ECTS Catalogue

Colour Science

Pedagogue: mgr Monika Jenowein-Patyczek

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Credit with grading upon:

 • submitted final artworks and projects, consulted on each level with the lecturer,
 • student's engagement in their knowledge about the composition and color,
 • and mandatory attendance at 85% of lectures.
subject description

SEMESTR Zimowy s.1

Zajęcia w formie ćwiczeń i wykładów przybliżające zagadnienia z zakresu tematyki koloru i kompozycji:

 • czym jest kompozycja:  jej podstawowe składniki, typy i struktury
 • podstawowe zagadnienia kompozycji
 • psychologiczne i optyczne skutki wyboru i zmiany kompozycji
 • związki pomiędzy kolorem a kompozycją
 • zastosowanie kompozycji w projektowaniu
 • czym jest kolor : percepcja, historia i optyka
 • podstawowe zagadnienia koloru
 • koła barw, systemy barwne
 • psychologiczne i optyczne skutki wyboru i zmiany koloru
 • związki między kompozycja a kolorem
 • zastosowanie koloru w projektowaniu
short subject description

Zajęcia w formie ćwiczeń, wykładów i dyskusji przybliżające zagadnienia z zakresu tematyki koloru i kompozycji.
Omawiane zagadnienia mają na celu, przede wszystkim, ułatwienie studentom w używaniu kompozycji w projektowaniu 2D.

 

form of classes

Studenci w ramach wykładów, a także analiz przypadków oraz krótkich ćwiczeń praktycznych przyswajają wiedzę teoretyczną.
Umożliwia im to wypracowanie umiejętności z zakresu wybranych zagadnień przedmiotowych o kolorystyce i kompozycji.
Praca ze studentem polega na prezentacji wykładów oraz stymulowaniu własnych poszukiwań w zakresie trendów kolorystycznych w projektowaniu.
Mile widziana będzie również dyskusja służąca wymianie informacji i poglądów.
Studenci wykonują ćwiczenia na zajęciach, a realizacje są monitorowane i korygowane podczas systematycznych korekt wykładowcy.
Zadania mają na celu poszerzanie wiedzy studenta, eksperymentowania i kreowania interesujących form wypowiedzi za pomocą kompozycji i koloru.

subject area coverage
 1. Rodzaje kompozycji
 2. Kompozycja na plaszczyźnie i w przestrzeni
 3. Stuktury i działania wizualne składające się na kompozycję
 4. Intuicja, emocje, wyobraźnią i wiedza w komponowaniu
 5. Chromoterapia
 6. Kolor w przestrzeni
 7. Podstawowe modele barw
 8. Zasady postrzegania zjawisk perspektywy, iluzji
 9. Reguły wzajemnego oddziaływania barw
 10. Cwiczenia kompozycyjne i kolorystyczne na papierze i innych materiałach
 11. Ćwiczenia kompozycyjne i kolorystyczne na komputerze
evaluation form credit with grading;
literature

Arnhem Rudolf „Sztuka i percepcja wzrokowa” Gdańsk 2004
Steybal S., Kompozycja plastyczna. PZWS. Warszawa 1964
Rzepińska Maria „Studia z teorii i historii koloru” Kraków 1966
Zeuger Gerhard „Barwa i człowiek” Warszawa 1965
Patric Baty "The anatomy of colour" 2017

placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Zdany egzamin wstępny na Akademię Sztuk Pięknych albo udział w wymianie studenckiej lub programie Erasmus.

preliminary assumptions

Student ma świadomość o potencjalnej sile i znaczeniu koloru w procesie kreacji artystycznej.

 
learning outcomes
social competences
descriptioncode

umie gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje

W1-K03

jest zdolny do elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych
i zmieniających się okoliczności

W1-K06

posiada zdolność do podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych,
prawnych i etycznych aspektów związanych z własną pracą

W1-K08
skills
descriptioncode

posiada umiejętność modyfikowania i wariantowania rozwiązań
z wykorzystaniem odpowiednich modeli, w tym modeli cyfrowych, w celu
ustalenia optymalnego rozwiązania

W1-U11

posiada umiejętność zbudowania sobie warsztatu potrzebnego do realizacji
prac projektowych i umiejętność dostosowania go do zmieniających się
potrzeb i możliwości

W1-U14

posiada podstawowe doświadczenie w realizowaniu prac projektowych
łączących wykorzystanie wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz analizy
racjonalnej (funkcjonalnej, technologicznej, semantycznej, społecznej,
kulturowej i ekonomicznej)

W1-U07
knowledge
descriptioncode

posiada podstawową wiedzę w zakresie kompozycji brył i płaszczyzn
oraz kompozycji kolorystycznych

W1-W03

potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranych
dyscyplinach sztuki, świadomie wykorzystując swoją intuicję,
emocjonalność, wyobraźnię oraz wiedzę

W1-U01

umie świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią warsztatu
artystycznego wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych

W1-U05


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Design s.1 r 30 1 L 30h
L [Z st.]


Semester 2018/19-WS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10287