ECTS Catalogue

Illustration Design

Pedagogue: mgr Antonina Buszewicz

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Design studio;
course language Polish;
method of learning outcomes verification

Na podstawie zadanych ćwiczeń i obecności

subject description

w tym:
Cel poznawczy: rozszerzenie wiedzy na temat swobody i celu ilustracji, nauka na temat budowania opowieści i dynamiki ilustracjii, nauka kompozycji i odpowiedniego kadrowania.
Cel kształcący: umiejętność przygotowania do druku i odpowiedniej edycji, umiejętność pracy przy użyciu różnorodnych narzędzi, umiejętność pracy na podstawie tekstu.
Cel praktyczny:nauka obserwacji i wyciągania wniosków na podstawie pracy własnej , zespołowej i kolegów.

short subject description

Szlifowanie umiejętności ilustratorskich do różnorodnych celów artystycznych

form of classes

Zajęcia w pracowni z korektą zadania do realizacji poza godzinami zajęć

subject area coverage

Ilustracja niedosłowna - interpretacja własna na temat zadanego hasła, inspiracja różną estetyką, inspiracja filmem/ rozpoznawalnym artefaktem kultury.

evaluation form credit with grading;
literature lack of data
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs lack of data
entry requirements
formal requirements

umiejętość posługiwania się narzędziami plastycznymi jak i umiejętność przygotowania projektu do druku.

preliminary assumptions lack of data
learning outcomes
social competences
descriptioncode

K_U06

K_U06

K_U07

K_U07
skills
descriptioncode

umie podejmować samodzielnie decyzje w zakresie realizacji prac artystycznych w dowolnej technice rysunku, grafiki artystycznej, grafiki projektowej lub wypracowanej technice autorskiej
posiada umiejętność podejmowania problemów artystycznych, ich analizy i wyrażania
posiada zdolność rozwiązywania podstawowych problemów projektowych oraz umiejętność formułowania, różnicowania i edycji wypowiedzi artystycznej właściwymi narzędziami i technologiami
potrafi zastosować elektroniczne narzędzia rejestrowania, wytwarzania i powielania obrazu w kreacji artystycznej; potrafi wykorzystać zdigitalizowany materiał i wykonać autorski projekt lub zadanie zlecone
ma podstawowe umiejętności w zakresie wykorzystania technologii druku cyfrowego w grafice artystycznej i projektowej oraz fotografii

 

K_U05 K_U04 K_U03 K_U02 K_U01
knowledge
descriptioncode

posiada wiedzę o stylach w sztuce na przestrzeni historii, zna i potrafi dotrzeć do niezbędnych informacji (książki, nagrania, materiały naukowe)
rozpoznaje i definiuje wzajemne relacje pomiędzy stylami w sztuce a tradycjami twórczymi
posiada orientację w zakresie problematyki związanej z technologiami stosowanymi w grafice i animacji, zna walory i możliwości wynikające z różnorodności technik graficznych i animacyjnych
ma ogólnoplastyczną wiedzę z zakresu teorii rysunku, malarstwa, rzeźby itp.
posiada wiedzę do rozpoznania i zdefiniowania wzajemnych relacji pomiędzy teoretycznymi i praktycznymi aspektami studiowania

 

K_W04 K_W05 K_W06 K_W10 K_W13


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Graphic Arts / Graphic design s.6 r 24 2 Exercises 24h
Exercises [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10211