ECTS Catalogue

Basics of artistic graphics

Pedagogue: prof. ASP dr hab. Magdalena Hanysz-Stefańska

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes artistic workshop;
course language English;
method of learning outcomes verification

Obecność na zajęciach, zaangażowanie, inicjatywa , kreatywność i pomysłowość, staranność wykonanych prac.

subject description

Program skierowany jest do studentów stawiających „pierwsze kroki” w dziedzinie grafiki artystycznej i ma na celu:
zapoznanie studentów z podstawowymi terminami dotyczącymi grafiki artystycznej: prasa graficzna, matryca, odbitka itp. poprzez ćwiczenia praktyczne oraz projektowe przybliżenie studentom mnogości dziedzin grafiki artystycznej, jak i różnych metod ich wykonywania skierowanie uwagi studentów na wydarzenia artystyczne ważne dla grafiki artystycznej

short subject description

Zapoznanie studentów mających nierzadko pierwszy kontakt z terminem Grafika Artystyczna z podstawowymi pojęciami z tego zakresu, a więc : matryca , odbitka , prasa , sygnatura . Także przybliżenie im podstawowych narzędzi pracy grafika warsztatowego oraz zaprezentowanie studentom różnorodności grafiki artystycznej , podział na techniki wklęsłodruku, wypukłodruku, druku płaskiego, wielości rodzajów grafiki artystycznej jak i różnorodnych metod jej wykonywania .
Student ma przyswoić sobie wiedzę dotyczącej nowych dla niego narzędzi, materiałów, procedur technologicznych, metod projektowania, stosowania odpowiednich farb, papierów oraz umiejętności właściwego podpisywania gotowych prac graficznych. Zapoznanie studentów nierzadko mających po raz pierwszy do czynienia z ogólnie pojętymi możliwościami realizacji prac artystycznych w zakresie grafiki artystycznej.

form of classes

Ocena odbywa się na końcu semestru po przedstawieniu wszystkich odbitek kolejnych zadań.

subject area coverage

Monotypia na kamieniu- temat dowolny, wielkość A3
Monotypia – temat dowolny, wielkość 28x38 cm
Kolografia – temat dowolny, wielkość 28x38 cm
Druk ślepy/relief- wielkość 28x38 cm
Sucha igła – temat „Zwierzę”, wielkość 28x38 cm
Algrafia – temat „Autoportret parami”, wielkość 40x50 cm

evaluation form credit with grading;
literature

Katalogi z konkursów graficznych, Grafika Artystyczna – podręczniki warsztatowe, roczniki Wydz. Grafiki, prace innych studentów z lat poprzednich zaczerpnięte z archiwów własnych ASP, zbiory Biblioteki ASP

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Studenci oprócz pomyślnie zdanych egzaminów wstępnych nie musza spełniać żadnych wymogów formalnych

preliminary assumptions

Student poza konieczną ochotą i zapałem powinien być otwarty na postawione przed nim zadania, kreatywny i komunikatywny. Nie wymagane jest wcześniejsze doświadczenie z grafiką warsztatową.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student nabywa kompetencji pracy w zespole, dbania o powierzony mu sprzęt, planowania i koordynacji swoich zamierzeń artystycznych.

skills
descriptioncode

Student nabywa umiejętności wykonania projektu i odbitki graficznej,

knowledge
descriptioncode

Student ma posiąść wiedzę ogólną na temat grafiki warsztatowej.Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts / Graphic design s.2 r 24 4 Exercises 24h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10174