estetyczne.  

 Student potrafi obsługiwać wybrane urządzenia, narzędzia  i programy wykorzystywane w multimediach. Właściwie dobiera narzędzia do przedstawienia własnych pomysłów twórczych, dba o estetykę wykonywanych przez siebie prac.

Uczą się planować oraz przewidywać trudności jakie mogą wyniknąć z technicznych ograniczeń. 

Na zajęciach studenci zdobywają wiedzę związaną z procesem powstawania pracy multimedialnej. Począwszy od terminologii do wiedzy praktycznej.

 

 

      • Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)

        Zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu obsługi urządzeń takich jak: aparat, kamera, rekordery, mikrofony oraz różnego rodzaju dodatkowego osprzętu / akcesoriów tj. (stabilizatory, filtry, oświetlenie)

        Student potrafi ustawić dane urządzenie by osiągnąć zamierzony efekt. Student świadomie korzysta z urządzeń rejestrujących na tyle, że nie musi korzystać z ustawień automatycznych.

 

       Zdobywanie praktycznych umiejętności z zakresu obsługi programów między innymi Adobe Premiere, AfterEffects, Encoder, Photoshop, Illustrator, Lightroom oraz cały szereg dodatkowych pluginów wspomagających prace z programem. Student zna interface programu oraz potrafi korzystać z podstawowych narzędzi. Posiada umiejętność eksportowania plików pod zadany typ ekranu oraz nośnik (urządzenia mobilne, projektory, ekrany o wysokiej rozdzielczości, ekran komputera oraz Internet).

 

   · Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)

        Student świadomie korzysta z urządzeń rejestrujących, nie polega jedynie na gotowych, zaprogramowanych ustawieniach. Świadomie tworzy zaprojektowany obraz, dba od detale obrazu takie jak ostrość, prawidłowa ekspozycja, odpowiednie oświetlenie, kompozycja - dzięki czemu powstaje czysta, przemyślana praca z wartościami estetycznymi.

        Uświadomienie, że skomplikowany proces tworzenia pracy multimedialnej wymaga dużej wiedzy technicznej, znajomości trendów, oraz dużego nakładu finasowego.

short subject description

Celem przedmiotu jest przybliżenie zagadnień i działań związanymi z grafiką multimedialną. Wskazanie szerokiego wachlarzu możliwości tej dziedziny sztuki poprzez wykorzystanie fuzji pomiędzy starymi i nowymi mediami. Studenci poprzez nabyte już umiejętności z zakresu np. rysunku, malarstwa, ilustracji, grafiki warsztatowej czy fotografii tworzą multimedialne prace z przeznaczeniem na współczesne nośniki i typy ekranów. Studenci poznają nowe techniki, technologie oraz narzędzia bezpośrednio związane z  pracownią multimediów, nabywają niezbędnej wiedzy technicznej, praktycznej, teoretycznej/historycznej wraz z inspiracjami -  starannie wyselekcjonowane prace z kraju i zagranicy. Zajęcia realizowane są w pracowni komputerowej w postaci wykładów oraz ćwiczeń, które są wykonywane wspólnie jak i samodzielnie.   

form of classes

Przedmiot realizowany w sali dydaktycznej w postaci wykładów i ćwiczeń

subject area coverage
 1. Wprowadzenie do tematu grafiki multimedialnej. Wyjaśnienie pojęcia multimedia, omówienie sposobów łączenia różnych mediów, oraz zaprezentowanie możliwości wykorzystywania pracy multimedialnej.
 1. Zapoznanie się z procesem powstawania pracy multimedialnej. Na czym polega proces projektowania, poznanie etapów produkcji.
 1. Zapoznanie się z urządzeniami wykorzystywanymi w multimediach, oraz poszerzenie wiedzy technicznej w zakresie ich obsługi.  
 1. Zapoznanie się z technikami filmowymi. Specyfikacją i charakterystyką obrazu. Wprowadzenie podstawowej terminologii i znaczenie poszczególnych parametrów pliku/obrazu : np. FPS (timelapse, slow motion, animacja poklatkowa); Proporcje obrazów 4:3, 16:9; Profile kolorów / charakterystyka kolorów, oświetlenie, charakterystyka obrazu, dźwięk w filmie.  
 1. Zapoznanie się z etapem preprodukcji. Tworzenie konceptu w oparciu o dotychczas zdobytą wiedze między innymi określenie scenerii i klimatu filmu (w tym animacji), tworzenie storyboardu, wybór urządzeń do rejestracji, narzędzi do realizacji. Omówienie trudności, które mogą wystąpić w kolejnych etapach produkcji.
 1. Zapoznanie się z etapem produkcji. Realizowanie wcześniej zaplanowanego projektu, oraz rozwiązywanie ewentualnych problemów. Wprowadzenie terminu „czasu w filmie” - relacja pomiędzy odbiorcą, a twórcą. Przygotowywanie materiału do kolejnego etapu.
 1. Zapoznanie się z programami wykorzystywanymi w multimediach. Omówienie podstawowych funkcji i narzędzi.
 1. Zapoznanie się z etapem postprodukcji. Montaż materiału, dodawanie typografii, synchronizacja obrazu z dźwiękiem. Poznanie podstawowych efektów filmowych.  
 1. Eksportowanie pracy do pliku przeznaczonego na wybrany nośnik i typ ekranu. Wprowadzenie pojęcia kompresji pliku i podstawowych zagadnień dotyczących kodowanie materiałów wideo.
evaluation form credit with grading;
literature lack of data
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements
 • Wiedza wyniesiona z zajęć projektowych na I i II semestrze.
 • Wiedza wyniesiona z zajęć rysunek, malarstwo, grafika warsztatowa
 • Wiedza wyniesiona z zajęć fotografii
 • Wiedza wyniesiona z zajęć informatyki
preliminary assumptions

