ECTS Catalogue

Lettering and typography

Pedagogue: mgr Piotr Białas

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Na ocenę i zaliczenie poszczególnych zadań w ciągu semestru składają się:

- obecność na zaliczeniu

- frekwencja

- aktywne uczestnictwo w zajęciach i przeglądach śród-semestralnych

- spełnienie założeń poszczególnych zadań

- poziom wykonanego zadania

Na ocenę i zaliczenie końcowe składają się:

- obecność na zaliczeniu

- frekwencja

- aktywne uczestnictwo w zajęciach i przeglądach śród-semestralnych

- dostateczne spełnienie założeń poszczególnych zadań semestralnych

- poziom prezentacji zadań

subject description

Kurs obejmuje dwie grupy zagadnień.
Pierwsze to problemy ogólnoplastyczne, takie jak: obciążenie płaszczyzny, równowaga kompozycyjna, logika kompozycji, wzajemne relacje poszczególnych elementów kompozycji, a także zagadnienia rytmu, kontrastu, akcentu, koloru itp.
Druga grupa problemów to zagadnienia dotyczące litery, takie jak: ideogram litery, budowa litery klasycznej, historia litery, ewolucja obrazu litery na przestrzeni wieków i czynniki wpływające za zmianę jej kształtu. Zasady budowy litery i układów literniczych: proporcje, podziały, światło, rytm, zakończenia itp., a także funkcja litery oraz jej relacja względem treści. Wybrane zagadnienia stanowiące wstęp do typografii.

 

 

short subject description

Celem kursu jest wyposażenie studentów w umiejętności pozwalające na świadome porządkowanie i ocenianie własnych działań plastycznych, wiedzę na temat historii litery, budowy litery (alfabetu łacińskiego) i podstawowych zasad posługiwania się literą rysowaną, narzędziową i gotową.

form of classes

ćwiczenia

subject area coverage

Ideogram liter alfabetu łacińskiego. Proporcje, budowa, światło i rytm ciągu literniczego. Zasady budowy, logika zgodnego zespołu literniczego.

Przybliżenie problemu abstrakcyjności litery. Podstawowe zasady kompozycji.

Logika i atrakcyjność kompozycji. Kolor w kompozycji.

evaluation form credit with grading;
literature

1) Jacek Mrowczyk, Niewielki słownik typograficzny, Biblioteka typografii

2) Friedrich Forssman, Hans Peter Willberg, Pierwsza pomoc w typografii, słowo/obraz terytoria

3) Cristóbal Henestrosa, Laura Meseguer, José Scaglione, Jak projektować kroje pisma. Od szkicu do ekranu, d2d

 

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

zdany egzamin

preliminary assumptions

Chęć rozwoju. Podstawowa znajomość programów graficznych.

learning outcomes
social competences
descriptioncode
lack of data
skills
descriptioncode

posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami

G_U02

jest przygotowany do zespołowej analizy problemów projektowych i współpracy w procesie ich rozwiązywania oraz współudziału w realizacji projektów

G_U03

potrafi zaprezentować własne dokonanie artystyczne

G_U09
knowledge
descriptioncode
lack of data


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts / Graphic design s.2 r 24 3 Exercises 24h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10176