ECTS Catalogue

Colour Science

Pedagogue: mgr Monika Jenowein-Patyczek

Field Description
karta przedmiotu (pdf/doc/odt) lack of data
type of classes Exercises;
course language Polish; English;
method of learning outcomes verification

Credit with grading upon:

 • submitted final artworks and projects, consulted on each level with the lecturer,
 • student's engagement in their knowledge about the composition and color,
 • and mandatory attendance at 85% of lectures.
subject description

SEMESTR Letni s.2
zajęcia w formie ćwiczeń z zakresu wiedzy o kolorze i kompozycji,
zsynchronizowanych z tematami na zajęciach w Pracowni Podstaw i Metodyki Projektowania:

 • związek pomiędzy kolorem a światłem w dwóch wymiarach
 • oddawanie widzianego koloru z obserwacji i za pomocą narzędzi cyfrowych
 • optyczne skutki interakcji kolorów i kompozycji w przestrzeni
 • harmonie i anomalie koloru
 • psychologiczne i optyczne eksperymenty z łączeniem barw przydatne dla projektantów.
 • badanie związków pomiędzy kolorem a światłem i ich wpływem na otoczenie.
short subject description

Zaawansowane już w drugim semestrze ćwiczenia utrwalające zagadnienia z zakresu tematyki koloru i kompozycji.
Tematy mają za zadanie stymulować do poszukiwań, eksperymentów i innowacyjnej pracy z kompozycją i kolorem,
obejmującej analizy i wyodrębnieniu osobistych preferencji.

form of classes

Studenci w ramach wykładów, a także analiz przypadków oraz krótkich ćwiczeń praktycznych przyswajają wiedzę teoretyczną.
Umożliwia im to wypracowanie umiejętności z zakresu wybranych zagadnień przedmiotowych o kolorystyce i kompozycji.
Praca ze studentem polega na prezentacji wykładów oraz stymulowaniu własnych poszukiwań w zakresie trendów kolorystycznych w projektowaniu.
Mile widziana będzie również dyskusja służąca wymianie informacji i poglądów.
Studenci wykonują ćwiczenia na zajęciach, a realizacje są monitorowane i korygowane podczas systematycznych korekt wykładowcy.

subject area coverage
 1. ćwiczenia kompozycyjne i kolorystyczne do tematów z Pracowni Podstaw i Metodyki Projektowania
 2. ćwiczenia związane z interakcją kolorów
 3. ćwiczenia związane z kompozycja w projektowaniu 2D
 4. ćwiczenia związane z harmonia i anomalią kolorów
 5. ćwiczenia związane z poszukiwaniem kolorów
 6. ćwiczenia związane z psychologicznym doświadczaniem koloru przez odbiorcę
evaluation form credit with grading;
literature
 1. The Harvard Art Museums "An Atlas of Rare a& Familiar Colour' 2017
 2. Jean-Gabriel Causse "Niesamowita moc kolorów" 2014
 3. Alberts Josef „Interaction of color” Yale University 2006
 4. David Batchelor "Chromophobia" Reaction Books 2000
placement/internships (connected with field of study/subject area), artistic plein-airs

nie dotyczy

entry requirements
formal requirements

Zdany egzamin wstępny na Akademię Sztuk Pięknych albo udział w wymianie studenckiej lub programie Erasmus.

preliminary assumptions

Student ma świadomość wzrastajacego znaczenia koloru i kompozycji: w otaczającym świecie, w procesie kreacji artystycznej, oraz ich możliwosci w docieraniu do wybranych odbiorców.

learning outcomes
social competences
descriptioncode

umie gromadzić i w świadomy sposób analizować i interpretować informacje

W1-K03

jest zdolny do elastycznego myślenia, adaptowania się do nowych
i zmieniających się okoliczności

W1-K06

8 posiada zdolność do podjęcia refleksji na temat społecznych, naukowych,
prawnych i etycznych aspektów związanych z własną pracą

W1-K08
skills
descriptioncode

posiada umiejętność modyfikowania i wariantowania rozwiązań
z wykorzystaniem odpowiednich modeli, w tym modeli cyfrowych, w celu
ustalenia optymalnego rozwiązania

W1-U11

posiada umiejętność zbudowania sobie warsztatu potrzebnego do realizacji
prac projektowych i umiejętność dostosowania go do zmieniających się
potrzeb i możliwości

W1-U14

posiada podstawowe doświadczenie w realizowaniu prac projektowych
łączących wykorzystanie wyobraźni, intuicji, emocjonalności oraz analizy
racjonalnej (funkcjonalnej, technologicznej, semantycznej, społecznej,
kulturowej i ekonomicznej)

W1-U07
knowledge
descriptioncode

posiada podstawową wiedzę w zakresie kompozycji brył i płaszczyzn
oraz kompozycji kolorystycznych

W1-W03

potrafi tworzyć i realizować własne koncepcje artystyczne w wybranych
dyscyplinach sztuki, świadomie wykorzystując swoją intuicję,
emocjonalność, wyobraźnię oraz wiedzę

W1-U01

umie świadomie posługiwać się narzędziami, techniką i technologią warsztatu
artystycznego wybranych kierunków dyscypliny sztuk pięknych

W1-U05


Studies List

studies status Time<br>[h] ECTS form credit
Design s.2 r 30 1 L 30h
L [Z st.]


Semester 2018/19-SS (Z-winter,L-summer)
Course code: #35.10350