ECTS Catalogue

Painting

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Dariusz Syrkowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Na kryteria oceny składa się zaangażowanie, obecność na zajęciach, realizacja

tematów i ćwiczeń. Metodą są przeglądy w semestrze.

subject description

w tym:

• Cel poznawczy: (planowane efekty w zakresie wiedzy)
• Cel kształcący: (planowane efekty w zakresie umiejętności)
• Cel praktyczny: (planowane kompetencje społeczne)
1.Cel poznawczy, osiągnięcie efektów w zakresie poznania praktycznego i
teoretycznego w obszarze malarstwa studyjnego i kreacyjnego.
2.Cel kształcący, rozszerzenie umiejętności w obszarze poszukiwań kreacyjnych na
bazie malarstwa.
3.Cel praktyczny, wprowadzenie studenta w świat społeczny gdzie ma odnaleźć
kontakt i dialog oraz poszukiwać swojego miejsca w życiu społecznym.

 

short subject description

Pracownia malarstwa

form of classes

ćwiczenie

subject area coverage

Tematem naczelnym jest kontakt i zrozumienie relacji twórcy z naturą. Jest to
obszar poszukiwań kreacyjnych i studyjnych [akt, martwa natura , plener ,temat
własny ,zadania wspólne]

evaluation form credit with grading;
literature lack of data
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

brak

entry requirements
formal requirements

ukończony I stopień studiów – licencjat

preliminary assumptions

student powinien posiadać wiedzę ogólną w obszarze sztuk pięknych

learning outcomes
social competences
descriptioncode

realizuje własne działanie artystyczne poprzez doświadczenia

pozyskane w całym okresie swojej aktywności nie tylko artystycznej

A1A_K01
skills
descriptioncode

posiada rozwiniętą osobowość artystyczną i umiejętność
podejmowania własnych inicjatyw artystycznych w oparciu o
doskonale opanowany warsztat i metody pracy twórczej zgodnie ze
studiowanym kierunkiem studiów i specjalnością

A2A_U11
knowledge
descriptioncode

ma ogólnoplastyczną wiedzę z zakresu teorii rysunku, malarstwa,

rzeźby itp.

A1A_W10


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts / Graphic design s.1 r 24 2 Exercises 24h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10170