ECTS Catalogue

Design of a Sign

Pedagogue: dr Adam Świerżewski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Najważniejszym kryterium oceny studenta jest jego kreatywne podejście do realizowanych zadań. Na ocenę końcową wpływają również terminowość i umiejętność zaprezentowania projektu, oba czynniki mają wykształcić w studentach mechanizm profesjonalnego przygotowania prezentacji. Pod uwagę brane jest również zaangażowanie studenta, weryfikowane między innymi listą obecności.

subject description

Zajęcia mają za zadanie (w formie konsultacji i ćwiczeń) w zakresie podstawowym:
- poznanie podstaw w zakresie projektowania znaków i elementów systemów identyfikacji wizualnej

- wykształcenie analitycznego i syntetycznego myślenia o obrazie

- rozbudowę umiejętności samodzielnego rozumienia własnych projektów i umiejętności przekazywania o nich informacji

 
short subject description

Projektowanie znaku

form of classes

 

ćwiczenia/konsultacje

 

subject area coverage

Na semestr składa się od 1 do 2 wieloetapowych zadań.

evaluation form credit with grading;
literature

 ogólnopolski kwartalnik 2plus3d

- CZŁOWIEK I JEGO ZNAKI, Adrian Frutiger

- BRAND IDENTITY NOW! Julius Wiedemann

- CZEMU SŁUŻY GRAFIKA UŻYTKOWA? Alice Twemlow

- DESIGN I GRAFIKA DZISIAJ, Quentin Newark

- DOS LOGOS, Roland Muller, Robert Klanten, Nicolas Bourguin

- LOGO MONDO, Hitoshi Nagasawa

- Logo Design Love, David Airey

- www.ted.com

- www.alw.pl/logo

- www.logoorange.com

- www.metadesign.com

- www.red-dot.de

- www.logodesignlove.com/

- www.identityworks.com

- www.typografia.info/artykuly

- www.creativereview.co.uk/

- www.behance.net/   

 
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie wymagane

entry requirements
formal requirements

Zaliczony I,II semestr.

preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

Rozbudowa umiejętności samodzielnego rozumienia własnych projektów i umiejętności przekazywania o nich informacji.

skills
descriptioncode

Wykształcenie analitycznego i  syntetycznego myślenia o obrazie.

knowledge
descriptioncode

Poznanie podstaw w zakresu projektowania znaków i elementów systemów identyfikacji wizualnej.Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts / Graphic design s.3 r 24 2 Exercises 24h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10192