ECTS Catalogue

Artistic graphics - Technologies

Pedagogue: dr Łukasz Butowski

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes pracownia kierunkowa;
course language English; Polish;
method of learning outcomes verification

Ocenę uzyskuje student w oparciu o indywidualną ocenę jego pracy, czyli: Wykonania zadanych ćwiczeń, przejawiania własnej inicjatywy, uczęszczania na zajęcia, indywidualnego zaangażowania i aktywności twórczej w pracowni.

subject description

Student poznaje technologię druku płaskiego: litografię na kamieniu i techniki pochodne. Jego zadaniem jest poznanie możliwości kreacji graficznej z wykorzystaniem tej techniki, jak i łączenie jej i używanie w innych realizacjach artystycznych i projektowych. Dodatkowo nauczane są podstawowe zagadnienia dotyczące kreacji plastycznej: Komponowanie obrazu, użycie koloru, rytmu, gestu, ekspresji, budowanie planów gdzie nacisk jest kładziony na zagadnienia związane z grafiką: student jest zaznajamiany z pojęciami nakładu graficznego, edycji, post produkcji w grafice artystycznej. 

short subject description

Student poznaje technologię druku płaskiego: litografię na kamieniu i techniki pochodne.

form of classes

Student wykonuje indywidualne projekty na zadane tematy oraz swoje własne propozycje twórcze. Następnie są one konsultowane z prowadzącym i realizowane w wybranej technologii druku płaskiego.

subject area coverage

Litografia technologie.
Celem zajęć jest przeprowadzenie kompletnego procesu druku dwóch edycji/nakładów:


Temat nr 1:
"Autodestrukcja", format a4, czarno-biały. Przykłady kierunków: wąż zjadających własny ogon, samobójstwo, stosowanie używek, forma plastyczna podlegająca autodestrukcji itp.

Temat nr 2:
"Trylogia zemsty" Park Chan-Wooka, ilustracja zainspirowana jednym z filmów wchodzących w skład trylogii (Old Boy, Pani Zemsta, Pan Zemsta). Format 50x35, 2 kolory.

Wszystkie tematy muszą być zaakceptowane przez prowadzącego. Możliwość korekty przez email: litogda@gmail.com

 

evaluation form credit with grading;
literature

David Hockney, Wiedza tajemna, UNIVERSITAS, www.beautifuldecay.com, www.ineedaguide.com

Tamarind Techniques for Fine Art Lithography, Marjorie Devon 2009

Kolor i kultura. Teoria i znaczenie koloru od antyku do abstrakcji, John Gage Univeristas 2008

PODRĘCZNIK METOD GRAFIKI ARTYSTYCZNEJ, Andrzej Jurkiewicz, Arkady 1970

PAMIĘĆ PRZYSZŁOŚCI, Perspektywy rozwoju litografii wobec digitalizacji, Paweł Frąckiewicz

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

Studenci uczestniczą w sympozjach, kolokwiach i warsztatach związanych z grafiką warsztatową w szczególności litografią. np. Senefelder Schiftung 2017 Offenbach Niemcy

entry requirements
formal requirements

Brak. Pracownia wybierana przez studenta z grupy pracowni kierunkowych.

preliminary assumptions

Student powinien posiadać co najmniej podstawową wiedzę z zakresu grafiki artystycznej, jej historii, teorii oraz kondycji współczesnej.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

realizuje własne działanie artystyczne poprzez doświadczenia pozyskane w całym okresie swojej aktywności nie tylko artystycznej

A1A_K01

realizuje własne koncepcje i działanie artystyczne będąc świadomy różnorodności stylistycznej w oparciu o dobrą organizację pracy własnej

A1A_K02
skills
descriptioncode

posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami

 

opanował metodologię projektowania oraz warsztat technologiczny niezbędny do realizacji różnych przedsięwzięć artystycznych właściwych dla uprawianej dyscypliny sztuki

A1A_U15 A1A_U16 A1A_U17 A1A_U19
knowledge
descriptioncode

ma ogólnoplastyczną wiedzę z zakresu teorii rysunku, malarstwa, rzeźby itp.

A1A_W10


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts / Graphic design s.4 r 24 3 Exercises 24h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10200