ECTS Catalogue

Basics of artistic graphics

Pedagogue: dr Dominik Włodarek

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Oceniane jest zaangażowanie studenta oraz stopień rozwoju jego świadomości plastycznej, jak również aktywność podczas zajęć.

subject description

Zapoznanie studentów z podstawami grafiki warsztatowej i technikami wklęsłodruku; Samodzielne wykonanie przez studentów prac graficznych w technikach wklęsłodruku. Samodzielne wykonanie projektów grafik oraz ich realizacja z wykorzystaniem techniki suchej igły, akwaforty oraz akwatinty. Umiejętność samodzielnego korzystania z wyposażenia Pracowni Wklęsłodruku w bezpieczny sposób, przestrzegając zasad BHP.

short subject description

Znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny grafiki warsztatowej. Współpraca z innymi studentami w zakresie dzielenia się zdobytym doświadczeniem i efektami pracy. Zdolność do kreatywnego myślenia i eksperymentowania z technikami wklęsłodruku.

form of classes

Wykonanie zestawu prac graficznych w technikach wklęsłodruku oraz wykonanie zadanych prac domowych.

subject area coverage

Podstawy grafiki artystycznej: techniki wklęsłodruku takie jak akwaforta, akwatinta, sucha igła, odprysk. Samodzielne przygotowanie przez studenta matrycy graficznej z blachy cynkowo-tytanowej. Umiejętność kontrolowanego trawienia matrycy w kwasie azotowym. Bezpieczne stosowanie chemikaliów potrzebnych w procesie powstawania matrycy. Umiejętność wykonywania odbitek graficznych z zastosowaniem prasy do wklęsłodruku.

evaluation form credit with grading;
literature

T.Jackowski, A.Pietsch, S.Wejman „Druk wklęsły -Techniki metalowe“ „Grafika Warsztatowa- Podręcznik Technik Graficznych“ MJM grafika 2006

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

Pozytywny wynik z egzaminu wstępnego na uczelnię

preliminary assumptions

Zdolności manualne w zakresie sztuk plastycznych na poziomie podstawowym.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

Student realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy

G_K02

Student w sposób efektywny jest zdolny do wykorzystania wyobraźni, intuicji, emocji oraz twórczej postawy do samodzielnego myślenia w celu rozwiązywania problemów

G_K03

Student w sposób świadomy umie zaprezentować własną działalność artystyczną.

G_K10
skills
descriptioncode

Student potrafi podejmować samodzielnie decyzje w zakresie realizacji prac w technice grafiki artystycznej

G_U01

Student opanował umiejętność samodzielnego doskonalenia warsztatu poprzez szukanie i porównywanie efektów wynikających z użycia różnych narzędzi

G_U09
knowledge
descriptioncode

Student posiada ugruntowaną wiedzę z zakresu druku wklęsłego oraz potrafi przewidzieć efekty możliwe do uzyskania w tych technikach graficznych.

G_W09


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts / Graphic design s.2 r 24 4 Exercises 24h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10175