Student umiejętnie posługuje się dowolnie wybraną dziedziną sztuki (np. rysunkiem, malarstwem, projektowaniem          graficznym, ilustracją, fotografią, rzeźbą również słowem, tańcem lub muzyką)

 

 • Znajomość podstawowych ogólnych zagadnień sztuk wizualnych takich jak: kompozycji, kolor, kontrast, typografia, format, proporcje. (zajęcia rysunku, malarstwa, grafiki).
 • Podstawowa znajomość oprogramowania do edycji obrazu. (zajęcia grafiki, fotografii).
 • Podstawowa znajomość oprogramowania do foto edycji. (zajęcia z fotografii).
 • Podstawowe wiadomość z zakresu obsługi i działania aparatu fotograficznego. (zajęcia z fotografii).
 • Umiejętność obsługi komputera oraz korzystania z sieci Internet. (zajęcia informatyki).
 • Wiedza wyniesiona z zajęć projektowych. (zajęcia z grafiki).
 • Umiejętność posługiwania się dowolną dziedziną sztuki np. rysunek, malarstwo, fotografia (zajęcia grafiki, fotografii).
learning outcomes
social competences
descriptioncode

Podniesienie wiedzy i kompetencji studenta w obszarze projektowania grafiki multimedialnej.

Zrozumienie wartości pracy w grupie. Zrozumienie  wartości pracy koncepcyjnej - projektowej, dzielenie jej na etapy, oraz systematyczne realizowanie zamierzonych celów do osiągniecia efektu finalnego.

Zwiększenie wartości estetycznej w obszarze grafiki multimedialnej.

skills
descriptioncode

Znajomość  podstawowych  ogólnych  zagadnień: 

 

 • Formaty pliku - umiejętność wyeksportowania pracy do wymaganego formatu.
 • Kompresja pliku - umiejętność wyboru jakości, wielkości i kompresji pliku w zależności od przeznaczenia (Internet, urządzenia mobilne, ekran o wysokiej rozdzielczości).
 • Proporcje obrazu – umiejętność tworzenia pracy przeznaczonej do zadanego ekranu.
 • Oświetlenie – znajomość poprawnego oświetlenia i ustawienia ekspozycji.
 • Balans Bieli – umiejętność panowania nad zmienną temperaturą barwową światła.
 • Kolor – znajomość funkcji koloru, korekty koloru.  
 • Dźwięk – znajomość z zakresu rejestracji dźwięku oraz edycji.
 • Znajomość obsługi oprogramowania do  edycji wideo, audio oraz obrazu statycznego.
 • Umiejętność zastosowania odpowiedniego „zabiegu” do osiągnięcia zamierzonego efektu (w zakresie grafiki multimedialnej).

 

knowledge
descriptioncode
 • Podstawowa znajomość terminologii wykorzystywanej w nowych mediach.
 • Znajomość różnic pomiędzy popularnymi formatami plików audio / wideo.
 • Podstawowa wiedza dotycząca kompresji plików wideo.
 • Znajomość różnych proporcji ekranów, stosunków boków oraz rozdzielczości obrazu.
 • Wiedza z zakresu temperatur światła konwersowanie i korekta temperatury światła.
 • Wiedza z zakresu rodzajów filtrów stosowanych w produkcji i post produkcji.
 • Wiedza z zakresu obsługi urządzeń rejestrujących (audio i wideo).
 • Wiedz z zakresu projektowania grafiki multimedialnej – znajomość etapów produkcji.
 • Techniczna wiedza z zakresu narzędzi, akcesoriów wspomagających produkcje prac multimedialnych.
 • Poznanie zasad montażu.


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts / Graphic design s.5 r 16 1 Exercises 16h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10081